{"limit":20,"objects":[{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/kranpunkten-far-ett-lyft-med-spintr","analytics_page_id":"59243883933","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":59242501994,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636365959771,"created_by_id":8057293,"created_time":1636365959771,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/jesper-ericsson-rEQhnlwIuqE-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"lyftkran med blå himmel","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636366449377,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Kranpunkten får ett lyft med Spintr","id":59243883933,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Kranpunkten får ett lyft med Spintr","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[59238755389],"rss_body":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n\n

Spintr för medarbetarna

\n

Kranpunktens många medarbetare är vana att jobba självständigt och ta eget ansvar, men det är lika viktigt med god samarbetsförmåga och en vilja att ständigt utvecklas och lära sig mer. Genom intranätet utbyts information och kunskap både mellan medarbetarna själva och från ledningen till medarbetarna så alla omgående får vetskap om det är några nyheter i regelverk eller om det uppstått något annat som är relevant för medarbetaren eller organisationen.

\n

Den lätta och okomplicerade dialogen skapar samhörighet samtidigt som kreativiteten ökar och även det gemensamma engagemanget i företagets löpande utveckling. Vi-känslan stärks mellan medarbetarna oavsett om en grupp befinner sig i Malmö och en annan i Stockholm. Geografin har ingen betydelse, bara tekniken, den måste fungera och vara lätt och intuitiv men ändå genomtänkt och det är Spintr.

\n

Spintr kan hjälpa dig också

\n

Känns det svårt att hålla kontakten med alla medarbetare på distans?
Är det utmanande att få ut samma information till alla som behöver den?
Är du osäker på om alla verkligen fått senaste uppdateringen om företagets utveckling?

\n

Ja, då kan Spintr vara den lösning du behöver i din verksamhet.

","head_html":null,"post_body":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n\n

Spintr för medarbetarna

\n

Kranpunktens många medarbetare är vana att jobba självständigt och ta eget ansvar, men det är lika viktigt med god samarbetsförmåga och en vilja att ständigt utvecklas och lära sig mer. Genom intranätet utbyts information och kunskap både mellan medarbetarna själva och från ledningen till medarbetarna så alla omgående får vetskap om det är några nyheter i regelverk eller om det uppstått något annat som är relevant för medarbetaren eller organisationen.

\n

Den lätta och okomplicerade dialogen skapar samhörighet samtidigt som kreativiteten ökar och även det gemensamma engagemanget i företagets löpande utveckling. Vi-känslan stärks mellan medarbetarna oavsett om en grupp befinner sig i Malmö och en annan i Stockholm. Geografin har ingen betydelse, bara tekniken, den måste fungera och vara lätt och intuitiv men ändå genomtänkt och det är Spintr.

\n

Spintr kan hjälpa dig också

\n

Känns det svårt att hålla kontakten med alla medarbetare på distans?
Är det utmanande att få ut samma information till alla som behöver den?
Är du osäker på om alla verkligen fått senaste uppdateringen om företagets utveckling?

\n

Ja, då kan Spintr vara den lösning du behöver i din verksamhet.

","topic_ids":[59238755389],"html_title":null,"cloned_from":59242501994,"rss_summary":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n","campaign_utm":null,"post_summary":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n","published_at":1636366449377,"campaign_name":null,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/jesper-ericsson-rEQhnlwIuqE-unsplash.jpg","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Vi-känslan stärks mellan medarbetarna oavsett om några befinner sig i Malmö och andra i Stockholm. Geografin har ingen betydelse, bara tekniken.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"lyftkran med blå himmel","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Vi-känslan stärks mellan medarbetarna oavsett om några befinner sig i Malmö och andra i Stockholm. Geografin har ingen betydelse, bara tekniken.","name":"Kranpunkten får ett lyft med Spintr","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Kranpunkten får ett lyft med Spintr","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n\n

Spintr för medarbetarna

\n

Kranpunktens många medarbetare är vana att jobba självständigt och ta eget ansvar, men det är lika viktigt med god samarbetsförmåga och en vilja att ständigt utvecklas och lära sig mer. Genom intranätet utbyts information och kunskap både mellan medarbetarna själva och från ledningen till medarbetarna så alla omgående får vetskap om det är några nyheter i regelverk eller om det uppstått något annat som är relevant för medarbetaren eller organisationen.

\n

Den lätta och okomplicerade dialogen skapar samhörighet samtidigt som kreativiteten ökar och även det gemensamma engagemanget i företagets löpande utveckling. Vi-känslan stärks mellan medarbetarna oavsett om en grupp befinner sig i Malmö och en annan i Stockholm. Geografin har ingen betydelse, bara tekniken, den måste fungera och vara lätt och intuitiv men ändå genomtänkt och det är Spintr.

\n

Spintr kan hjälpa dig också

\n

Känns det svårt att hålla kontakten med alla medarbetare på distans?
Är det utmanande att få ut samma information till alla som behöver den?
Är du osäker på om alla verkligen fått senaste uppdateringen om företagets utveckling?

\n

Ja, då kan Spintr vara den lösning du behöver i din verksamhet.

","post_body_rss":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n\n

Spintr för medarbetarna

\n

Kranpunktens många medarbetare är vana att jobba självständigt och ta eget ansvar, men det är lika viktigt med god samarbetsförmåga och en vilja att ständigt utvecklas och lära sig mer. Genom intranätet utbyts information och kunskap både mellan medarbetarna själva och från ledningen till medarbetarna så alla omgående får vetskap om det är några nyheter i regelverk eller om det uppstått något annat som är relevant för medarbetaren eller organisationen.

\n

Den lätta och okomplicerade dialogen skapar samhörighet samtidigt som kreativiteten ökar och även det gemensamma engagemanget i företagets löpande utveckling. Vi-känslan stärks mellan medarbetarna oavsett om en grupp befinner sig i Malmö och en annan i Stockholm. Geografin har ingen betydelse, bara tekniken, den måste fungera och vara lätt och intuitiv men ändå genomtänkt och det är Spintr.

\n

Spintr kan hjälpa dig också

\n

Känns det svårt att hålla kontakten med alla medarbetare på distans?
Är det utmanande att få ut samma information till alla som behöver den?
Är du osäker på om alla verkligen fått senaste uppdateringen om företagets utveckling?

\n

Ja, då kan Spintr vara den lösning du behöver i din verksamhet.

","post_email_content":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/jesper-ericsson-rEQhnlwIuqE-unsplash.jpg","post_list_content":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/jesper-ericsson-rEQhnlwIuqE-unsplash.jpg","post_rss_content":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/jesper-ericsson-rEQhnlwIuqE-unsplash.jpg","post_summary":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n","post_summary_rss":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"QQkDfmAC","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636366449377,"publish_date_local_time":1636366449377,"publish_date_localized":{"date":1636366449377,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636366449377,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/kranpunkten-far-ett-lyft-med-spintr","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n\n

Spintr för medarbetarna

\n

Kranpunktens många medarbetare är vana att jobba självständigt och ta eget ansvar, men det är lika viktigt med god samarbetsförmåga och en vilja att ständigt utvecklas och lära sig mer. Genom intranätet utbyts information och kunskap både mellan medarbetarna själva och från ledningen till medarbetarna så alla omgående får vetskap om det är några nyheter i regelverk eller om det uppstått något annat som är relevant för medarbetaren eller organisationen.

\n

Den lätta och okomplicerade dialogen skapar samhörighet samtidigt som kreativiteten ökar och även det gemensamma engagemanget i företagets löpande utveckling. Vi-känslan stärks mellan medarbetarna oavsett om en grupp befinner sig i Malmö och en annan i Stockholm. Geografin har ingen betydelse, bara tekniken, den måste fungera och vara lätt och intuitiv men ändå genomtänkt och det är Spintr.

\n

Spintr kan hjälpa dig också

\n

Känns det svårt att hålla kontakten med alla medarbetare på distans?
Är det utmanande att få ut samma information till alla som behöver den?
Är du osäker på om alla verkligen fått senaste uppdateringen om företagets utveckling?

\n

Ja, då kan Spintr vara den lösning du behöver i din verksamhet.

","rss_summary":"

Cirka 3700 maskiner och över hundra anställda. Kranpunkten är specialist inom lyftmaskiner av många olika slag. Medarbetarna har stor erfarenhet samt teknisk kompetens för att utföra och ta ansvar för att varje uppdrag utförs på bästa möjliga sätt. Kvalitetsmålen är höga och kompetensutveckling samt kontroll är självklara delar i hur detta företag ständigt strävar mot att bli ännu bättre.

\n

Med den inställningen är det inte konstigt att man valt Spintr som lösning för internkommunikationen. Det är helt enkelt nödvändigt med en välfungerande medarbetarplattform av detta slag för att bibehålla kvalitéerna och dessutom säkerställa att varje medarbetare har den kompetens som behövs samt att varje verksamhetsområde följer gällande regelverk, så resultatet alltid blir att man kan leverera det kunden efterfrågar och helst lite till.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/jesper-ericsson-rEQhnlwIuqE-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1636366453707,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/1f2b8414-8491-4690-903f-84452ac98a25.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/kranpunkten-far-ett-lyft-med-spintr","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[59238755389],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Kranpunkten får ett lyft med Spintr","topic_ids":[59238755389],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[59238755389],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636366449383,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/kranpunkten-far-ett-lyft-med-spintr","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/ptk-lyckas-med-spintr","analytics_page_id":"59242501994","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":59242520622,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636362472924,"created_by_id":8057293,"created_time":1636362472924,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"förhandlingar spintr","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636365856000,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"PTK lyckas med Spintr","id":59242501994,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"PTK lyckas med Spintr","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"attached_stylesheets":[],"post_summary":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n","has_user_changes":true,"last_edit_session_id":null,"last_edit_update_id":null,"html_title":null,"tag_ids":[59238755389],"topic_ids":[59238755389],"campaign_name":null,"campaign_utm":null,"enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"förhandlingar spintr","head_html":null,"link_rel_canonical_url":null,"meta_description":"Med tanke på PTK:s arbete; förhandlingar, samarbete och utbildning - kan vikten av en effektiv medarbetarplattform för kommunikation inte understrykas nog.","post_body":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n\n

Lyfter engagemanget och kommunikationen

\n

Med tanke på att en stor del PTK:s arbete är förhandlingar, samarbete och utbildning kan vikten av en effektiv medarbetarplattform för kommunikation inte understrykas nog. Därför använder organisationen intranätsleverantören Spintr - produkten för internkommunikation som boostar organisationens engagemang och kommunikationen mellan kollegor.

\n

Denna plattform har en rad funktioner som PTK har nytta av:

\n\nEftersom PTK utför sitt arbete på kontor och i olika grupper finns det stor nytta med en plattform där allt finns samlat på samma ställe. Den goda nyheten är att Spintr är en unik och komplett leverantör där alla applikationer och tjänster som redan används kan integreras, som till exempel Fortnox. Med plattformens SSO-bryggor är det nämligen enkelt integrera olika applikationer, program och verktyg direkt i intranätet. Att ha allt samlat på samma ställe sparar mycket tid och energi som istället kan läggas på huvudverksamheten.","publish_immediately":true,"use_featured_image":true,"published_by_id":8057293,"published_at":1636369634504,"rss_body":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n\n

Lyfter engagemanget och kommunikationen

\n

Med tanke på att en stor del PTK:s arbete är förhandlingar, samarbete och utbildning kan vikten av en effektiv medarbetarplattform för kommunikation inte understrykas nog. Därför använder organisationen intranätsleverantören Spintr - produkten för internkommunikation som boostar organisationens engagemang och kommunikationen mellan kollegor.

\n

Denna plattform har en rad funktioner som PTK har nytta av:

\n\nEftersom PTK utför sitt arbete på kontor och i olika grupper finns det stor nytta med en plattform där allt finns samlat på samma ställe. Den goda nyheten är att Spintr är en unik och komplett leverantör där alla applikationer och tjänster som redan används kan integreras, som till exempel Fortnox. Med plattformens SSO-bryggor är det nämligen enkelt integrera olika applikationer, program och verktyg direkt i intranätet. Att ha allt samlat på samma ställe sparar mycket tid och energi som istället kan läggas på huvudverksamheten.","rss_summary":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n","blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","cloned_from":59242520622,"page_redirected":false,"page_expiry_enabled":false,"page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"page_expiry_date":null,"composition_id":0,"legacy_post_guid":"","legacy_blog_tabid":null,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Med tanke på PTK:s arbete; förhandlingar, samarbete och utbildning - kan vikten av en effektiv medarbetarplattform för kommunikation inte understrykas nog.","name":"PTK lyckas med Spintr","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"PTK lyckas med Spintr","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n\n

Lyfter engagemanget och kommunikationen

\n

Med tanke på att en stor del PTK:s arbete är förhandlingar, samarbete och utbildning kan vikten av en effektiv medarbetarplattform för kommunikation inte understrykas nog. Därför använder organisationen intranätsleverantören Spintr - produkten för internkommunikation som boostar organisationens engagemang och kommunikationen mellan kollegor.

\n

Denna plattform har en rad funktioner som PTK har nytta av:

\n\nEftersom PTK utför sitt arbete på kontor och i olika grupper finns det stor nytta med en plattform där allt finns samlat på samma ställe. Den goda nyheten är att Spintr är en unik och komplett leverantör där alla applikationer och tjänster som redan används kan integreras, som till exempel Fortnox. Med plattformens SSO-bryggor är det nämligen enkelt integrera olika applikationer, program och verktyg direkt i intranätet. Att ha allt samlat på samma ställe sparar mycket tid och energi som istället kan läggas på huvudverksamheten.","post_body_rss":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n\n

Lyfter engagemanget och kommunikationen

\n

Med tanke på att en stor del PTK:s arbete är förhandlingar, samarbete och utbildning kan vikten av en effektiv medarbetarplattform för kommunikation inte understrykas nog. Därför använder organisationen intranätsleverantören Spintr - produkten för internkommunikation som boostar organisationens engagemang och kommunikationen mellan kollegor.

\n

Denna plattform har en rad funktioner som PTK har nytta av:

\n\nEftersom PTK utför sitt arbete på kontor och i olika grupper finns det stor nytta med en plattform där allt finns samlat på samma ställe. Den goda nyheten är att Spintr är en unik och komplett leverantör där alla applikationer och tjänster som redan används kan integreras, som till exempel Fortnox. Med plattformens SSO-bryggor är det nämligen enkelt integrera olika applikationer, program och verktyg direkt i intranätet. Att ha allt samlat på samma ställe sparar mycket tid och energi som istället kan läggas på huvudverksamheten.","post_email_content":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg","post_list_content":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg","post_rss_content":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg","post_summary":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n","post_summary_rss":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"HXJsNLwp","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636365856000,"publish_date_local_time":1636365856000,"publish_date_localized":{"date":1636365856000,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636369634504,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/ptk-lyckas-med-spintr","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n\n

Lyfter engagemanget och kommunikationen

\n

Med tanke på att en stor del PTK:s arbete är förhandlingar, samarbete och utbildning kan vikten av en effektiv medarbetarplattform för kommunikation inte understrykas nog. Därför använder organisationen intranätsleverantören Spintr - produkten för internkommunikation som boostar organisationens engagemang och kommunikationen mellan kollegor.

\n

Denna plattform har en rad funktioner som PTK har nytta av:

\n\nEftersom PTK utför sitt arbete på kontor och i olika grupper finns det stor nytta med en plattform där allt finns samlat på samma ställe. Den goda nyheten är att Spintr är en unik och komplett leverantör där alla applikationer och tjänster som redan används kan integreras, som till exempel Fortnox. Med plattformens SSO-bryggor är det nämligen enkelt integrera olika applikationer, program och verktyg direkt i intranätet. Att ha allt samlat på samma ställe sparar mycket tid och energi som istället kan läggas på huvudverksamheten.","rss_summary":"

PTK arbetar med att förbättra villkoren, bredda kunskapen och öka tryggheten för anställda inom den privata sektorn. Deras förhandlings- och samarbetsråd förhandlar fram kollektivavtal och genomför utbildningar på uppdrag av 25 fackförbund. Tillsammans representerar dessa fackförbund nästan 950 000 privata tjänstemän. Målet är att alla tjänstemän ska få ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt samt en bra pension. Föga förvånande är internkommunikation och samarbete en essentiell del av arbetet som måste fungera så effektivt som möjligt. Lyckligtvis har de hittat en marknadsledande lösning på denna utmaning.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/headway-5QgIuuBxKwM-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1636369643196,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/c59de591-1c4c-40c1-a377-c1dae02f1294.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/ptk-lyckas-med-spintr","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[59238755389],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"PTK lyckas med Spintr","topic_ids":[59238755389],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[59238755389],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636369634509,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/ptk-lyckas-med-spintr","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/gor-som-rattviks-kommun","analytics_page_id":"59242520622","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":59239356075,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636362182203,"created_by_id":8057293,"created_time":1636362182203,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fontanen-ML.jpg","featured_image_alt_text":"Rättvik kommun","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636362421907,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Rättviks kommun förenklar arbetsdagen med Spintr","id":59242520622,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Rättviks kommun förenklar arbetsdagen med Spintr","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[59238755389],"rss_body":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n\n

Visste du detta om Rättviks kommun?

\n

Kommunen har bara 11 047 bofasta invånare, men under turistsäsongen ökar detta antal markant. Då vallfärdar nämligen människor till samhället som ligger beläget vid sjön Siljan. Hit åker man bland annat för att njuta av omgivningarna, besöka det berömda kalkbrottet Dalhalla och gå på konserter med kända artister, se den fantastiska utsikten från utsiktspunkten Vidablick och roa sig på Classic car week, bara för att nämna några aktiviteter som finns i Rättvik med omnejd. En sådan turisttillströmning ställer förstås höga krav på kommunikationen i kommunen, något som Spintr med glädje bistår med.

\n

Öppna dörren till Spintr

\n

Kämpar du med kommunikationen i din organisation? Kanske önskar du att engagemanget var högre och att alla kunde ta del av viktig information var de än befinner sig. Då är Spintr lösningen för dig. Med medarbetarplattformen Spintr får ni en kommunikation som lägger fokus på nyckeltal, målgruppsstyrd kommunikation och inte minst transparens. Appen gör det även möjligt att integrera sådana tjänster som ni redan använder och tycker om. Låter det avancerat? Var inte orolig. Appen är mycket enkel att förstå sig på och har dessutom en tilltalande och snygg design.

","head_html":null,"post_body":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n\n

Visste du detta om Rättviks kommun?

\n

Kommunen har bara 11 047 bofasta invånare, men under turistsäsongen ökar detta antal markant. Då vallfärdar nämligen människor till samhället som ligger beläget vid sjön Siljan. Hit åker man bland annat för att njuta av omgivningarna, besöka det berömda kalkbrottet Dalhalla och gå på konserter med kända artister, se den fantastiska utsikten från utsiktspunkten Vidablick och roa sig på Classic car week, bara för att nämna några aktiviteter som finns i Rättvik med omnejd. En sådan turisttillströmning ställer förstås höga krav på kommunikationen i kommunen, något som Spintr med glädje bistår med.

\n

Öppna dörren till Spintr

\n

Kämpar du med kommunikationen i din organisation? Kanske önskar du att engagemanget var högre och att alla kunde ta del av viktig information var de än befinner sig. Då är Spintr lösningen för dig. Med medarbetarplattformen Spintr får ni en kommunikation som lägger fokus på nyckeltal, målgruppsstyrd kommunikation och inte minst transparens. Appen gör det även möjligt att integrera sådana tjänster som ni redan använder och tycker om. Låter det avancerat? Var inte orolig. Appen är mycket enkel att förstå sig på och har dessutom en tilltalande och snygg design.

","topic_ids":[59238755389],"html_title":null,"cloned_from":59239356075,"rss_summary":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n","campaign_utm":null,"post_summary":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n","published_at":1636362421907,"campaign_name":null,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fontanen-ML.jpg","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Den stora aktiviteten i kommunen ställer höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, vilket Rättvik löst med hjälp av Spintr.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Rättvik kommun","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Den stora aktiviteten i kommunen ställer höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, vilket Rättvik löst med hjälp av Spintr.","name":"Rättviks kommun förenklar arbetsdagen med Spintr","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Rättviks kommun förenklar arbetsdagen med Spintr","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n\n

Visste du detta om Rättviks kommun?

\n

Kommunen har bara 11 047 bofasta invånare, men under turistsäsongen ökar detta antal markant. Då vallfärdar nämligen människor till samhället som ligger beläget vid sjön Siljan. Hit åker man bland annat för att njuta av omgivningarna, besöka det berömda kalkbrottet Dalhalla och gå på konserter med kända artister, se den fantastiska utsikten från utsiktspunkten Vidablick och roa sig på Classic car week, bara för att nämna några aktiviteter som finns i Rättvik med omnejd. En sådan turisttillströmning ställer förstås höga krav på kommunikationen i kommunen, något som Spintr med glädje bistår med.

\n

Öppna dörren till Spintr

\n

Kämpar du med kommunikationen i din organisation? Kanske önskar du att engagemanget var högre och att alla kunde ta del av viktig information var de än befinner sig. Då är Spintr lösningen för dig. Med medarbetarplattformen Spintr får ni en kommunikation som lägger fokus på nyckeltal, målgruppsstyrd kommunikation och inte minst transparens. Appen gör det även möjligt att integrera sådana tjänster som ni redan använder och tycker om. Låter det avancerat? Var inte orolig. Appen är mycket enkel att förstå sig på och har dessutom en tilltalande och snygg design.

","post_body_rss":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n\n

Visste du detta om Rättviks kommun?

\n

Kommunen har bara 11 047 bofasta invånare, men under turistsäsongen ökar detta antal markant. Då vallfärdar nämligen människor till samhället som ligger beläget vid sjön Siljan. Hit åker man bland annat för att njuta av omgivningarna, besöka det berömda kalkbrottet Dalhalla och gå på konserter med kända artister, se den fantastiska utsikten från utsiktspunkten Vidablick och roa sig på Classic car week, bara för att nämna några aktiviteter som finns i Rättvik med omnejd. En sådan turisttillströmning ställer förstås höga krav på kommunikationen i kommunen, något som Spintr med glädje bistår med.

\n

Öppna dörren till Spintr

\n

Kämpar du med kommunikationen i din organisation? Kanske önskar du att engagemanget var högre och att alla kunde ta del av viktig information var de än befinner sig. Då är Spintr lösningen för dig. Med medarbetarplattformen Spintr får ni en kommunikation som lägger fokus på nyckeltal, målgruppsstyrd kommunikation och inte minst transparens. Appen gör det även möjligt att integrera sådana tjänster som ni redan använder och tycker om. Låter det avancerat? Var inte orolig. Appen är mycket enkel att förstå sig på och har dessutom en tilltalande och snygg design.

","post_email_content":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/Fontanen-ML.jpg","post_list_content":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fontanen-ML.jpg","post_rss_content":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fontanen-ML.jpg","post_summary":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n","post_summary_rss":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"rMiEsWpR","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636362421907,"publish_date_local_time":1636362421907,"publish_date_localized":{"date":1636362421907,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636362421907,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/gor-som-rattviks-kommun","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n\n

Visste du detta om Rättviks kommun?

\n

Kommunen har bara 11 047 bofasta invånare, men under turistsäsongen ökar detta antal markant. Då vallfärdar nämligen människor till samhället som ligger beläget vid sjön Siljan. Hit åker man bland annat för att njuta av omgivningarna, besöka det berömda kalkbrottet Dalhalla och gå på konserter med kända artister, se den fantastiska utsikten från utsiktspunkten Vidablick och roa sig på Classic car week, bara för att nämna några aktiviteter som finns i Rättvik med omnejd. En sådan turisttillströmning ställer förstås höga krav på kommunikationen i kommunen, något som Spintr med glädje bistår med.

\n

Öppna dörren till Spintr

\n

Kämpar du med kommunikationen i din organisation? Kanske önskar du att engagemanget var högre och att alla kunde ta del av viktig information var de än befinner sig. Då är Spintr lösningen för dig. Med medarbetarplattformen Spintr får ni en kommunikation som lägger fokus på nyckeltal, målgruppsstyrd kommunikation och inte minst transparens. Appen gör det även möjligt att integrera sådana tjänster som ni redan använder och tycker om. Låter det avancerat? Var inte orolig. Appen är mycket enkel att förstå sig på och har dessutom en tilltalande och snygg design.

","rss_summary":"

I hjärtat av Dalarna ligger vackra Rättviks kommun, en kommun som är rik på företagande och turism. Den stora aktiviteten i kommunen ställer emellertid höga krav på bra och smidig kommunikation mellan kommunens medarbetare, något de får hjälp med av Spintr. Med hjälp av vår applikation som smidig kommunikationslösning kan alla medarbetare alltid nå varandra, var de än befinner sig. Applikationen hjälper också till med att göra att kommunens intranät blir en gemensam plattform för alla och därmed blir det en god grund för kreativitet och deltagande. Är det en viktig nyhet eller förändring på gång? Med Spintr är det enkelt att skicka ut pushnotiser som når alla.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fontanen-ML.jpg","screenshot_preview_taken_at":1636362430265,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/c49a49a8-20b1-4102-866b-d0e106b4d33e.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/gor-som-rattviks-kommun","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[59238755389],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Rättviks kommun förenklar arbetsdagen med Spintr","topic_ids":[59238755389],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[59238755389],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636362421914,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/gor-som-rattviks-kommun","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/me-i-nar-varandra-oavsett-enhet","analytics_page_id":"59239356075","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":59239355800,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636361683679,"created_by_id":8057293,"created_time":1636361683679,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"glada barn me&i","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636362114085,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"me&i når varandra oavsett enhet","id":59239356075,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"me&i når varandra oavsett enhet","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[59238755389],"rss_body":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n\n

Historien bakom me&i...

\n

Den började på en julmarknad år 2003. Det var nämligen Helene Nyrell och Susan Engvall som hade ordnat marknaden. De två småbarnsmammorna märkte snart att de hade många gemensamma intressen och idéer, något som kom att leda till me&i:s födelse 2004. Det var främst suget efter unisexkläder i härliga material för barn som de båda kände att de saknade. De bestämde sig därför för att starta ett sådant märke själv. Sedan 2004 har det dock hänt mycket. Numer är man ett multinationellt företag som verkar på hela fyra marknader och även säljer damkläder. Man har dock behållit sin kärlek för härliga mönster och tryck på mjuka och hållbara material.

\n

Spintr kan även hjälpa er organisation

\n

Kommunikationen på ett företag är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Dels kan det vara så att medarbetarna befinner sig på helt olika platser och dels gör mindre moderna kommunikationslösningar det svårt för alla som behöver information att komma åt den.

\n

Med vår applikation/tjänst kommer ni dock runt alla sådana problem. Vi erbjuder nämligen en komplett medarbetarlösning som gör att all kommunikation blir enkel och smidig. Kommunikationslösningen fokuserar på nyckeltal och har en rad smarta funktioner för att underlätta arbetsdagen för både ledning och frontline-workers. Spintr kan till exempel användas oavsett enhet. Vi ger också möjlighet att schemalägga och rikta innehåll till valda målgrupper, eller låta alla ta del av samma information snabbt och enkelt.

\n

Kämpar ni med kommunikationen i er organisation? Då kan Spintr vara lösningen för er.

","head_html":null,"post_body":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n\n

Historien bakom me&i...

\n

Den började på en julmarknad år 2003. Det var nämligen Helene Nyrell och Susan Engvall som hade ordnat marknaden. De två småbarnsmammorna märkte snart att de hade många gemensamma intressen och idéer, något som kom att leda till me&i:s födelse 2004. Det var främst suget efter unisexkläder i härliga material för barn som de båda kände att de saknade. De bestämde sig därför för att starta ett sådant märke själv. Sedan 2004 har det dock hänt mycket. Numer är man ett multinationellt företag som verkar på hela fyra marknader och även säljer damkläder. Man har dock behållit sin kärlek för härliga mönster och tryck på mjuka och hållbara material.

\n

Spintr kan även hjälpa er organisation

\n

Kommunikationen på ett företag är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Dels kan det vara så att medarbetarna befinner sig på helt olika platser och dels gör mindre moderna kommunikationslösningar det svårt för alla som behöver information att komma åt den.

\n

Med vår applikation/tjänst kommer ni dock runt alla sådana problem. Vi erbjuder nämligen en komplett medarbetarlösning som gör att all kommunikation blir enkel och smidig. Kommunikationslösningen fokuserar på nyckeltal och har en rad smarta funktioner för att underlätta arbetsdagen för både ledning och frontline-workers. Spintr kan till exempel användas oavsett enhet. Vi ger också möjlighet att schemalägga och rikta innehåll till valda målgrupper, eller låta alla ta del av samma information snabbt och enkelt.

\n

Kämpar ni med kommunikationen i er organisation? Då kan Spintr vara lösningen för er.

","topic_ids":[59238755389],"html_title":null,"cloned_from":59239355800,"rss_summary":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n","campaign_utm":null,"post_summary":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n","published_at":1636362114085,"campaign_name":null,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Kommunikationen är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Speciellt när medarbetarna befinner sig på helt olika platser, vilket me&i löst med Spintr.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"glada barn me&i","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Kommunikationen är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Speciellt när medarbetarna befinner sig på helt olika platser, vilket me&i löst med Spintr.","name":"me&i når varandra oavsett enhet","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"me&i når varandra oavsett enhet","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n\n

Historien bakom me&i...

\n

Den började på en julmarknad år 2003. Det var nämligen Helene Nyrell och Susan Engvall som hade ordnat marknaden. De två småbarnsmammorna märkte snart att de hade många gemensamma intressen och idéer, något som kom att leda till me&i:s födelse 2004. Det var främst suget efter unisexkläder i härliga material för barn som de båda kände att de saknade. De bestämde sig därför för att starta ett sådant märke själv. Sedan 2004 har det dock hänt mycket. Numer är man ett multinationellt företag som verkar på hela fyra marknader och även säljer damkläder. Man har dock behållit sin kärlek för härliga mönster och tryck på mjuka och hållbara material.

\n

Spintr kan även hjälpa er organisation

\n

Kommunikationen på ett företag är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Dels kan det vara så att medarbetarna befinner sig på helt olika platser och dels gör mindre moderna kommunikationslösningar det svårt för alla som behöver information att komma åt den.

\n

Med vår applikation/tjänst kommer ni dock runt alla sådana problem. Vi erbjuder nämligen en komplett medarbetarlösning som gör att all kommunikation blir enkel och smidig. Kommunikationslösningen fokuserar på nyckeltal och har en rad smarta funktioner för att underlätta arbetsdagen för både ledning och frontline-workers. Spintr kan till exempel användas oavsett enhet. Vi ger också möjlighet att schemalägga och rikta innehåll till valda målgrupper, eller låta alla ta del av samma information snabbt och enkelt.

\n

Kämpar ni med kommunikationen i er organisation? Då kan Spintr vara lösningen för er.

","post_body_rss":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n\n

Historien bakom me&i...

\n

Den började på en julmarknad år 2003. Det var nämligen Helene Nyrell och Susan Engvall som hade ordnat marknaden. De två småbarnsmammorna märkte snart att de hade många gemensamma intressen och idéer, något som kom att leda till me&i:s födelse 2004. Det var främst suget efter unisexkläder i härliga material för barn som de båda kände att de saknade. De bestämde sig därför för att starta ett sådant märke själv. Sedan 2004 har det dock hänt mycket. Numer är man ett multinationellt företag som verkar på hela fyra marknader och även säljer damkläder. Man har dock behållit sin kärlek för härliga mönster och tryck på mjuka och hållbara material.

\n

Spintr kan även hjälpa er organisation

\n

Kommunikationen på ett företag är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Dels kan det vara så att medarbetarna befinner sig på helt olika platser och dels gör mindre moderna kommunikationslösningar det svårt för alla som behöver information att komma åt den.

\n

Med vår applikation/tjänst kommer ni dock runt alla sådana problem. Vi erbjuder nämligen en komplett medarbetarlösning som gör att all kommunikation blir enkel och smidig. Kommunikationslösningen fokuserar på nyckeltal och har en rad smarta funktioner för att underlätta arbetsdagen för både ledning och frontline-workers. Spintr kan till exempel användas oavsett enhet. Vi ger också möjlighet att schemalägga och rikta innehåll till valda målgrupper, eller låta alla ta del av samma information snabbt och enkelt.

\n

Kämpar ni med kommunikationen i er organisation? Då kan Spintr vara lösningen för er.

","post_email_content":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg","post_list_content":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg","post_rss_content":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg","post_summary":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n","post_summary_rss":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"QCugetlD","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636362114085,"publish_date_local_time":1636362114085,"publish_date_localized":{"date":1636362114085,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636362114085,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/me-i-nar-varandra-oavsett-enhet","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n\n

Historien bakom me&i...

\n

Den började på en julmarknad år 2003. Det var nämligen Helene Nyrell och Susan Engvall som hade ordnat marknaden. De två småbarnsmammorna märkte snart att de hade många gemensamma intressen och idéer, något som kom att leda till me&i:s födelse 2004. Det var främst suget efter unisexkläder i härliga material för barn som de båda kände att de saknade. De bestämde sig därför för att starta ett sådant märke själv. Sedan 2004 har det dock hänt mycket. Numer är man ett multinationellt företag som verkar på hela fyra marknader och även säljer damkläder. Man har dock behållit sin kärlek för härliga mönster och tryck på mjuka och hållbara material.

\n

Spintr kan även hjälpa er organisation

\n

Kommunikationen på ett företag är inte alltid en lätt nöt att knäcka. Dels kan det vara så att medarbetarna befinner sig på helt olika platser och dels gör mindre moderna kommunikationslösningar det svårt för alla som behöver information att komma åt den.

\n

Med vår applikation/tjänst kommer ni dock runt alla sådana problem. Vi erbjuder nämligen en komplett medarbetarlösning som gör att all kommunikation blir enkel och smidig. Kommunikationslösningen fokuserar på nyckeltal och har en rad smarta funktioner för att underlätta arbetsdagen för både ledning och frontline-workers. Spintr kan till exempel användas oavsett enhet. Vi ger också möjlighet att schemalägga och rikta innehåll till valda målgrupper, eller låta alla ta del av samma information snabbt och enkelt.

\n

Kämpar ni med kommunikationen i er organisation? Då kan Spintr vara lösningen för er.

","rss_summary":"

Det svenska modeföretaget me&i har gjort succé genom att sälja hållbara plagg till både barn och vuxna genom homeparties och e-handel. Med Spintr är numer kommunikationen i företaget både smidig och enkel. Medarbetarplattformen fungerar som ett intranät där alla kan ta del av innehållet i realtid, var de än befinner sig, något som är en viktig förutsättning för ett företag som me&i med många anställda och försäljare.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/robert-collins-tvc5imO5pXk-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1636362114184,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/fc4f9f25-bfae-413f-b983-626636a589bd.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/me-i-nar-varandra-oavsett-enhet","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[59238755389],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"me&i når varandra oavsett enhet","topic_ids":[59238755389],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[59238755389],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636362114091,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/me-i-nar-varandra-oavsett-enhet","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/stjarnurmakarnas-medarbetarapp","analytics_page_id":"59239355800","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":59239355657,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636361336683,"created_by_id":8057293,"created_time":1636361336683,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/AbonnemangHERO.jpg","featured_image_alt_text":"stjärnurmakarnas klockor","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636361614883,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Stjärnurmakarnas medarbetarapp","id":59239355800,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Stjärnurmakarnas medarbetarapp","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[59238755389],"rss_body":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n\n

Medarbetarplattform som fungerar

\n

Med så många medarbetare på olika håll behövs självklart en fungerande plattform för kommunikation och information. För ledningen är det viktigt att snabbt få ut nyheter om såväl nya klockmodeller som försäljningssiffror så man kan utveckla sitt varumärke. Lika viktigt är det att medarbetarna kan dela med sig till varandra om vad som händer och vilka trender som eventuellt uppfattas på olika håll i landet. Genom den typen av kommunikation växer kreativiteten och känslan av gemenskap och lagarbete blir påtaglig även om man inte är på samma plats. Med hjälp av Spintr kan alla medarbetare kommunicera och inhämta information när som helst och nästan var som helst. Alla bidrar utifrån sin roll och sin förmåga till att kreativiteten växer och kedjan fortsätter att utvecklas hela tiden.

\n

Spintr som intranät

\n

Är du också involverad i en organisation, ett företag eller en koncern som är spridd över stora geografiska områden så kan Spintr vara den lösning du letat efter. I och med pandemin har alltfler lärt sig konsten att arbeta på distans och kanske bara träffa kollegorna någon enstaka gång men behovet av flödande kommunikation och informationsutbyte försvinner inte för det. Välj Spintr om du vill skapa en social plattform för alla medarbetare oavsett vilken roll de har eller var de befinner sig.

\n

Vi har ett kundcase med Stjärnurmakarna där de delar med sig av hur de arbetat med nyckeltal i Spintr. Ta del av det kostnadsfritt!

","head_html":null,"post_body":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n\n

Medarbetarplattform som fungerar

\n

Med så många medarbetare på olika håll behövs självklart en fungerande plattform för kommunikation och information. För ledningen är det viktigt att snabbt få ut nyheter om såväl nya klockmodeller som försäljningssiffror så man kan utveckla sitt varumärke. Lika viktigt är det att medarbetarna kan dela med sig till varandra om vad som händer och vilka trender som eventuellt uppfattas på olika håll i landet. Genom den typen av kommunikation växer kreativiteten och känslan av gemenskap och lagarbete blir påtaglig även om man inte är på samma plats. Med hjälp av Spintr kan alla medarbetare kommunicera och inhämta information när som helst och nästan var som helst. Alla bidrar utifrån sin roll och sin förmåga till att kreativiteten växer och kedjan fortsätter att utvecklas hela tiden.

\n

Spintr som intranät

\n

Är du också involverad i en organisation, ett företag eller en koncern som är spridd över stora geografiska områden så kan Spintr vara den lösning du letat efter. I och med pandemin har alltfler lärt sig konsten att arbeta på distans och kanske bara träffa kollegorna någon enstaka gång men behovet av flödande kommunikation och informationsutbyte försvinner inte för det. Välj Spintr om du vill skapa en social plattform för alla medarbetare oavsett vilken roll de har eller var de befinner sig.

\n

Vi har ett kundcase med Stjärnurmakarna där de delar med sig av hur de arbetat med nyckeltal i Spintr. Ta del av det kostnadsfritt!

","topic_ids":[59238755389],"html_title":null,"cloned_from":59239355657,"rss_summary":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n","campaign_utm":null,"post_summary":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n","published_at":1636361614883,"campaign_name":null,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/AbonnemangHERO.jpg","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"För ledningen är det viktigt att snabbt få ut nyheter om såväl nya klockmodeller som försäljningssiffror så man kan utveckla sitt varumärke.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"stjärnurmakarnas klockor","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"För ledningen är det viktigt att snabbt få ut nyheter om såväl nya klockmodeller som försäljningssiffror så man kan utveckla sitt varumärke.","name":"Stjärnurmakarnas medarbetarapp","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Stjärnurmakarnas medarbetarapp","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n\n

Medarbetarplattform som fungerar

\n

Med så många medarbetare på olika håll behövs självklart en fungerande plattform för kommunikation och information. För ledningen är det viktigt att snabbt få ut nyheter om såväl nya klockmodeller som försäljningssiffror så man kan utveckla sitt varumärke. Lika viktigt är det att medarbetarna kan dela med sig till varandra om vad som händer och vilka trender som eventuellt uppfattas på olika håll i landet. Genom den typen av kommunikation växer kreativiteten och känslan av gemenskap och lagarbete blir påtaglig även om man inte är på samma plats. Med hjälp av Spintr kan alla medarbetare kommunicera och inhämta information när som helst och nästan var som helst. Alla bidrar utifrån sin roll och sin förmåga till att kreativiteten växer och kedjan fortsätter att utvecklas hela tiden.

\n

Spintr som intranät

\n

Är du också involverad i en organisation, ett företag eller en koncern som är spridd över stora geografiska områden så kan Spintr vara den lösning du letat efter. I och med pandemin har alltfler lärt sig konsten att arbeta på distans och kanske bara träffa kollegorna någon enstaka gång men behovet av flödande kommunikation och informationsutbyte försvinner inte för det. Välj Spintr om du vill skapa en social plattform för alla medarbetare oavsett vilken roll de har eller var de befinner sig.

\n

Vi har ett kundcase med Stjärnurmakarna där de delar med sig av hur de arbetat med nyckeltal i Spintr. Ta del av det kostnadsfritt!

","post_body_rss":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n\n

Medarbetarplattform som fungerar

\n

Med så många medarbetare på olika håll behövs självklart en fungerande plattform för kommunikation och information. För ledningen är det viktigt att snabbt få ut nyheter om såväl nya klockmodeller som försäljningssiffror så man kan utveckla sitt varumärke. Lika viktigt är det att medarbetarna kan dela med sig till varandra om vad som händer och vilka trender som eventuellt uppfattas på olika håll i landet. Genom den typen av kommunikation växer kreativiteten och känslan av gemenskap och lagarbete blir påtaglig även om man inte är på samma plats. Med hjälp av Spintr kan alla medarbetare kommunicera och inhämta information när som helst och nästan var som helst. Alla bidrar utifrån sin roll och sin förmåga till att kreativiteten växer och kedjan fortsätter att utvecklas hela tiden.

\n

Spintr som intranät

\n

Är du också involverad i en organisation, ett företag eller en koncern som är spridd över stora geografiska områden så kan Spintr vara den lösning du letat efter. I och med pandemin har alltfler lärt sig konsten att arbeta på distans och kanske bara träffa kollegorna någon enstaka gång men behovet av flödande kommunikation och informationsutbyte försvinner inte för det. Välj Spintr om du vill skapa en social plattform för alla medarbetare oavsett vilken roll de har eller var de befinner sig.

\n

Vi har ett kundcase med Stjärnurmakarna där de delar med sig av hur de arbetat med nyckeltal i Spintr. Ta del av det kostnadsfritt!

","post_email_content":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/AbonnemangHERO.jpg","post_list_content":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/AbonnemangHERO.jpg","post_rss_content":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/AbonnemangHERO.jpg","post_summary":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n","post_summary_rss":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"lDuBfduJ","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636361614883,"publish_date_local_time":1636361614883,"publish_date_localized":{"date":1636361614883,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636361614883,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/stjarnurmakarnas-medarbetarapp","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n\n

Medarbetarplattform som fungerar

\n

Med så många medarbetare på olika håll behövs självklart en fungerande plattform för kommunikation och information. För ledningen är det viktigt att snabbt få ut nyheter om såväl nya klockmodeller som försäljningssiffror så man kan utveckla sitt varumärke. Lika viktigt är det att medarbetarna kan dela med sig till varandra om vad som händer och vilka trender som eventuellt uppfattas på olika håll i landet. Genom den typen av kommunikation växer kreativiteten och känslan av gemenskap och lagarbete blir påtaglig även om man inte är på samma plats. Med hjälp av Spintr kan alla medarbetare kommunicera och inhämta information när som helst och nästan var som helst. Alla bidrar utifrån sin roll och sin förmåga till att kreativiteten växer och kedjan fortsätter att utvecklas hela tiden.

\n

Spintr som intranät

\n

Är du också involverad i en organisation, ett företag eller en koncern som är spridd över stora geografiska områden så kan Spintr vara den lösning du letat efter. I och med pandemin har alltfler lärt sig konsten att arbeta på distans och kanske bara träffa kollegorna någon enstaka gång men behovet av flödande kommunikation och informationsutbyte försvinner inte för det. Välj Spintr om du vill skapa en social plattform för alla medarbetare oavsett vilken roll de har eller var de befinner sig.

\n

Vi har ett kundcase med Stjärnurmakarna där de delar med sig av hur de arbetat med nyckeltal i Spintr. Ta del av det kostnadsfritt!

","rss_summary":"

Stjärnurmakarna har funnits i över hundra år. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, utvecklingen går ju i rasande takt både vad gäller omvärld och teknik. För hundra år sedan var demokratin nyfödd och de första bilarna hade just börjat rulla på dåliga vägar. Från början arbetade man mest med urmakaryrket och information på mässor och liknande. Så småningom växte dagens verksamhet fram och i dag är varumärket Stjärnurmakarna välkänt. Det finns ett 40-tal butiker ute i landet och de drivs av engagerade människor som gillar både tid, teknik och trender i samhället.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/AbonnemangHERO.jpg","screenshot_preview_taken_at":1636361615004,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/2ea04a6a-082f-4bb8-ad1c-68e1bd41b477.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/stjarnurmakarnas-medarbetarapp","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[59238755389],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Stjärnurmakarnas medarbetarapp","topic_ids":[59238755389],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[59238755389],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636361614889,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/stjarnurmakarnas-medarbetarapp","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/tethys-oil-valde-spintr","analytics_page_id":"59239355657","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":59238755363,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636361010852,"created_by_id":8057293,"created_time":1636361010852,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/charlie-hang-Hf1Wk-T4Lxo-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"havsbild olja","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636361294452,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Tethys Oil har valt Spintr","id":59239355657,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Tethys Oil har valt Spintr","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[59238755389],"rss_body":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n\n

Visste du detta om Tethys Oil?

\n

Tethys oil utvinner olja huvudsakligen i Oman. Där verkar man på flera platser och utvinner ungefär 11,336 tunnor om dagen (siffror från 2020). Huvudkontoret finns i Stockholm, men man har även ett kontor i Muscat. I Stockholm verkar bland annat Managing Director och CFO. Härifrån sköts företagets finanser, kommunikation och rättsliga verksamhet. På kontoret i Muscat arbetar istället en rad ingenjörer och markspecialister. Här sköts de mer tekniska frågorna som har med utvinning av olja att göra. För att hela operationen ska flyta på smidigt är det dock viktigt att medarbetarna på de båda kontoren enkelt kan kommunicera med varandra, något som man har löst genom att använda sig av Spintrs medarbetarplattform.

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Skulle det inte vara skönt om all företagets kommunikation kunde skötas med hjälp av en smidig applikation? Det kan den om ni väljer att använda er av Spintr. Denna applikation är byggd för att underlätta all kommunikation på företaget med era gemensamma mål i sikte. Med appen är det enkelt för medarbetare att nå varandra oavsett fysisk plats. Det är också möjligt att dela information till alla, eller till utvalda grupper, på ett smidigt sätt.

\n

Det kanske låter som att den här lösningen är svår att förstå sig på? Då kan vi lugna dig med våra kunder anser att tjänsten både har ett snyggt användargränssnitt och är enkel att hantera.

","head_html":null,"post_body":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n\n

Visste du detta om Tethys Oil?

\n

Tethys oil utvinner olja huvudsakligen i Oman. Där verkar man på flera platser och utvinner ungefär 11,336 tunnor om dagen (siffror från 2020). Huvudkontoret finns i Stockholm, men man har även ett kontor i Muscat. I Stockholm verkar bland annat Managing Director och CFO. Härifrån sköts företagets finanser, kommunikation och rättsliga verksamhet. På kontoret i Muscat arbetar istället en rad ingenjörer och markspecialister. Här sköts de mer tekniska frågorna som har med utvinning av olja att göra. För att hela operationen ska flyta på smidigt är det dock viktigt att medarbetarna på de båda kontoren enkelt kan kommunicera med varandra, något som man har löst genom att använda sig av Spintrs medarbetarplattform.

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Skulle det inte vara skönt om all företagets kommunikation kunde skötas med hjälp av en smidig applikation? Det kan den om ni väljer att använda er av Spintr. Denna applikation är byggd för att underlätta all kommunikation på företaget med era gemensamma mål i sikte. Med appen är det enkelt för medarbetare att nå varandra oavsett fysisk plats. Det är också möjligt att dela information till alla, eller till utvalda grupper, på ett smidigt sätt.

\n

Det kanske låter som att den här lösningen är svår att förstå sig på? Då kan vi lugna dig med våra kunder anser att tjänsten både har ett snyggt användargränssnitt och är enkel att hantera.

","topic_ids":[59238755389],"html_title":null,"cloned_from":59238755363,"rss_summary":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n","campaign_utm":null,"post_summary":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n","published_at":1636361294452,"campaign_name":null,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/charlie-hang-Hf1Wk-T4Lxo-unsplash.jpg","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Skulle det inte vara skönt om all företagets kommunikation kunde skötas med hjälp av en smidig applikation? Gör som Tethys Oil.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"havsbild olja","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Skulle det inte vara skönt om all företagets kommunikation kunde skötas med hjälp av en smidig applikation? Gör som Tethys Oil.","name":"Tethys Oil har valt Spintr","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Tethys Oil har valt Spintr","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n\n

Visste du detta om Tethys Oil?

\n

Tethys oil utvinner olja huvudsakligen i Oman. Där verkar man på flera platser och utvinner ungefär 11,336 tunnor om dagen (siffror från 2020). Huvudkontoret finns i Stockholm, men man har även ett kontor i Muscat. I Stockholm verkar bland annat Managing Director och CFO. Härifrån sköts företagets finanser, kommunikation och rättsliga verksamhet. På kontoret i Muscat arbetar istället en rad ingenjörer och markspecialister. Här sköts de mer tekniska frågorna som har med utvinning av olja att göra. För att hela operationen ska flyta på smidigt är det dock viktigt att medarbetarna på de båda kontoren enkelt kan kommunicera med varandra, något som man har löst genom att använda sig av Spintrs medarbetarplattform.

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Skulle det inte vara skönt om all företagets kommunikation kunde skötas med hjälp av en smidig applikation? Det kan den om ni väljer att använda er av Spintr. Denna applikation är byggd för att underlätta all kommunikation på företaget med era gemensamma mål i sikte. Med appen är det enkelt för medarbetare att nå varandra oavsett fysisk plats. Det är också möjligt att dela information till alla, eller till utvalda grupper, på ett smidigt sätt.

\n

Det kanske låter som att den här lösningen är svår att förstå sig på? Då kan vi lugna dig med våra kunder anser att tjänsten både har ett snyggt användargränssnitt och är enkel att hantera.

","post_body_rss":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n\n

Visste du detta om Tethys Oil?

\n

Tethys oil utvinner olja huvudsakligen i Oman. Där verkar man på flera platser och utvinner ungefär 11,336 tunnor om dagen (siffror från 2020). Huvudkontoret finns i Stockholm, men man har även ett kontor i Muscat. I Stockholm verkar bland annat Managing Director och CFO. Härifrån sköts företagets finanser, kommunikation och rättsliga verksamhet. På kontoret i Muscat arbetar istället en rad ingenjörer och markspecialister. Här sköts de mer tekniska frågorna som har med utvinning av olja att göra. För att hela operationen ska flyta på smidigt är det dock viktigt att medarbetarna på de båda kontoren enkelt kan kommunicera med varandra, något som man har löst genom att använda sig av Spintrs medarbetarplattform.

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Skulle det inte vara skönt om all företagets kommunikation kunde skötas med hjälp av en smidig applikation? Det kan den om ni väljer att använda er av Spintr. Denna applikation är byggd för att underlätta all kommunikation på företaget med era gemensamma mål i sikte. Med appen är det enkelt för medarbetare att nå varandra oavsett fysisk plats. Det är också möjligt att dela information till alla, eller till utvalda grupper, på ett smidigt sätt.

\n

Det kanske låter som att den här lösningen är svår att förstå sig på? Då kan vi lugna dig med våra kunder anser att tjänsten både har ett snyggt användargränssnitt och är enkel att hantera.

","post_email_content":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/charlie-hang-Hf1Wk-T4Lxo-unsplash.jpg","post_list_content":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/charlie-hang-Hf1Wk-T4Lxo-unsplash.jpg","post_rss_content":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/charlie-hang-Hf1Wk-T4Lxo-unsplash.jpg","post_summary":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n","post_summary_rss":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"EVHZyeWA","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636361294452,"publish_date_local_time":1636361294452,"publish_date_localized":{"date":1636361294452,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636361294452,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/tethys-oil-valde-spintr","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n\n

Visste du detta om Tethys Oil?

\n

Tethys oil utvinner olja huvudsakligen i Oman. Där verkar man på flera platser och utvinner ungefär 11,336 tunnor om dagen (siffror från 2020). Huvudkontoret finns i Stockholm, men man har även ett kontor i Muscat. I Stockholm verkar bland annat Managing Director och CFO. Härifrån sköts företagets finanser, kommunikation och rättsliga verksamhet. På kontoret i Muscat arbetar istället en rad ingenjörer och markspecialister. Här sköts de mer tekniska frågorna som har med utvinning av olja att göra. För att hela operationen ska flyta på smidigt är det dock viktigt att medarbetarna på de båda kontoren enkelt kan kommunicera med varandra, något som man har löst genom att använda sig av Spintrs medarbetarplattform.

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Skulle det inte vara skönt om all företagets kommunikation kunde skötas med hjälp av en smidig applikation? Det kan den om ni väljer att använda er av Spintr. Denna applikation är byggd för att underlätta all kommunikation på företaget med era gemensamma mål i sikte. Med appen är det enkelt för medarbetare att nå varandra oavsett fysisk plats. Det är också möjligt att dela information till alla, eller till utvalda grupper, på ett smidigt sätt.

\n

Det kanske låter som att den här lösningen är svår att förstå sig på? Då kan vi lugna dig med våra kunder anser att tjänsten både har ett snyggt användargränssnitt och är enkel att hantera.

","rss_summary":"

Tethys Oil är något så spännande som ett svenskt oljeföretag. Huvudkontoret ligger i Stockholm men oljan utvinner man på platser på land med kända oljekällor, till exempel i Oman. Det här betyder naturligtvis att man har sina medarbetare utspridda över världen, något som sätter höga krav på kommunikationslösningar. Det är också därför man har valt att använda sig av Spintr, en kommunikationsapplikation som fungerar som ett intranät som alla medarbetare kan nå var de än befinner sig och oavsett vilken enhet de använder sig av.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/charlie-hang-Hf1Wk-T4Lxo-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1636361301279,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/3d52570f-929e-4dbc-9837-a76d022dec50.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/tethys-oil-valde-spintr","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[59238755389],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Tethys Oil har valt Spintr","topic_ids":[59238755389],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[59238755389],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636361294458,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/tethys-oil-valde-spintr","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/veterankraft-anvander-spintr","analytics_page_id":"59238755363","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":50438221625,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636360689566,"created_by_id":8057293,"created_time":1636360689566,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/annie-gray-WEWTGkPUVT0-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"Äldre människor arbetar, veterankraft","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636360935409,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Veterankraft använder Spintr","id":59238755363,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Veterankraft använder Spintr","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[59238755389],"rss_body":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n\n

Ökad kreativitet och glädje

\n

Med Spintr som gemensam plattform kan alla dela med sig av idéer och inspiration. Kreativiteten ökar genom en ständigt flödande dialog. Spintr är den perfekta lösningen för organisationer där medarbetare, konsulter eller medlemmar inte befinner sig på samma ort. Det blir ett socialt nav som skapar engagemang och arbetsglädje på ett enkelt sätt. Med en enkel medarbetarplattform går det att samverka helt oavsett geografiska hinder, den viktiga internkommunikationen finns alltid lätt åtkomlig och det går snabbt att ta del av ny information från ledningen lika väl som idéer från en kollega som kanske jobbar med liknande uppdrag som man själv, fast i en helt annan del av landet. Att det fungerar väl visas väl enklast av att man fått utmärkelsen Årets Gasellföretag hela fem år i rad. Sådant skapar arbetsglädje och engagemang och när kommunikationen flödar genom en lättanvänd medarbetarplattform så skapar det arbetsglädje för alla.

\n

Välj Spintr du också

\n

Om din organisation består av medarbetare som jobbar på distans eller finns utspridda i jordens alla hörn så kan du också ha användning av ett riktigt bra intranät. En plattform som är lätt att lära och lätt att använda och där alla medarbetare kan dela och kommunicera med varandra och engagera på distans. Människor är sociala varelser, kreativitet och engagemang skapas i dialog och kommunikation. Välj därför en plattform som bejakar detta i största möjliga utsträckning.

","head_html":null,"post_body":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n\n

Ökad kreativitet och glädje

\n

Med Spintr som gemensam plattform kan alla dela med sig av idéer och inspiration. Kreativiteten ökar genom en ständigt flödande dialog. Spintr är den perfekta lösningen för organisationer där medarbetare, konsulter eller medlemmar inte befinner sig på samma ort. Det blir ett socialt nav som skapar engagemang och arbetsglädje på ett enkelt sätt. Med en enkel medarbetarplattform går det att samverka helt oavsett geografiska hinder, den viktiga internkommunikationen finns alltid lätt åtkomlig och det går snabbt att ta del av ny information från ledningen lika väl som idéer från en kollega som kanske jobbar med liknande uppdrag som man själv, fast i en helt annan del av landet. Att det fungerar väl visas väl enklast av att man fått utmärkelsen Årets Gasellföretag hela fem år i rad. Sådant skapar arbetsglädje och engagemang och när kommunikationen flödar genom en lättanvänd medarbetarplattform så skapar det arbetsglädje för alla.

\n

Välj Spintr du också

\n

Om din organisation består av medarbetare som jobbar på distans eller finns utspridda i jordens alla hörn så kan du också ha användning av ett riktigt bra intranät. En plattform som är lätt att lära och lätt att använda och där alla medarbetare kan dela och kommunicera med varandra och engagera på distans. Människor är sociala varelser, kreativitet och engagemang skapas i dialog och kommunikation. Välj därför en plattform som bejakar detta i största möjliga utsträckning.

","topic_ids":[59238755389],"html_title":null,"cloned_from":50438221625,"rss_summary":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n","campaign_utm":null,"post_summary":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n","published_at":1636360935409,"campaign_name":null,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/annie-gray-WEWTGkPUVT0-unsplash.jpg","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Många veteraner vill arbeta efter pensionen, med Spintr blir det enkelt och smidigt för alla medarbetare.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Äldre människor arbetar, veterankraft","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Många veteraner vill arbeta efter pensionen, med Spintr blir det enkelt och smidigt för alla medarbetare.","name":"Veterankraft använder Spintr","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Veterankraft använder Spintr","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n\n

Ökad kreativitet och glädje

\n

Med Spintr som gemensam plattform kan alla dela med sig av idéer och inspiration. Kreativiteten ökar genom en ständigt flödande dialog. Spintr är den perfekta lösningen för organisationer där medarbetare, konsulter eller medlemmar inte befinner sig på samma ort. Det blir ett socialt nav som skapar engagemang och arbetsglädje på ett enkelt sätt. Med en enkel medarbetarplattform går det att samverka helt oavsett geografiska hinder, den viktiga internkommunikationen finns alltid lätt åtkomlig och det går snabbt att ta del av ny information från ledningen lika väl som idéer från en kollega som kanske jobbar med liknande uppdrag som man själv, fast i en helt annan del av landet. Att det fungerar väl visas väl enklast av att man fått utmärkelsen Årets Gasellföretag hela fem år i rad. Sådant skapar arbetsglädje och engagemang och när kommunikationen flödar genom en lättanvänd medarbetarplattform så skapar det arbetsglädje för alla.

\n

Välj Spintr du också

\n

Om din organisation består av medarbetare som jobbar på distans eller finns utspridda i jordens alla hörn så kan du också ha användning av ett riktigt bra intranät. En plattform som är lätt att lära och lätt att använda och där alla medarbetare kan dela och kommunicera med varandra och engagera på distans. Människor är sociala varelser, kreativitet och engagemang skapas i dialog och kommunikation. Välj därför en plattform som bejakar detta i största möjliga utsträckning.

","post_body_rss":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n\n

Ökad kreativitet och glädje

\n

Med Spintr som gemensam plattform kan alla dela med sig av idéer och inspiration. Kreativiteten ökar genom en ständigt flödande dialog. Spintr är den perfekta lösningen för organisationer där medarbetare, konsulter eller medlemmar inte befinner sig på samma ort. Det blir ett socialt nav som skapar engagemang och arbetsglädje på ett enkelt sätt. Med en enkel medarbetarplattform går det att samverka helt oavsett geografiska hinder, den viktiga internkommunikationen finns alltid lätt åtkomlig och det går snabbt att ta del av ny information från ledningen lika väl som idéer från en kollega som kanske jobbar med liknande uppdrag som man själv, fast i en helt annan del av landet. Att det fungerar väl visas väl enklast av att man fått utmärkelsen Årets Gasellföretag hela fem år i rad. Sådant skapar arbetsglädje och engagemang och när kommunikationen flödar genom en lättanvänd medarbetarplattform så skapar det arbetsglädje för alla.

\n

Välj Spintr du också

\n

Om din organisation består av medarbetare som jobbar på distans eller finns utspridda i jordens alla hörn så kan du också ha användning av ett riktigt bra intranät. En plattform som är lätt att lära och lätt att använda och där alla medarbetare kan dela och kommunicera med varandra och engagera på distans. Människor är sociala varelser, kreativitet och engagemang skapas i dialog och kommunikation. Välj därför en plattform som bejakar detta i största möjliga utsträckning.

","post_email_content":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/annie-gray-WEWTGkPUVT0-unsplash.jpg","post_list_content":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/annie-gray-WEWTGkPUVT0-unsplash.jpg","post_rss_content":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/annie-gray-WEWTGkPUVT0-unsplash.jpg","post_summary":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n","post_summary_rss":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"uPyXEIDv","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636360935409,"publish_date_local_time":1636360935409,"publish_date_localized":{"date":1636360935409,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636360935409,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/veterankraft-anvander-spintr","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n\n

Ökad kreativitet och glädje

\n

Med Spintr som gemensam plattform kan alla dela med sig av idéer och inspiration. Kreativiteten ökar genom en ständigt flödande dialog. Spintr är den perfekta lösningen för organisationer där medarbetare, konsulter eller medlemmar inte befinner sig på samma ort. Det blir ett socialt nav som skapar engagemang och arbetsglädje på ett enkelt sätt. Med en enkel medarbetarplattform går det att samverka helt oavsett geografiska hinder, den viktiga internkommunikationen finns alltid lätt åtkomlig och det går snabbt att ta del av ny information från ledningen lika väl som idéer från en kollega som kanske jobbar med liknande uppdrag som man själv, fast i en helt annan del av landet. Att det fungerar väl visas väl enklast av att man fått utmärkelsen Årets Gasellföretag hela fem år i rad. Sådant skapar arbetsglädje och engagemang och när kommunikationen flödar genom en lättanvänd medarbetarplattform så skapar det arbetsglädje för alla.

\n

Välj Spintr du också

\n

Om din organisation består av medarbetare som jobbar på distans eller finns utspridda i jordens alla hörn så kan du också ha användning av ett riktigt bra intranät. En plattform som är lätt att lära och lätt att använda och där alla medarbetare kan dela och kommunicera med varandra och engagera på distans. Människor är sociala varelser, kreativitet och engagemang skapas i dialog och kommunikation. Välj därför en plattform som bejakar detta i största möjliga utsträckning.

","rss_summary":"

Veterankraft är en sorts bemanningsföretag där veteraner hjälper till med det som behövs. Det kan handla om snöskottning åt privatpersoner eller som seniorkonsult på något företag. Det finns många veteraner som vill fortsätta arbeta efter pensionen men som ändå vill välja själv hur mycket de ska arbeta och med vad. Tack vare Spintr är det enkelt och smidigt för alla medarbetare att hålla kontakten oavsett var de befinner sig.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/annie-gray-WEWTGkPUVT0-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1636360935503,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/77df0d67-32cc-418b-a3e2-d70ec0a36abb.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/veterankraft-anvander-spintr","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[59238755389],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Veterankraft använder Spintr","topic_ids":[59238755389],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[59238755389],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636360935415,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/veterankraft-anvander-spintr","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/zoined-i-spintr","analytics_page_id":"59238755198","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":55965410194,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1636360340151,"created_by_id":8057293,"created_time":1636360340151,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202021-11-08%20kl.%2009.34.37.png","featured_image_alt_text":"Nyckeltal i Spintr med Zoined","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1636360626952,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Tydlig resa mot gemensamma mål med Zoined direkt i Spintr","id":59238755198,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Tydlig resa mot gemensamma mål med Zoined direkt i Spintr","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"keywords":[],"rss_body":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n\n

Sporras av nyckeltalen som hämtas in från Zoined direkt till ert intranät när ni integrerar tjänsten med Spintr. Ett effektivt sätt där ni säkerställer att alla har en möjlighet att ta del av verksamhetskritiska målsättningar, eller individuella målsättningar som givetvis också hjälper organisationen i stort, och därmed per automatik känner sig som en större del i sammanhanget.

\n

Mer om Zoined

\n

Zoined har sedan 2011 arbetat för att. varje individ ska ha en chans att utveckla sin organisation genom att nyttja deras tjänst.

\n

Zoined är till för hela verksamheten, vare sig medarbetaren arbetar på lagret, i butiken eller i ledningsgruppen, för att alla ska kunna ta del av nyckeltal för att drivas vidare tillsammans, samt känna sig som en viktig bricka i organisationens resa framåt.

\n

Med Zoined finns det möjlighet att fokusera på de områden som gör att just din verksamhet kan nå högre lönsamhet genom att exempelvis öka försäljningen, minska avfallet, optimera lagret och/eller nå högre kundnöjdhet. Verksamhetskritiska beslut kan sedan fattas utifrån resultaten, en trygghet när resultaten är baserade på fakta och nyckeltalens faktiska utveckling

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

För att nå en mer välmående organisation är det viktigt att alla delar av verksamheten finns med på tåget - främst dina medarbetare. Genom att dela med er av nyckeltal som är bundna till organisationens vision får medarbetargruppen en större förståelse kring hur deras arbete påverkar verksamheten i stort.

\n

När ni dessutom kan målgruppsstyra nyckeltal och anpassa målen utifrån varje individ, eller team, samt deras prestationer har ni möjlighet att växla upp ert arbete ytterligare en nivå.

\n

Med Zoined integrerade direkt i Spintr ökar möjligheten till engagemang, lönsamhet och en starkare personalgrupp som vill nå nya mål - tillsammans.

","head_html":null,"post_body":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n\n

Sporras av nyckeltalen som hämtas in från Zoined direkt till ert intranät när ni integrerar tjänsten med Spintr. Ett effektivt sätt där ni säkerställer att alla har en möjlighet att ta del av verksamhetskritiska målsättningar, eller individuella målsättningar som givetvis också hjälper organisationen i stort, och därmed per automatik känner sig som en större del i sammanhanget.

\n

Mer om Zoined

\n

Zoined har sedan 2011 arbetat för att. varje individ ska ha en chans att utveckla sin organisation genom att nyttja deras tjänst.

\n

Zoined är till för hela verksamheten, vare sig medarbetaren arbetar på lagret, i butiken eller i ledningsgruppen, för att alla ska kunna ta del av nyckeltal för att drivas vidare tillsammans, samt känna sig som en viktig bricka i organisationens resa framåt.

\n

Med Zoined finns det möjlighet att fokusera på de områden som gör att just din verksamhet kan nå högre lönsamhet genom att exempelvis öka försäljningen, minska avfallet, optimera lagret och/eller nå högre kundnöjdhet. Verksamhetskritiska beslut kan sedan fattas utifrån resultaten, en trygghet när resultaten är baserade på fakta och nyckeltalens faktiska utveckling

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

För att nå en mer välmående organisation är det viktigt att alla delar av verksamheten finns med på tåget - främst dina medarbetare. Genom att dela med er av nyckeltal som är bundna till organisationens vision får medarbetargruppen en större förståelse kring hur deras arbete påverkar verksamheten i stort.

\n

När ni dessutom kan målgruppsstyra nyckeltal och anpassa målen utifrån varje individ, eller team, samt deras prestationer har ni möjlighet att växla upp ert arbete ytterligare en nivå.

\n

Med Zoined integrerade direkt i Spintr ökar möjligheten till engagemang, lönsamhet och en starkare personalgrupp som vill nå nya mål - tillsammans.

","topic_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"html_title":null,"cloned_from":55965410194,"rss_summary":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n","author_email":"staffan@spintr.me","campaign_utm":null,"post_summary":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n","published_at":1636360626952,"campaign_name":null,"author_user_id":5505800,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202021-11-08%20kl.%2009.34.37.png","unpublished_at":0,"author_username":"staffan@spintr.me","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Sporras av nyckeltalen som hämtas in från Zoined direkt till ert intranät när ni integrerar tjänsten med Spintr. ","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Nyckeltal i Spintr med Zoined","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Sporras av nyckeltalen som hämtas in från Zoined direkt till ert intranät när ni integrerar tjänsten med Spintr. ","name":"Tydlig resa mot gemensamma mål med Zoined direkt i Spintr","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Tydlig resa mot gemensamma mål med Zoined direkt i Spintr","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n\n

Sporras av nyckeltalen som hämtas in från Zoined direkt till ert intranät när ni integrerar tjänsten med Spintr. Ett effektivt sätt där ni säkerställer att alla har en möjlighet att ta del av verksamhetskritiska målsättningar, eller individuella målsättningar som givetvis också hjälper organisationen i stort, och därmed per automatik känner sig som en större del i sammanhanget.

\n

Mer om Zoined

\n

Zoined har sedan 2011 arbetat för att. varje individ ska ha en chans att utveckla sin organisation genom att nyttja deras tjänst.

\n

Zoined är till för hela verksamheten, vare sig medarbetaren arbetar på lagret, i butiken eller i ledningsgruppen, för att alla ska kunna ta del av nyckeltal för att drivas vidare tillsammans, samt känna sig som en viktig bricka i organisationens resa framåt.

\n

Med Zoined finns det möjlighet att fokusera på de områden som gör att just din verksamhet kan nå högre lönsamhet genom att exempelvis öka försäljningen, minska avfallet, optimera lagret och/eller nå högre kundnöjdhet. Verksamhetskritiska beslut kan sedan fattas utifrån resultaten, en trygghet när resultaten är baserade på fakta och nyckeltalens faktiska utveckling

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

För att nå en mer välmående organisation är det viktigt att alla delar av verksamheten finns med på tåget - främst dina medarbetare. Genom att dela med er av nyckeltal som är bundna till organisationens vision får medarbetargruppen en större förståelse kring hur deras arbete påverkar verksamheten i stort.

\n

När ni dessutom kan målgruppsstyra nyckeltal och anpassa målen utifrån varje individ, eller team, samt deras prestationer har ni möjlighet att växla upp ert arbete ytterligare en nivå.

\n

Med Zoined integrerade direkt i Spintr ökar möjligheten till engagemang, lönsamhet och en starkare personalgrupp som vill nå nya mål - tillsammans.

","post_body_rss":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n\n

Sporras av nyckeltalen som hämtas in från Zoined direkt till ert intranät när ni integrerar tjänsten med Spintr. Ett effektivt sätt där ni säkerställer att alla har en möjlighet att ta del av verksamhetskritiska målsättningar, eller individuella målsättningar som givetvis också hjälper organisationen i stort, och därmed per automatik känner sig som en större del i sammanhanget.

\n

Mer om Zoined

\n

Zoined har sedan 2011 arbetat för att. varje individ ska ha en chans att utveckla sin organisation genom att nyttja deras tjänst.

\n

Zoined är till för hela verksamheten, vare sig medarbetaren arbetar på lagret, i butiken eller i ledningsgruppen, för att alla ska kunna ta del av nyckeltal för att drivas vidare tillsammans, samt känna sig som en viktig bricka i organisationens resa framåt.

\n

Med Zoined finns det möjlighet att fokusera på de områden som gör att just din verksamhet kan nå högre lönsamhet genom att exempelvis öka försäljningen, minska avfallet, optimera lagret och/eller nå högre kundnöjdhet. Verksamhetskritiska beslut kan sedan fattas utifrån resultaten, en trygghet när resultaten är baserade på fakta och nyckeltalens faktiska utveckling

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

För att nå en mer välmående organisation är det viktigt att alla delar av verksamheten finns med på tåget - främst dina medarbetare. Genom att dela med er av nyckeltal som är bundna till organisationens vision får medarbetargruppen en större förståelse kring hur deras arbete påverkar verksamheten i stort.

\n

När ni dessutom kan målgruppsstyra nyckeltal och anpassa målen utifrån varje individ, eller team, samt deras prestationer har ni möjlighet att växla upp ert arbete ytterligare en nivå.

\n

Med Zoined integrerade direkt i Spintr ökar möjligheten till engagemang, lönsamhet och en starkare personalgrupp som vill nå nya mål - tillsammans.

","post_email_content":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202021-11-08%20kl.%2009.34.37.png","post_list_content":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202021-11-08%20kl.%2009.34.37.png","post_rss_content":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202021-11-08%20kl.%2009.34.37.png","post_summary":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n","post_summary_rss":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"QmpvUgrA","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1636360626952,"publish_date_local_time":1636360626952,"publish_date_localized":{"date":1636360626952,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1636360626952,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/zoined-i-spintr","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n\n

Sporras av nyckeltalen som hämtas in från Zoined direkt till ert intranät när ni integrerar tjänsten med Spintr. Ett effektivt sätt där ni säkerställer att alla har en möjlighet att ta del av verksamhetskritiska målsättningar, eller individuella målsättningar som givetvis också hjälper organisationen i stort, och därmed per automatik känner sig som en större del i sammanhanget.

\n

Mer om Zoined

\n

Zoined har sedan 2011 arbetat för att. varje individ ska ha en chans att utveckla sin organisation genom att nyttja deras tjänst.

\n

Zoined är till för hela verksamheten, vare sig medarbetaren arbetar på lagret, i butiken eller i ledningsgruppen, för att alla ska kunna ta del av nyckeltal för att drivas vidare tillsammans, samt känna sig som en viktig bricka i organisationens resa framåt.

\n

Med Zoined finns det möjlighet att fokusera på de områden som gör att just din verksamhet kan nå högre lönsamhet genom att exempelvis öka försäljningen, minska avfallet, optimera lagret och/eller nå högre kundnöjdhet. Verksamhetskritiska beslut kan sedan fattas utifrån resultaten, en trygghet när resultaten är baserade på fakta och nyckeltalens faktiska utveckling

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

För att nå en mer välmående organisation är det viktigt att alla delar av verksamheten finns med på tåget - främst dina medarbetare. Genom att dela med er av nyckeltal som är bundna till organisationens vision får medarbetargruppen en större förståelse kring hur deras arbete påverkar verksamheten i stort.

\n

När ni dessutom kan målgruppsstyra nyckeltal och anpassa målen utifrån varje individ, eller team, samt deras prestationer har ni möjlighet att växla upp ert arbete ytterligare en nivå.

\n

Med Zoined integrerade direkt i Spintr ökar möjligheten till engagemang, lönsamhet och en starkare personalgrupp som vill nå nya mål - tillsammans.

","rss_summary":"

Låt vital data från Zoined presenteras direkt på medarbetarnas skärmar för en transparent och tydlig resa mot gemensamma mål. När nyckeltalen visualiseras ökar engagemanget i medarbetargruppen och organisationen har en större chans att nå nya mål samt en ytterligare lönsam verksamhet.

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202021-11-08%20kl.%2009.34.37.png","screenshot_preview_taken_at":1636360630942,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/11/08/3d2ef76a-f0bd-4799-bf8c-6877292d5832.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/zoined-i-spintr","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Tydlig resa mot gemensamma mål med Zoined direkt i Spintr","topic_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[5677183754,5680379745,54360256312],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1636360626958,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/zoined-i-spintr","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{"module_1519899164921125":{"body":{"html":"

Subscribe

\n

Join our newsletter and get updated with good Spintr news on a monthly basis.

","redirectUrl":"https://app.hubspot.com/blog/2624188/edit-beta/5677786289"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519899164921125","label":"Rich Text","name":"module_1519899164921125","type":"rich_text"},"module_1519902207170209":{"body":{"value":"Our authors"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519902207170209","label":"Header","name":"module_1519902207170209","type":"header"},"module_152039910850938":{"body":{"value":" Comment on this article"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152039910850938","label":"One Line of Text","name":"module_152039910850938","type":"text"},"module_152234827655838":{"body":{"value":"Some additional information in one line"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152234827655838","label":"One line of text","name":"module_152234827655838","type":"text"}}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/fortnox-i-spintr","analytics_page_id":"55965410194","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":54966295715,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1632474252495,"created_by_id":8057293,"created_time":1632474252495,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fortnox_integration_HS.png","featured_image_alt_text":"Fortnox integration för Spintr","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1632475625444,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Använd Fortnox direkt i Spintr","id":55965410194,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Använd Fortnox direkt i Spintr","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"keywords":[],"rss_body":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n\n

Mer om Fortnox

\n

Fortnox vision och målsättning är att underlätta arbetet för dig som driver eget företag och med över 400,000 kunder är det Sveriges mest valda ekonomisystem online. Precis som Spintr är Fortnox helt molnbaserat, vilket bidrar till att du har möjligheten att arbeta med tjänsten vart som helst - när du vill och inte är låst till att använda den via en dator. 

\n

Fortnox har över 400 färdiga kopplingar och även ett öppet API vilket tillåter dig att integrera tjänsten med till exempel ett befintligt kassasystem, en webbshop eller Spintr, plattformen för framgångsrik internkommunikation. 

\n

Ett säkert och tryggt alternativ för dig som vill fokusera på din verksamhet för att kunna ta nästa steg. 

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Integrationen mellan tjänsterna görs enkelt och inom kort har du de två produkterna samlade på en och samma plattform. Tack vare kopplingen effektiviseras medarbetarnas arbete vilket frigör tid samt ger medarbetarna en möjlighet att fokusera på andra uppgifter som hör er verksamhet till och bidrar till exempelvis ökad lönsamhet. Med Spintr har du dessutom möjligheten att själv önska vilka nyckeltal i Fortnox ni vill ha koll på direkt på ert intranät för att lyckas ännu bättre.

\n

Fortnox levererar sina tjänster till en stor del av Sveriges organisationer, föreningar och skolor samt används främst av medarbetare för att rapportera närvaro samt HR-avdelning. 

","head_html":null,"post_body":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n\n

Mer om Fortnox

\n

Fortnox vision och målsättning är att underlätta arbetet för dig som driver eget företag och med över 400,000 kunder är det Sveriges mest valda ekonomisystem online. Precis som Spintr är Fortnox helt molnbaserat, vilket bidrar till att du har möjligheten att arbeta med tjänsten vart som helst - när du vill och inte är låst till att använda den via en dator. 

\n

Fortnox har över 400 färdiga kopplingar och även ett öppet API vilket tillåter dig att integrera tjänsten med till exempel ett befintligt kassasystem, en webbshop eller Spintr, plattformen för framgångsrik internkommunikation. 

\n

Ett säkert och tryggt alternativ för dig som vill fokusera på din verksamhet för att kunna ta nästa steg. 

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Integrationen mellan tjänsterna görs enkelt och inom kort har du de två produkterna samlade på en och samma plattform. Tack vare kopplingen effektiviseras medarbetarnas arbete vilket frigör tid samt ger medarbetarna en möjlighet att fokusera på andra uppgifter som hör er verksamhet till och bidrar till exempelvis ökad lönsamhet. Med Spintr har du dessutom möjligheten att själv önska vilka nyckeltal i Fortnox ni vill ha koll på direkt på ert intranät för att lyckas ännu bättre.

\n

Fortnox levererar sina tjänster till en stor del av Sveriges organisationer, föreningar och skolor samt används främst av medarbetare för att rapportera närvaro samt HR-avdelning. 

","topic_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"html_title":null,"cloned_from":54966295715,"rss_summary":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n","author_email":"staffan@spintr.me","campaign_utm":null,"post_summary":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n","published_at":1632475625444,"campaign_name":null,"author_user_id":5505800,"composition_id":0,"featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fortnox_integration_HS.png","unpublished_at":0,"author_username":"staffan@spintr.me","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Fortnox integration för Spintr","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten","name":"Använd Fortnox direkt i Spintr","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Använd Fortnox direkt i Spintr","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n\n

Mer om Fortnox

\n

Fortnox vision och målsättning är att underlätta arbetet för dig som driver eget företag och med över 400,000 kunder är det Sveriges mest valda ekonomisystem online. Precis som Spintr är Fortnox helt molnbaserat, vilket bidrar till att du har möjligheten att arbeta med tjänsten vart som helst - när du vill och inte är låst till att använda den via en dator. 

\n

Fortnox har över 400 färdiga kopplingar och även ett öppet API vilket tillåter dig att integrera tjänsten med till exempel ett befintligt kassasystem, en webbshop eller Spintr, plattformen för framgångsrik internkommunikation. 

\n

Ett säkert och tryggt alternativ för dig som vill fokusera på din verksamhet för att kunna ta nästa steg. 

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Integrationen mellan tjänsterna görs enkelt och inom kort har du de två produkterna samlade på en och samma plattform. Tack vare kopplingen effektiviseras medarbetarnas arbete vilket frigör tid samt ger medarbetarna en möjlighet att fokusera på andra uppgifter som hör er verksamhet till och bidrar till exempelvis ökad lönsamhet. Med Spintr har du dessutom möjligheten att själv önska vilka nyckeltal i Fortnox ni vill ha koll på direkt på ert intranät för att lyckas ännu bättre.

\n

Fortnox levererar sina tjänster till en stor del av Sveriges organisationer, föreningar och skolor samt används främst av medarbetare för att rapportera närvaro samt HR-avdelning. 

","post_body_rss":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n\n

Mer om Fortnox

\n

Fortnox vision och målsättning är att underlätta arbetet för dig som driver eget företag och med över 400,000 kunder är det Sveriges mest valda ekonomisystem online. Precis som Spintr är Fortnox helt molnbaserat, vilket bidrar till att du har möjligheten att arbeta med tjänsten vart som helst - när du vill och inte är låst till att använda den via en dator. 

\n

Fortnox har över 400 färdiga kopplingar och även ett öppet API vilket tillåter dig att integrera tjänsten med till exempel ett befintligt kassasystem, en webbshop eller Spintr, plattformen för framgångsrik internkommunikation. 

\n

Ett säkert och tryggt alternativ för dig som vill fokusera på din verksamhet för att kunna ta nästa steg. 

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Integrationen mellan tjänsterna görs enkelt och inom kort har du de två produkterna samlade på en och samma plattform. Tack vare kopplingen effektiviseras medarbetarnas arbete vilket frigör tid samt ger medarbetarna en möjlighet att fokusera på andra uppgifter som hör er verksamhet till och bidrar till exempelvis ökad lönsamhet. Med Spintr har du dessutom möjligheten att själv önska vilka nyckeltal i Fortnox ni vill ha koll på direkt på ert intranät för att lyckas ännu bättre.

\n

Fortnox levererar sina tjänster till en stor del av Sveriges organisationer, föreningar och skolor samt används främst av medarbetare för att rapportera närvaro samt HR-avdelning. 

","post_email_content":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

","post_featured_image_if_enabled":"https://www.spintr.com/hubfs/Fortnox_integration_HS.png","post_list_content":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

","post_list_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fortnox_integration_HS.png","post_rss_content":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

","post_rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fortnox_integration_HS.png","post_summary":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n","post_summary_rss":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"ukUeZDfg","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1632475625444,"publish_date_local_time":1632475625444,"publish_date_localized":{"date":1632475625444,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1632475625444,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/fortnox-i-spintr","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n\n

Mer om Fortnox

\n

Fortnox vision och målsättning är att underlätta arbetet för dig som driver eget företag och med över 400,000 kunder är det Sveriges mest valda ekonomisystem online. Precis som Spintr är Fortnox helt molnbaserat, vilket bidrar till att du har möjligheten att arbeta med tjänsten vart som helst - när du vill och inte är låst till att använda den via en dator. 

\n

Fortnox har över 400 färdiga kopplingar och även ett öppet API vilket tillåter dig att integrera tjänsten med till exempel ett befintligt kassasystem, en webbshop eller Spintr, plattformen för framgångsrik internkommunikation. 

\n

Ett säkert och tryggt alternativ för dig som vill fokusera på din verksamhet för att kunna ta nästa steg. 

\n

Så kan Spintr hjälpa dig

\n

Integrationen mellan tjänsterna görs enkelt och inom kort har du de två produkterna samlade på en och samma plattform. Tack vare kopplingen effektiviseras medarbetarnas arbete vilket frigör tid samt ger medarbetarna en möjlighet att fokusera på andra uppgifter som hör er verksamhet till och bidrar till exempelvis ökad lönsamhet. Med Spintr har du dessutom möjligheten att själv önska vilka nyckeltal i Fortnox ni vill ha koll på direkt på ert intranät för att lyckas ännu bättre.

\n

Fortnox levererar sina tjänster till en stor del av Sveriges organisationer, föreningar och skolor samt används främst av medarbetare för att rapportera närvaro samt HR-avdelning. 

","rss_summary":"

Genom att låta Fortnox flytta in direkt på er plattform för internkommunikation förenklar ni vardagen för alla medarbetare i verksamheten samt effektiviserar ert administrativa och finansiella arbete – en positiv effekt när allt finns på en och samma plats. Det ska vara smidigt att hålla koll på era nyckeltal, vilket det blir när ni lyfter dem direkt på intranätet, där medarbetarna själva får chansen att exempelvis se hur många som arbetar i verksamheten idag eller antalet övertimmar senaste månaden. 

\n","rss_summary_featured_image":"https://www.spintr.com/hubfs/Fortnox_integration_HS.png","screenshot_preview_taken_at":1632475625543,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/09/24/8ffabbda-94fd-41c6-9325-3d566f9e9988.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/fortnox-i-spintr","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Använd Fortnox direkt i Spintr","topic_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[5677183754,5680379745,54360256312],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1632475625450,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/fortnox-i-spintr","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{"module_1519899164921125":{"body":{"html":"

Subscribe

\n

Join our newsletter and get updated with good Spintr news on a monthly basis.

","redirectUrl":"https://app.hubspot.com/blog/2624188/edit-beta/5677786289"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519899164921125","label":"Rich Text","name":"module_1519899164921125","type":"rich_text"},"module_1519902207170209":{"body":{"value":"Our authors"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519902207170209","label":"Header","name":"module_1519902207170209","type":"header"},"module_152039910850938":{"body":{"value":" Comment on this article"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152039910850938","label":"One Line of Text","name":"module_152039910850938","type":"text"},"module_152234827655838":{"body":{"value":"Some additional information in one line"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152234827655838","label":"One line of text","name":"module_152234827655838","type":"text"}}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/finns-det-kurser-inom-internkommunikation","analytics_page_id":"54966295715","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":54966295452,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1631271800242,"created_by_id":8057293,"created_time":1631271800242,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"Pusselbitar för internkommunikation","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1631272164919,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Finns det kurser inom internkommunikation?","id":54966295715,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Finns det kurser inom internkommunikation?","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[5677183754,5680379745],"keywords":[],"rss_body":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n\n

Verkligheten kontra lärobokens kunskap

\n

En generell bild av internkommunikation visar på förståelse för hur medarbetaren engageras när hen blir en naturlig del av kommunikationen i verksamheten, när hen förstår vad som händer och varför det sker. Det är också av stor vikt för organisationen att internkommunikationen fungerar så att företagskulturen ska kunna växa sig ännu starkare och fler medarbetare ska känna en stolthet i arbetet hen utför.

\n

Internkommunikation leder till ökad lönsamhet

\n

När en organisation beslutar sig för att fokusera på internkommunikationen kommer ni sakta med säkert kunna se positiva resultat. Med högt i tak, transparens, tydliga målbilder och feedback på arbete som utförts kan effektivitetsvinsterna landa på upp till 60%.

Dessutom kommer det märkas en klar skillnad i medarbetargruppen, då fler per automatik kommer bli inspirerade och boostade att utföra ett ännu bättre arbete, tack var att de känner sig som en naturlig del i gemenskapen, samt att de vet vad de tillför. I det längre perspektivet ökar även chanserna att medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen – vilket i sin tur genererar i stora besparingar och pengar som kan läggas på annat.

Det där med kurser inom internkommunikation då? Jo, de finns. Men vårt råd är att börja internt, växla upp er internkommunikation internt och väx tillsammans med den.

Vill ni fortfarande lära er mer är ni välkomna att ta del av vår e-guide om internkommunikation, helt kostnadsfritt så klart.

","head_html":null,"post_body":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n\n

Verkligheten kontra lärobokens kunskap

\n

En generell bild av internkommunikation visar på förståelse för hur medarbetaren engageras när hen blir en naturlig del av kommunikationen i verksamheten, när hen förstår vad som händer och varför det sker. Det är också av stor vikt för organisationen att internkommunikationen fungerar så att företagskulturen ska kunna växa sig ännu starkare och fler medarbetare ska känna en stolthet i arbetet hen utför.

\n

Internkommunikation leder till ökad lönsamhet

\n

När en organisation beslutar sig för att fokusera på internkommunikationen kommer ni sakta med säkert kunna se positiva resultat. Med högt i tak, transparens, tydliga målbilder och feedback på arbete som utförts kan effektivitetsvinsterna landa på upp till 60%.

Dessutom kommer det märkas en klar skillnad i medarbetargruppen, då fler per automatik kommer bli inspirerade och boostade att utföra ett ännu bättre arbete, tack var att de känner sig som en naturlig del i gemenskapen, samt att de vet vad de tillför. I det längre perspektivet ökar även chanserna att medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen – vilket i sin tur genererar i stora besparingar och pengar som kan läggas på annat.

Det där med kurser inom internkommunikation då? Jo, de finns. Men vårt råd är att börja internt, växla upp er internkommunikation internt och väx tillsammans med den.

Vill ni fortfarande lära er mer är ni välkomna att ta del av vår e-guide om internkommunikation, helt kostnadsfritt så klart.

","topic_ids":[5677183754,5680379745],"html_title":null,"cloned_from":54966295452,"rss_summary":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n","author_email":"staffan@spintr.me","campaign_utm":null,"post_summary":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n","published_at":1631272164919,"campaign_name":null,"author_user_id":5505800,"composition_id":0,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash.jpg","unpublished_at":0,"author_username":"staffan@spintr.me","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"När en organisation beslutar sig för att fokusera på internkommunikationen kommer ni sakta med säkert kunna se positiva resultat.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Pusselbitar för internkommunikation","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"När en organisation beslutar sig för att fokusera på internkommunikationen kommer ni sakta med säkert kunna se positiva resultat.","name":"Finns det kurser inom internkommunikation?","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Finns det kurser inom internkommunikation?","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n\n

Verkligheten kontra lärobokens kunskap

\n

En generell bild av internkommunikation visar på förståelse för hur medarbetaren engageras när hen blir en naturlig del av kommunikationen i verksamheten, när hen förstår vad som händer och varför det sker. Det är också av stor vikt för organisationen att internkommunikationen fungerar så att företagskulturen ska kunna växa sig ännu starkare och fler medarbetare ska känna en stolthet i arbetet hen utför.

\n

Internkommunikation leder till ökad lönsamhet

\n

När en organisation beslutar sig för att fokusera på internkommunikationen kommer ni sakta med säkert kunna se positiva resultat. Med högt i tak, transparens, tydliga målbilder och feedback på arbete som utförts kan effektivitetsvinsterna landa på upp till 60%.

Dessutom kommer det märkas en klar skillnad i medarbetargruppen, då fler per automatik kommer bli inspirerade och boostade att utföra ett ännu bättre arbete, tack var att de känner sig som en naturlig del i gemenskapen, samt att de vet vad de tillför. I det längre perspektivet ökar även chanserna att medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen – vilket i sin tur genererar i stora besparingar och pengar som kan läggas på annat.

Det där med kurser inom internkommunikation då? Jo, de finns. Men vårt råd är att börja internt, växla upp er internkommunikation internt och väx tillsammans med den.

Vill ni fortfarande lära er mer är ni välkomna att ta del av vår e-guide om internkommunikation, helt kostnadsfritt så klart.

","post_body_rss":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n\n

Verkligheten kontra lärobokens kunskap

\n

En generell bild av internkommunikation visar på förståelse för hur medarbetaren engageras när hen blir en naturlig del av kommunikationen i verksamheten, när hen förstår vad som händer och varför det sker. Det är också av stor vikt för organisationen att internkommunikationen fungerar så att företagskulturen ska kunna växa sig ännu starkare och fler medarbetare ska känna en stolthet i arbetet hen utför.

\n

Internkommunikation leder till ökad lönsamhet

\n

När en organisation beslutar sig för att fokusera på internkommunikationen kommer ni sakta med säkert kunna se positiva resultat. Med högt i tak, transparens, tydliga målbilder och feedback på arbete som utförts kan effektivitetsvinsterna landa på upp till 60%.

Dessutom kommer det märkas en klar skillnad i medarbetargruppen, då fler per automatik kommer bli inspirerade och boostade att utföra ett ännu bättre arbete, tack var att de känner sig som en naturlig del i gemenskapen, samt att de vet vad de tillför. I det längre perspektivet ökar även chanserna att medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen – vilket i sin tur genererar i stora besparingar och pengar som kan läggas på annat.

Det där med kurser inom internkommunikation då? Jo, de finns. Men vårt råd är att börja internt, växla upp er internkommunikation internt och väx tillsammans med den.

Vill ni fortfarande lära er mer är ni välkomna att ta del av vår e-guide om internkommunikation, helt kostnadsfritt så klart.

","post_email_content":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash.jpg","post_list_content":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash.jpg","post_rss_content":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash.jpg","post_summary":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n","post_summary_rss":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"AxAszVFn","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1631272164919,"publish_date_local_time":1631272164919,"publish_date_localized":{"date":1631272164919,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1631272164919,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/finns-det-kurser-inom-internkommunikation","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n\n

Verkligheten kontra lärobokens kunskap

\n

En generell bild av internkommunikation visar på förståelse för hur medarbetaren engageras när hen blir en naturlig del av kommunikationen i verksamheten, när hen förstår vad som händer och varför det sker. Det är också av stor vikt för organisationen att internkommunikationen fungerar så att företagskulturen ska kunna växa sig ännu starkare och fler medarbetare ska känna en stolthet i arbetet hen utför.

\n

Internkommunikation leder till ökad lönsamhet

\n

När en organisation beslutar sig för att fokusera på internkommunikationen kommer ni sakta med säkert kunna se positiva resultat. Med högt i tak, transparens, tydliga målbilder och feedback på arbete som utförts kan effektivitetsvinsterna landa på upp till 60%.

Dessutom kommer det märkas en klar skillnad i medarbetargruppen, då fler per automatik kommer bli inspirerade och boostade att utföra ett ännu bättre arbete, tack var att de känner sig som en naturlig del i gemenskapen, samt att de vet vad de tillför. I det längre perspektivet ökar även chanserna att medarbetarna väljer att stanna kvar på arbetsplatsen – vilket i sin tur genererar i stora besparingar och pengar som kan läggas på annat.

Det där med kurser inom internkommunikation då? Jo, de finns. Men vårt råd är att börja internt, växla upp er internkommunikation internt och väx tillsammans med den.

Vill ni fortfarande lära er mer är ni välkomna att ta del av vår e-guide om internkommunikation, helt kostnadsfritt så klart.

","rss_summary":"

Svaret är givetvis ja. Det finns kurser inom allt. Frågan är dock vad personen faktiskt tar med sig från kursen och hur hen kan applicera innehållet på den miljön där kunskapen bör få frodas. Är det en kurs som är nödvändig för att komma till insikt med vad som behövs i er organisation för att utveckla och förbättra er internkommunikation, eller är det snarare kommunikation kring hur det bör fungera internt hos er?

\n

Givetvis är det viktigt att behärska grunderna inom internkommunikation, och kanske ännu mer vitalt att förstå effekten av god internkommunikation och riskerna när den vitala pusselbiten inte finns med i organisationens helhetsbild.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/hans-peter-gauster-3y1zF4hIPCg-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1631272165012,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/09/10/70979d6f-ad1f-4e8e-9db7-cbd059ef3976.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/finns-det-kurser-inom-internkommunikation","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[5677183754,5680379745],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Finns det kurser inom internkommunikation?","topic_ids":[5677183754,5680379745],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[5677183754,5680379745],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1631272164925,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/finns-det-kurser-inom-internkommunikation","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{"module_1519899164921125":{"body":{"html":"

Subscribe

\n

Join our newsletter and get updated with good Spintr news on a monthly basis.

","redirectUrl":"https://app.hubspot.com/blog/2624188/edit-beta/5677786289"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519899164921125","label":"Rich Text","name":"module_1519899164921125","type":"rich_text"},"module_1519902207170209":{"body":{"value":"Our authors"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519902207170209","label":"Header","name":"module_1519902207170209","type":"header"},"module_152039910850938":{"body":{"value":" Comment on this article"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152039910850938","label":"One Line of Text","name":"module_152039910850938","type":"text"},"module_152234827655838":{"body":{"value":"Some additional information in one line"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152234827655838","label":"One line of text","name":"module_152234827655838","type":"text"}}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-malstyrning","analytics_page_id":"54966295452","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":54363569934,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1631271380515,"created_by_id":8057293,"created_time":1631271380515,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Ska%CC%88rmavbild%202021-09-10%20kl.%2013.02.26.png","featured_image_alt_text":"Siktar på målet","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1631271764340,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Vad är målstyrning?","id":54966295452,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Vad är målstyrning?","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"keywords":[],"rss_body":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n\n

Målstyrning + Engagemang = Lönsamhet

\n

Enligt MIT sätter 95% av medarbetare individuella mål och även mål för sina team. En av de främsta anledningarna är helt enkelt för att hålla fokus på ett aktuellt mål, eller delmål, vilket genererar i att hjärnan kan sortera ut vad den ska göra och fungerar därmed effektivare. Beteendet boostar i sin tur medarbetarens prestation vilket så småningom kan noteras i lönsamheten. När en organisation använder nyckeltal som är mätbara och tidsbundna för att nå sina mål leder det till en prestationsökning på upp till 90%.

\n

Mer lönsamma organisationer tack vare målstyrning

\n

Data kan användas för att förbättra målstyrning vilket påverkar organisationen positivt i slutändan när ett resultat blir mer positivt än tidigare. Ett exempel är IBM som beräknar att de sparat omkring 300 miljoner dollar genom att med digitala verktyg förbättra medarbetarretentionen – en metod som skulle kunna appliceras på arbetet med målstyrning och potentiellt kunna nå liknande resultat. 

När er organisation använder Spintr får ni, det vill säga alla medarbetare, en möjlighet att i realtid följa era mål och hur de utvecklas för att få en djupare förståelse kring verksamheten, hur den enskilde medarbetaren faktiskt betyder en avgörande roll på arbetsplatsen samt bli boostad och ytterligare engagerad i att nå målen – tillsammans.

Nyckeltal och mål har aldrig varit enklare – nå era mål redan idag!

","head_html":null,"post_body":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n\n

Målstyrning + Engagemang = Lönsamhet

\n

Enligt MIT sätter 95% av medarbetare individuella mål och även mål för sina team. En av de främsta anledningarna är helt enkelt för att hålla fokus på ett aktuellt mål, eller delmål, vilket genererar i att hjärnan kan sortera ut vad den ska göra och fungerar därmed effektivare. Beteendet boostar i sin tur medarbetarens prestation vilket så småningom kan noteras i lönsamheten. När en organisation använder nyckeltal som är mätbara och tidsbundna för att nå sina mål leder det till en prestationsökning på upp till 90%.

\n

Mer lönsamma organisationer tack vare målstyrning

\n

Data kan användas för att förbättra målstyrning vilket påverkar organisationen positivt i slutändan när ett resultat blir mer positivt än tidigare. Ett exempel är IBM som beräknar att de sparat omkring 300 miljoner dollar genom att med digitala verktyg förbättra medarbetarretentionen – en metod som skulle kunna appliceras på arbetet med målstyrning och potentiellt kunna nå liknande resultat. 

När er organisation använder Spintr får ni, det vill säga alla medarbetare, en möjlighet att i realtid följa era mål och hur de utvecklas för att få en djupare förståelse kring verksamheten, hur den enskilde medarbetaren faktiskt betyder en avgörande roll på arbetsplatsen samt bli boostad och ytterligare engagerad i att nå målen – tillsammans.

Nyckeltal och mål har aldrig varit enklare – nå era mål redan idag!

","topic_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"html_title":null,"cloned_from":54363569934,"rss_summary":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n","author_email":"staffan@spintr.me","campaign_utm":null,"post_summary":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n","published_at":1631271764340,"campaign_name":null,"author_user_id":5505800,"composition_id":0,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Ska%CC%88rmavbild%202021-09-10%20kl.%2013.02.26.png","unpublished_at":0,"author_username":"staffan@spintr.me","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Fokusera på mål och bryt ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans för större sannolikhet att målen faktiskt nås. Läs mer om våra insikter.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Siktar på målet","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Fokusera på mål och bryt ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans för större sannolikhet att målen faktiskt nås. Läs mer om våra insikter.","name":"Vad är målstyrning?","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Vad är målstyrning?","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n\n

Målstyrning + Engagemang = Lönsamhet

\n

Enligt MIT sätter 95% av medarbetare individuella mål och även mål för sina team. En av de främsta anledningarna är helt enkelt för att hålla fokus på ett aktuellt mål, eller delmål, vilket genererar i att hjärnan kan sortera ut vad den ska göra och fungerar därmed effektivare. Beteendet boostar i sin tur medarbetarens prestation vilket så småningom kan noteras i lönsamheten. När en organisation använder nyckeltal som är mätbara och tidsbundna för att nå sina mål leder det till en prestationsökning på upp till 90%.

\n

Mer lönsamma organisationer tack vare målstyrning

\n

Data kan användas för att förbättra målstyrning vilket påverkar organisationen positivt i slutändan när ett resultat blir mer positivt än tidigare. Ett exempel är IBM som beräknar att de sparat omkring 300 miljoner dollar genom att med digitala verktyg förbättra medarbetarretentionen – en metod som skulle kunna appliceras på arbetet med målstyrning och potentiellt kunna nå liknande resultat. 

När er organisation använder Spintr får ni, det vill säga alla medarbetare, en möjlighet att i realtid följa era mål och hur de utvecklas för att få en djupare förståelse kring verksamheten, hur den enskilde medarbetaren faktiskt betyder en avgörande roll på arbetsplatsen samt bli boostad och ytterligare engagerad i att nå målen – tillsammans.

Nyckeltal och mål har aldrig varit enklare – nå era mål redan idag!

","post_body_rss":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n\n

Målstyrning + Engagemang = Lönsamhet

\n

Enligt MIT sätter 95% av medarbetare individuella mål och även mål för sina team. En av de främsta anledningarna är helt enkelt för att hålla fokus på ett aktuellt mål, eller delmål, vilket genererar i att hjärnan kan sortera ut vad den ska göra och fungerar därmed effektivare. Beteendet boostar i sin tur medarbetarens prestation vilket så småningom kan noteras i lönsamheten. När en organisation använder nyckeltal som är mätbara och tidsbundna för att nå sina mål leder det till en prestationsökning på upp till 90%.

\n

Mer lönsamma organisationer tack vare målstyrning

\n

Data kan användas för att förbättra målstyrning vilket påverkar organisationen positivt i slutändan när ett resultat blir mer positivt än tidigare. Ett exempel är IBM som beräknar att de sparat omkring 300 miljoner dollar genom att med digitala verktyg förbättra medarbetarretentionen – en metod som skulle kunna appliceras på arbetet med målstyrning och potentiellt kunna nå liknande resultat. 

När er organisation använder Spintr får ni, det vill säga alla medarbetare, en möjlighet att i realtid följa era mål och hur de utvecklas för att få en djupare förståelse kring verksamheten, hur den enskilde medarbetaren faktiskt betyder en avgörande roll på arbetsplatsen samt bli boostad och ytterligare engagerad i att nå målen – tillsammans.

Nyckeltal och mål har aldrig varit enklare – nå era mål redan idag!

","post_email_content":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Ska%CC%88rmavbild%202021-09-10%20kl.%2013.02.26.png","post_list_content":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Ska%CC%88rmavbild%202021-09-10%20kl.%2013.02.26.png","post_rss_content":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Ska%CC%88rmavbild%202021-09-10%20kl.%2013.02.26.png","post_summary":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n","post_summary_rss":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"ZMMyGOUP","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1631271764340,"publish_date_local_time":1631271764340,"publish_date_localized":{"date":1631271764340,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1631271764340,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-malstyrning","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n\n

Målstyrning + Engagemang = Lönsamhet

\n

Enligt MIT sätter 95% av medarbetare individuella mål och även mål för sina team. En av de främsta anledningarna är helt enkelt för att hålla fokus på ett aktuellt mål, eller delmål, vilket genererar i att hjärnan kan sortera ut vad den ska göra och fungerar därmed effektivare. Beteendet boostar i sin tur medarbetarens prestation vilket så småningom kan noteras i lönsamheten. När en organisation använder nyckeltal som är mätbara och tidsbundna för att nå sina mål leder det till en prestationsökning på upp till 90%.

\n

Mer lönsamma organisationer tack vare målstyrning

\n

Data kan användas för att förbättra målstyrning vilket påverkar organisationen positivt i slutändan när ett resultat blir mer positivt än tidigare. Ett exempel är IBM som beräknar att de sparat omkring 300 miljoner dollar genom att med digitala verktyg förbättra medarbetarretentionen – en metod som skulle kunna appliceras på arbetet med målstyrning och potentiellt kunna nå liknande resultat. 

När er organisation använder Spintr får ni, det vill säga alla medarbetare, en möjlighet att i realtid följa era mål och hur de utvecklas för att få en djupare förståelse kring verksamheten, hur den enskilde medarbetaren faktiskt betyder en avgörande roll på arbetsplatsen samt bli boostad och ytterligare engagerad i att nå målen – tillsammans.

Nyckeltal och mål har aldrig varit enklare – nå era mål redan idag!

","rss_summary":"

Genom att fokusera på olika mål och bryta ned dem för att hitta olika vägar att arbeta tillsammans, eller individuellt, är det en större sannolikhet att målen faktiskt nås samt att alla medarbetare känner att de är med på tåget. Det är det här som målstyrning handlar om. Dessutom för det med sig ett flertal olika positiva aspekter som appliceras på verksamheten, dess företagskultur, medarbetargruppen och den enskilde individen – något som får organisationen att nå ännu längre.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Ska%CC%88rmavbild%202021-09-10%20kl.%2013.02.26.png","screenshot_preview_taken_at":1631271764425,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/09/10/1c9a726e-52ad-40a0-a993-5fe441e02b58.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/vad-ar-malstyrning","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Vad är målstyrning?","topic_ids":[5677183754,5680379745,54360256312],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[5677183754,5680379745,54360256312],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1631271764346,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-malstyrning","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{"module_1519899164921125":{"body":{"html":"

Subscribe

\n

Join our newsletter and get updated with good Spintr news on a monthly basis.

","redirectUrl":"https://app.hubspot.com/blog/2624188/edit-beta/5677786289"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519899164921125","label":"Rich Text","name":"module_1519899164921125","type":"rich_text"},"module_1519902207170209":{"body":{"value":"Our authors"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519902207170209","label":"Header","name":"module_1519902207170209","type":"header"},"module_152039910850938":{"body":{"value":" Comment on this article"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152039910850938","label":"One Line of Text","name":"module_152039910850938","type":"text"},"module_152234827655838":{"body":{"value":"Some additional information in one line"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152234827655838","label":"One line of text","name":"module_152234827655838","type":"text"}}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/motivera-dina-medarbetare-5-tips","analytics_page_id":"54363569934","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":54363569666,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1630571696494,"created_by_id":8057293,"created_time":1630571696494,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/julia-craice-faCwTallTC0-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1630572296923,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips","id":54363569934,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[5680379745,54360256312],"keywords":[],"rss_body":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n

Vad kännetecknar en bra medarbetare?

\n

När medarbetaren trivs märks det i hela organisationen. Arbete utförs, kunder får ett positivt bemötande, medarbetaren är energifylld, vilket i sin tur smittar av sig till kunder och kollegor. Hitta sätt att motivera dina medarbetare – kanske kan följande tips hjälpa!

\n

Hur motivera medarbetare?

\n","head_html":null,"post_body":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n

Vad kännetecknar en bra medarbetare?

\n

När medarbetaren trivs märks det i hela organisationen. Arbete utförs, kunder får ett positivt bemötande, medarbetaren är energifylld, vilket i sin tur smittar av sig till kunder och kollegor. Hitta sätt att motivera dina medarbetare – kanske kan följande tips hjälpa!

\n

Hur motivera medarbetare?

\n","topic_ids":[5680379745,54360256312],"html_title":null,"cloned_from":54363569666,"rss_summary":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n","author_email":"staffan@spintr.me","campaign_utm":null,"post_summary":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n","published_at":1630572296923,"campaign_name":null,"author_user_id":5505800,"composition_id":0,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/julia-craice-faCwTallTC0-unsplash.jpg","unpublished_at":0,"author_username":"staffan@spintr.me","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"När en medarbetare är motiverad växer intresset att investera tid och känsla i organisationen – ta del av våra 5 tips!","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"När en medarbetare är motiverad växer intresset att investera tid och känsla i organisationen – ta del av våra 5 tips!","name":"Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n

Vad kännetecknar en bra medarbetare?

\n

När medarbetaren trivs märks det i hela organisationen. Arbete utförs, kunder får ett positivt bemötande, medarbetaren är energifylld, vilket i sin tur smittar av sig till kunder och kollegor. Hitta sätt att motivera dina medarbetare – kanske kan följande tips hjälpa!

\n

Hur motivera medarbetare?

\n","post_body_rss":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n

Vad kännetecknar en bra medarbetare?

\n

När medarbetaren trivs märks det i hela organisationen. Arbete utförs, kunder får ett positivt bemötande, medarbetaren är energifylld, vilket i sin tur smittar av sig till kunder och kollegor. Hitta sätt att motivera dina medarbetare – kanske kan följande tips hjälpa!

\n

Hur motivera medarbetare?

\n","post_email_content":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/julia-craice-faCwTallTC0-unsplash.jpg","post_list_content":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/julia-craice-faCwTallTC0-unsplash.jpg","post_rss_content":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/julia-craice-faCwTallTC0-unsplash.jpg","post_summary":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n","post_summary_rss":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"JAsiZVrR","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1630572296923,"publish_date_local_time":1630572296923,"publish_date_localized":{"date":1630572296923,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1630572296923,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/motivera-dina-medarbetare-5-tips","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n

Vad kännetecknar en bra medarbetare?

\n

När medarbetaren trivs märks det i hela organisationen. Arbete utförs, kunder får ett positivt bemötande, medarbetaren är energifylld, vilket i sin tur smittar av sig till kunder och kollegor. Hitta sätt att motivera dina medarbetare – kanske kan följande tips hjälpa!

\n

Hur motivera medarbetare?

\n","rss_summary":"

När en medarbetare är motiverad växer hens intresse att investera tid och känsla i organisationen – vilket leder till en välmående verksamhet. Därför är det vitalt att motivera medarbetare, tillhandahålla relevant information och verktyg för att de ska kunna lyckas i sin arbetsroll samt ge dem möjligheten att växa, både i sig själva och i organisationen, så de stannar kvar länge.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/julia-craice-faCwTallTC0-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1630572302117,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/09/02/9cba0d4d-4109-49da-a8a4-a10bb39735c8.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/motivera-dina-medarbetare-5-tips","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[5680379745,54360256312],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Motivera dina medarbetare? Här har du 5 tips","topic_ids":[5680379745,54360256312],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[5680379745,54360256312],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1630572296929,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/motivera-dina-medarbetare-5-tips","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{"module_1519899164921125":{"body":{"html":"

Subscribe

\n

Join our newsletter and get updated with good Spintr news on a monthly basis.

","redirectUrl":"https://app.hubspot.com/blog/2624188/edit-beta/5677786289"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519899164921125","label":"Rich Text","name":"module_1519899164921125","type":"rich_text"},"module_1519902207170209":{"body":{"value":"Our authors"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519902207170209","label":"Header","name":"module_1519902207170209","type":"header"},"module_152039910850938":{"body":{"value":" Comment on this article"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152039910850938","label":"One Line of Text","name":"module_152039910850938","type":"text"},"module_152234827655838":{"body":{"value":"Some additional information in one line"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152234827655838","label":"One line of text","name":"module_152234827655838","type":"text"}}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-nyckeltal","analytics_page_id":"54363569666","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":54359600656,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1630571364467,"created_by_id":8057293,"created_time":1630571364467,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/del--FJvAm6FosY-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"Vad är nyckeltal?","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1630571663383,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Vad är nyckeltal?","id":54363569666,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Vad är nyckeltal?","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[5680379745,54360256312],"keywords":[],"rss_body":"

 

\n

Ett nyckeltal hjälper er att förstå er organisation ännu bättre. Genom att välja ut specifika nyckeltal som er verksamhet kan fokusera på får ni en djupare inblick i hur företaget faktiskt mår. Att dessutom följa nyckeltalens utveckling och lyfta dem så att alla medarbetare kan ta del av dem, genererar i att alla blir en naturlig del av organisationen och målsättningarna som ni arbetar mot - tillsammans.

\n

Hur räknar man ut nyckeltal?
Det finns en hel uppsjö av nyckeltal och innan ni bestämmer er för vilka nyckeltal som ni vill fokusera på i er organisation krävs det att era målsättningar är uppdaterade och att ni är medvetna om hur ni vill arbeta för att nå dit. Varje nyckeltal räknas sedan ut med hjälp av en formel som är unik för det specifika nyckeltalet.

Olika typer av verksamheter använder givetvis olika nyckeltal. En butik kan fokusera på kundens snittköp, fottrafik i verksamheten eller antal medlemmar i kundklubben medan en hotellkedja intresserar sig för antal hotellnätter per gäst eller elförbrukningen i rummen.

\n

Hur får man medarbetare att engagera sig med hjälp av nyckeltal?

\n

När medarbetaren får ta del av målsättningar och de nyckeltal som organisationen fokuserar på blir det mer relevant att arbeta riktat mot dem och få vara en del av utvecklingen. Om medarbetaren dessutom kan se hur nyckeltalen utvecklas i realtid ökar möjligheterna att medarbetaren boostas och ytterligare vill påverka dem till det positiva.

Låt nyckeltalen flytta in på intranätet för att medarbetaren på ett enkelt sätt ska kunna ta del av er, och hens, framgång. Tävlingsnerven sporras lite extra och medarbetarna kan kontinuerligt se hur deras arbetsinsats hjälper organisationen framåt.

\n

Varför är det bra att följa nyckeltal?
Nyckeltal är också en viktig måttstock för att jämföra hur just er organisationen mår kontra konkurrenterna. De hjälper er även att se hur verksamheten presterar jämfört med sig själv gentemot tidigare tidsperioder.

","head_html":null,"post_body":"

 

\n

Ett nyckeltal hjälper er att förstå er organisation ännu bättre. Genom att välja ut specifika nyckeltal som er verksamhet kan fokusera på får ni en djupare inblick i hur företaget faktiskt mår. Att dessutom följa nyckeltalens utveckling och lyfta dem så att alla medarbetare kan ta del av dem, genererar i att alla blir en naturlig del av organisationen och målsättningarna som ni arbetar mot - tillsammans.

\n

Hur räknar man ut nyckeltal?
Det finns en hel uppsjö av nyckeltal och innan ni bestämmer er för vilka nyckeltal som ni vill fokusera på i er organisation krävs det att era målsättningar är uppdaterade och att ni är medvetna om hur ni vill arbeta för att nå dit. Varje nyckeltal räknas sedan ut med hjälp av en formel som är unik för det specifika nyckeltalet.

Olika typer av verksamheter använder givetvis olika nyckeltal. En butik kan fokusera på kundens snittköp, fottrafik i verksamheten eller antal medlemmar i kundklubben medan en hotellkedja intresserar sig för antal hotellnätter per gäst eller elförbrukningen i rummen.

\n

Hur får man medarbetare att engagera sig med hjälp av nyckeltal?

\n

När medarbetaren får ta del av målsättningar och de nyckeltal som organisationen fokuserar på blir det mer relevant att arbeta riktat mot dem och få vara en del av utvecklingen. Om medarbetaren dessutom kan se hur nyckeltalen utvecklas i realtid ökar möjligheterna att medarbetaren boostas och ytterligare vill påverka dem till det positiva.

Låt nyckeltalen flytta in på intranätet för att medarbetaren på ett enkelt sätt ska kunna ta del av er, och hens, framgång. Tävlingsnerven sporras lite extra och medarbetarna kan kontinuerligt se hur deras arbetsinsats hjälper organisationen framåt.

\n

Varför är det bra att följa nyckeltal?
Nyckeltal är också en viktig måttstock för att jämföra hur just er organisationen mår kontra konkurrenterna. De hjälper er även att se hur verksamheten presterar jämfört med sig själv gentemot tidigare tidsperioder.

","topic_ids":[5680379745,54360256312],"html_title":null,"cloned_from":54359600656,"rss_summary":"

 

\n","author_email":"staffan@spintr.me","campaign_utm":null,"post_summary":"

 

\n","published_at":1630571663383,"campaign_name":null,"author_user_id":5505800,"composition_id":0,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/del--FJvAm6FosY-unsplash.jpg","unpublished_at":0,"author_username":"staffan@spintr.me","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"Nyckeltal hjälper er att förstå er organisation bättre. Nyckeltal är en viktig måttstock för att jämföra hur er organisationen mår kontra konkurrenterna.","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Vad är nyckeltal?","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"Nyckeltal hjälper er att förstå er organisation bättre. Nyckeltal är en viktig måttstock för att jämföra hur er organisationen mår kontra konkurrenterna.","name":"Vad är nyckeltal?","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Vad är nyckeltal?","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

 

\n

Ett nyckeltal hjälper er att förstå er organisation ännu bättre. Genom att välja ut specifika nyckeltal som er verksamhet kan fokusera på får ni en djupare inblick i hur företaget faktiskt mår. Att dessutom följa nyckeltalens utveckling och lyfta dem så att alla medarbetare kan ta del av dem, genererar i att alla blir en naturlig del av organisationen och målsättningarna som ni arbetar mot - tillsammans.

\n

Hur räknar man ut nyckeltal?
Det finns en hel uppsjö av nyckeltal och innan ni bestämmer er för vilka nyckeltal som ni vill fokusera på i er organisation krävs det att era målsättningar är uppdaterade och att ni är medvetna om hur ni vill arbeta för att nå dit. Varje nyckeltal räknas sedan ut med hjälp av en formel som är unik för det specifika nyckeltalet.

Olika typer av verksamheter använder givetvis olika nyckeltal. En butik kan fokusera på kundens snittköp, fottrafik i verksamheten eller antal medlemmar i kundklubben medan en hotellkedja intresserar sig för antal hotellnätter per gäst eller elförbrukningen i rummen.

\n

Hur får man medarbetare att engagera sig med hjälp av nyckeltal?

\n

När medarbetaren får ta del av målsättningar och de nyckeltal som organisationen fokuserar på blir det mer relevant att arbeta riktat mot dem och få vara en del av utvecklingen. Om medarbetaren dessutom kan se hur nyckeltalen utvecklas i realtid ökar möjligheterna att medarbetaren boostas och ytterligare vill påverka dem till det positiva.

Låt nyckeltalen flytta in på intranätet för att medarbetaren på ett enkelt sätt ska kunna ta del av er, och hens, framgång. Tävlingsnerven sporras lite extra och medarbetarna kan kontinuerligt se hur deras arbetsinsats hjälper organisationen framåt.

\n

Varför är det bra att följa nyckeltal?
Nyckeltal är också en viktig måttstock för att jämföra hur just er organisationen mår kontra konkurrenterna. De hjälper er även att se hur verksamheten presterar jämfört med sig själv gentemot tidigare tidsperioder.

","post_body_rss":"

 

\n

Ett nyckeltal hjälper er att förstå er organisation ännu bättre. Genom att välja ut specifika nyckeltal som er verksamhet kan fokusera på får ni en djupare inblick i hur företaget faktiskt mår. Att dessutom följa nyckeltalens utveckling och lyfta dem så att alla medarbetare kan ta del av dem, genererar i att alla blir en naturlig del av organisationen och målsättningarna som ni arbetar mot - tillsammans.

\n

Hur räknar man ut nyckeltal?
Det finns en hel uppsjö av nyckeltal och innan ni bestämmer er för vilka nyckeltal som ni vill fokusera på i er organisation krävs det att era målsättningar är uppdaterade och att ni är medvetna om hur ni vill arbeta för att nå dit. Varje nyckeltal räknas sedan ut med hjälp av en formel som är unik för det specifika nyckeltalet.

Olika typer av verksamheter använder givetvis olika nyckeltal. En butik kan fokusera på kundens snittköp, fottrafik i verksamheten eller antal medlemmar i kundklubben medan en hotellkedja intresserar sig för antal hotellnätter per gäst eller elförbrukningen i rummen.

\n

Hur får man medarbetare att engagera sig med hjälp av nyckeltal?

\n

När medarbetaren får ta del av målsättningar och de nyckeltal som organisationen fokuserar på blir det mer relevant att arbeta riktat mot dem och få vara en del av utvecklingen. Om medarbetaren dessutom kan se hur nyckeltalen utvecklas i realtid ökar möjligheterna att medarbetaren boostas och ytterligare vill påverka dem till det positiva.

Låt nyckeltalen flytta in på intranätet för att medarbetaren på ett enkelt sätt ska kunna ta del av er, och hens, framgång. Tävlingsnerven sporras lite extra och medarbetarna kan kontinuerligt se hur deras arbetsinsats hjälper organisationen framåt.

\n

Varför är det bra att följa nyckeltal?
Nyckeltal är också en viktig måttstock för att jämföra hur just er organisationen mår kontra konkurrenterna. De hjälper er även att se hur verksamheten presterar jämfört med sig själv gentemot tidigare tidsperioder.

","post_email_content":"

 

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/del--FJvAm6FosY-unsplash.jpg","post_list_content":"

 

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/del--FJvAm6FosY-unsplash.jpg","post_rss_content":"

 

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/del--FJvAm6FosY-unsplash.jpg","post_summary":"

 

\n","post_summary_rss":"

 

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"XrXhHeVH","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1630571663383,"publish_date_local_time":1630571663383,"publish_date_localized":{"date":1630571663383,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1630571663383,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-nyckeltal","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

 

\n

Ett nyckeltal hjälper er att förstå er organisation ännu bättre. Genom att välja ut specifika nyckeltal som er verksamhet kan fokusera på får ni en djupare inblick i hur företaget faktiskt mår. Att dessutom följa nyckeltalens utveckling och lyfta dem så att alla medarbetare kan ta del av dem, genererar i att alla blir en naturlig del av organisationen och målsättningarna som ni arbetar mot - tillsammans.

\n

Hur räknar man ut nyckeltal?
Det finns en hel uppsjö av nyckeltal och innan ni bestämmer er för vilka nyckeltal som ni vill fokusera på i er organisation krävs det att era målsättningar är uppdaterade och att ni är medvetna om hur ni vill arbeta för att nå dit. Varje nyckeltal räknas sedan ut med hjälp av en formel som är unik för det specifika nyckeltalet.

Olika typer av verksamheter använder givetvis olika nyckeltal. En butik kan fokusera på kundens snittköp, fottrafik i verksamheten eller antal medlemmar i kundklubben medan en hotellkedja intresserar sig för antal hotellnätter per gäst eller elförbrukningen i rummen.

\n

Hur får man medarbetare att engagera sig med hjälp av nyckeltal?

\n

När medarbetaren får ta del av målsättningar och de nyckeltal som organisationen fokuserar på blir det mer relevant att arbeta riktat mot dem och få vara en del av utvecklingen. Om medarbetaren dessutom kan se hur nyckeltalen utvecklas i realtid ökar möjligheterna att medarbetaren boostas och ytterligare vill påverka dem till det positiva.

Låt nyckeltalen flytta in på intranätet för att medarbetaren på ett enkelt sätt ska kunna ta del av er, och hens, framgång. Tävlingsnerven sporras lite extra och medarbetarna kan kontinuerligt se hur deras arbetsinsats hjälper organisationen framåt.

\n

Varför är det bra att följa nyckeltal?
Nyckeltal är också en viktig måttstock för att jämföra hur just er organisationen mår kontra konkurrenterna. De hjälper er även att se hur verksamheten presterar jämfört med sig själv gentemot tidigare tidsperioder.

","rss_summary":"

 

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/del--FJvAm6FosY-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1630571668323,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/09/02/540bb1bb-e45c-4f1a-b85c-4902fa763bf2.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/vad-ar-nyckeltal","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[5680379745,54360256312],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Vad är nyckeltal?","topic_ids":[5680379745,54360256312],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[5680379745,54360256312],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1630571663389,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-nyckeltal","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{"module_1519899164921125":{"body":{"html":"

Subscribe

\n

Join our newsletter and get updated with good Spintr news on a monthly basis.

","redirectUrl":"https://app.hubspot.com/blog/2624188/edit-beta/5677786289"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519899164921125","label":"Rich Text","name":"module_1519899164921125","type":"rich_text"},"module_1519902207170209":{"body":{"value":"Our authors"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519902207170209","label":"Header","name":"module_1519902207170209","type":"header"},"module_152039910850938":{"body":{"value":" Comment on this article"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152039910850938","label":"One Line of Text","name":"module_152039910850938","type":"text"},"module_152234827655838":{"body":{"value":"Some additional information in one line"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152234827655838","label":"One line of text","name":"module_152234827655838","type":"text"}}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-bra-internkommunikation","analytics_page_id":"54359600656","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"dennis@spintr.me","author_name":"Dennis Widehammar","author_username":"dennis@spintr.me","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_instant_email_retry_count":0,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"cloned_from":5677786289,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1630570806542,"created_by_id":8057293,"created_time":1630570806542,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/gabin-vallet-J154nEkpzlQ-unsplash.jpg","featured_image_alt_text":"Vad är bra internkommunikation?","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1630571330363,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Vad är bra internkommunikation?","id":54359600656,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Vad är bra internkommunikation?","language":"en-us","layout_sections":{},"legacy_post_guid":"","list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[5680379745,5694163510,29372086150],"keywords":[],"rss_body":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n

Hur jobbar ni med internkommunikation?

\nNär ni utser en nyckelperson i er organisation, som ansvarar för att kommunikationen internt är levande, ökar chanserna att fler deltar i verksamhetens utveckling och känner sig som en naturlig del i företaget. Dessutom är det mer troligt att medarbetarna stannar kvar i organisationen under en längre tid ju mer delaktiga de är.
\n

 

\n

Riktlinjer & policy vid internkommunikation?

\nDet är viktigt att tidigt visa medarbetarna att det är okej att engagera sig i internkommunikationen – det är till och med roligt! Led med gott exempel och demonstrera hur de kan engagera sig för att växa in i beteendet.

Med en tjänst som Spintr har ni allt samlat på ett ställe! Istället för att oroa er för vart information finns och hur ni enklast kan nå ut med den kan ni lägga fokus på vilken information ni faktiskt kommunicerar, att dela med er av det som sker i organisationen och lyfta medarbetares insatser på plattformen.

Genom att alla medarbetare kan ta del av, och dela med sig av, information och kommunicera med varandra skapar ni ett levande intranät – tillsammans. En plattform där alla blir delaktiga vare sig de arbetar heltid eller extra. En plats där alla syns, hörs och är en del av helheten.
Det ska vara enkelt och engagerande att kommunicera!","head_html":null,"post_body":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n

Hur jobbar ni med internkommunikation?

\nNär ni utser en nyckelperson i er organisation, som ansvarar för att kommunikationen internt är levande, ökar chanserna att fler deltar i verksamhetens utveckling och känner sig som en naturlig del i företaget. Dessutom är det mer troligt att medarbetarna stannar kvar i organisationen under en längre tid ju mer delaktiga de är.
\n

 

\n

Riktlinjer & policy vid internkommunikation?

\nDet är viktigt att tidigt visa medarbetarna att det är okej att engagera sig i internkommunikationen – det är till och med roligt! Led med gott exempel och demonstrera hur de kan engagera sig för att växa in i beteendet.

Med en tjänst som Spintr har ni allt samlat på ett ställe! Istället för att oroa er för vart information finns och hur ni enklast kan nå ut med den kan ni lägga fokus på vilken information ni faktiskt kommunicerar, att dela med er av det som sker i organisationen och lyfta medarbetares insatser på plattformen.

Genom att alla medarbetare kan ta del av, och dela med sig av, information och kommunicera med varandra skapar ni ett levande intranät – tillsammans. En plattform där alla blir delaktiga vare sig de arbetar heltid eller extra. En plats där alla syns, hörs och är en del av helheten.
Det ska vara enkelt och engagerande att kommunicera!","topic_ids":[5680379745,5694163510,29372086150],"html_title":null,"cloned_from":5677786289,"rss_summary":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n","author_email":"staffan@spintr.me","campaign_utm":null,"post_summary":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n","published_at":1630571330363,"campaign_name":null,"author_user_id":5505800,"composition_id":0,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/gabin-vallet-J154nEkpzlQ-unsplash.jpg","unpublished_at":0,"author_username":"staffan@spintr.me","page_redirected":false,"published_by_id":8057293,"has_user_changes":true,"legacy_post_guid":"","meta_description":"En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team!","page_expiry_date":null,"legacy_blog_tabid":null,"use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"page_expiry_enabled":false,"publish_immediately":true,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Vad är bra internkommunikation?","page_expiry_redirect_id":null,"page_expiry_redirect_url":null,"blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false,"blog_publish_instant_email_task_uid":null,"blog_publish_instant_email_campaign_id":null,"blog_publish_instant_email_retry_count":0},"meta_description":"En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team!","name":"Vad är bra internkommunikation?","page_expiry_enabled":false,"page_redirected":false,"page_title":"Vad är bra internkommunikation?","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n

Hur jobbar ni med internkommunikation?

\nNär ni utser en nyckelperson i er organisation, som ansvarar för att kommunikationen internt är levande, ökar chanserna att fler deltar i verksamhetens utveckling och känner sig som en naturlig del i företaget. Dessutom är det mer troligt att medarbetarna stannar kvar i organisationen under en längre tid ju mer delaktiga de är.
\n

 

\n

Riktlinjer & policy vid internkommunikation?

\nDet är viktigt att tidigt visa medarbetarna att det är okej att engagera sig i internkommunikationen – det är till och med roligt! Led med gott exempel och demonstrera hur de kan engagera sig för att växa in i beteendet.

Med en tjänst som Spintr har ni allt samlat på ett ställe! Istället för att oroa er för vart information finns och hur ni enklast kan nå ut med den kan ni lägga fokus på vilken information ni faktiskt kommunicerar, att dela med er av det som sker i organisationen och lyfta medarbetares insatser på plattformen.

Genom att alla medarbetare kan ta del av, och dela med sig av, information och kommunicera med varandra skapar ni ett levande intranät – tillsammans. En plattform där alla blir delaktiga vare sig de arbetar heltid eller extra. En plats där alla syns, hörs och är en del av helheten.
Det ska vara enkelt och engagerande att kommunicera!","post_body_rss":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n

Hur jobbar ni med internkommunikation?

\nNär ni utser en nyckelperson i er organisation, som ansvarar för att kommunikationen internt är levande, ökar chanserna att fler deltar i verksamhetens utveckling och känner sig som en naturlig del i företaget. Dessutom är det mer troligt att medarbetarna stannar kvar i organisationen under en längre tid ju mer delaktiga de är.
\n

 

\n

Riktlinjer & policy vid internkommunikation?

\nDet är viktigt att tidigt visa medarbetarna att det är okej att engagera sig i internkommunikationen – det är till och med roligt! Led med gott exempel och demonstrera hur de kan engagera sig för att växa in i beteendet.

Med en tjänst som Spintr har ni allt samlat på ett ställe! Istället för att oroa er för vart information finns och hur ni enklast kan nå ut med den kan ni lägga fokus på vilken information ni faktiskt kommunicerar, att dela med er av det som sker i organisationen och lyfta medarbetares insatser på plattformen.

Genom att alla medarbetare kan ta del av, och dela med sig av, information och kommunicera med varandra skapar ni ett levande intranät – tillsammans. En plattform där alla blir delaktiga vare sig de arbetar heltid eller extra. En plats där alla syns, hörs och är en del av helheten.
Det ska vara enkelt och engagerande att kommunicera!","post_email_content":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/gabin-vallet-J154nEkpzlQ-unsplash.jpg","post_list_content":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/gabin-vallet-J154nEkpzlQ-unsplash.jpg","post_rss_content":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/gabin-vallet-J154nEkpzlQ-unsplash.jpg","post_summary":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n","post_summary_rss":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"xskHyMJV","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1630571330363,"publish_date_local_time":1630571330363,"publish_date_localized":{"date":1630571330363,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":true,"published_at":1630571330363,"published_by_email":"dennis@spintr.me","published_by_id":8057293,"published_by_name":"Dennis Widehammar","published_url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-bra-internkommunikation","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n

Hur jobbar ni med internkommunikation?

\nNär ni utser en nyckelperson i er organisation, som ansvarar för att kommunikationen internt är levande, ökar chanserna att fler deltar i verksamhetens utveckling och känner sig som en naturlig del i företaget. Dessutom är det mer troligt att medarbetarna stannar kvar i organisationen under en längre tid ju mer delaktiga de är.
\n

 

\n

Riktlinjer & policy vid internkommunikation?

\nDet är viktigt att tidigt visa medarbetarna att det är okej att engagera sig i internkommunikationen – det är till och med roligt! Led med gott exempel och demonstrera hur de kan engagera sig för att växa in i beteendet.

Med en tjänst som Spintr har ni allt samlat på ett ställe! Istället för att oroa er för vart information finns och hur ni enklast kan nå ut med den kan ni lägga fokus på vilken information ni faktiskt kommunicerar, att dela med er av det som sker i organisationen och lyfta medarbetares insatser på plattformen.

Genom att alla medarbetare kan ta del av, och dela med sig av, information och kommunicera med varandra skapar ni ett levande intranät – tillsammans. En plattform där alla blir delaktiga vare sig de arbetar heltid eller extra. En plats där alla syns, hörs och är en del av helheten.
Det ska vara enkelt och engagerande att kommunicera!","rss_summary":"

En god internkommunikation engagerar medarbetaren, ökar lönsamheten och boostar känslan av att ni gör arbetet tillsammans – som ett team! En bra internkommunikation är levande, förändras kontinuerligt och skapas med hjälp av varandras kunskaper och idéer.

Med en plattform där alla verktyg finns samlade på ett och samma ställe ökar möjligheterna att er organisation lyckas med er internkommunikation. När alla medarbetare vet vart de kan hitta information, dela idéer och kunskap samt kommunicera med alla i verksamheten – vart de än befinner sig geografiskt – växer potentialen för ett ytterligare lönsamt företag.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/gabin-vallet-J154nEkpzlQ-unsplash.jpg","screenshot_preview_taken_at":1630571335237,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/09/02/165f96ae-436d-4896-93eb-94bc8d2e1148.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/vad-ar-bra-internkommunikation","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[5680379745,5694163510,29372086150],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Vad är bra internkommunikation?","topic_ids":[5680379745,5694163510,29372086150],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[5680379745,5694163510,29372086150],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1630571330369,"updated_by_id":8057293,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/vad-ar-bra-internkommunikation","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{"module_1519899164921125":{"body":{"html":"

Subscribe

\n

Join our newsletter and get updated with good Spintr news on a monthly basis.

","redirectUrl":"https://app.hubspot.com/blog/2624188/edit-beta/5677786289"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519899164921125","label":"Rich Text","name":"module_1519899164921125","type":"rich_text"},"module_1519902207170209":{"body":{"value":"Our authors"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_1519902207170209","label":"Header","name":"module_1519902207170209","type":"header"},"module_152039910850938":{"body":{"value":" Comment on this article"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152039910850938","label":"One Line of Text","name":"module_152039910850938","type":"text"},"module_152234827655838":{"body":{"value":"Some additional information in one line"},"child_css":{},"css":{},"deleted_at":1629183982701,"id":"module_152234827655838","label":"One line of text","name":"module_152234827655838","type":"text"}}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/safety-first-preppa-dina-medarbetare","analytics_page_id":"49868757834","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"","author_name":"Hubspot System","author_username":"","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1625052257790,"created_by_id":6694722,"created_time":1625052257790,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Utrycknigsfordon%20med%20bla%CC%8Aljus%20pa%CC%8A,%20parkerade%20med%20en%20regnig%20fo%CC%88rgrund.jpg","featured_image_alt_text":"Utrycknigsfordon med blåljus på, parkerade med en regnig förgrund.","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1628069700000,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Safety first - preppa dina anställda så här!","id":49868757834,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Safety first - preppa dina anställda så här!","language":"en-us","layout_sections":{},"list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"tag_ids":[],"rss_body":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n

Med god förkunskap kommer de kunna fokusera på det som rör lönsamheten i verksamheten till, snarare än att oroa sig för sådant som eventuellt kan tänkas hända.

\n

Utrymning
Ha tydliga genomgångar kring utrymningsplan, kundfokus, pengafrågor samt övrigt som förväntas av medarbetarna om utrymningslarm går. Glöm inte att genomföra gemensamma utrymningsövningar ofta och regelbundet! Läs mer om vad Arbetsmiljöverket anser viktigt när det kommer till utrymning.

\n

Akut sjukfall
Beroende av vilken typ av sjukdom det rör är tillvägagångssättet olika, men det är av stor vikt att alla medarbetare får genomgå en HLR-utbildning samt att de vet vart den närmsta hjärtstartaren finns, om något skulle hända i butiken. Givetvis bör de vara medvetna om att de alltid kan ringa 1177, eller 112 vid fara för liv och hälsa.

\n

Mobbning
Mobbning på arbetsplatsen är betydligt vanligare än många tror. 1 av 10 uppger att de blivit utsatta för det någon gång under deras yrkesverksamma liv. Ofta ligger makt eller avundsjuka bakom beteendet, men oavsett drivkraft är det viktigt att det lyfts snarast. Här är chefens ansvar stort, men även medarbetarna som i sin tur förväntas rapportera om de märker att mobbning förekommer på arbetsplatsen.

\n

Blunda inte för mobbning – läs mer här om tecken och vart man kan vända sig beroende vem man är.

\n

Rån/stöld
Allt för ofta sker det rån i butiker, men det finns sätt att förebygga och göra det svårare för den potentiella gärningsmannen att begå brott. Fundera kring:

\n\n

Läs mer kring rån, hot och våld i butiker här!

\n

Glöm inte det enkla! Prata med dina anställda och kollegor för att hitta eventuella orosområden så att ni tillsammans kan fokusera samt arbeta fram rutiner och planer kring dessa händelser – transparens och tydlighet gör att ni når längre tillsammans!

","head_html":null,"post_body":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n

Med god förkunskap kommer de kunna fokusera på det som rör lönsamheten i verksamheten till, snarare än att oroa sig för sådant som eventuellt kan tänkas hända.

\n

Utrymning
Ha tydliga genomgångar kring utrymningsplan, kundfokus, pengafrågor samt övrigt som förväntas av medarbetarna om utrymningslarm går. Glöm inte att genomföra gemensamma utrymningsövningar ofta och regelbundet! Läs mer om vad Arbetsmiljöverket anser viktigt när det kommer till utrymning.

\n

Akut sjukfall
Beroende av vilken typ av sjukdom det rör är tillvägagångssättet olika, men det är av stor vikt att alla medarbetare får genomgå en HLR-utbildning samt att de vet vart den närmsta hjärtstartaren finns, om något skulle hända i butiken. Givetvis bör de vara medvetna om att de alltid kan ringa 1177, eller 112 vid fara för liv och hälsa.

\n

Mobbning
Mobbning på arbetsplatsen är betydligt vanligare än många tror. 1 av 10 uppger att de blivit utsatta för det någon gång under deras yrkesverksamma liv. Ofta ligger makt eller avundsjuka bakom beteendet, men oavsett drivkraft är det viktigt att det lyfts snarast. Här är chefens ansvar stort, men även medarbetarna som i sin tur förväntas rapportera om de märker att mobbning förekommer på arbetsplatsen.

\n

Blunda inte för mobbning – läs mer här om tecken och vart man kan vända sig beroende vem man är.

\n

Rån/stöld
Allt för ofta sker det rån i butiker, men det finns sätt att förebygga och göra det svårare för den potentiella gärningsmannen att begå brott. Fundera kring:

\n\n

Läs mer kring rån, hot och våld i butiker här!

\n

Glöm inte det enkla! Prata med dina anställda och kollegor för att hitta eventuella orosområden så att ni tillsammans kan fokusera samt arbeta fram rutiner och planer kring dessa händelser – transparens och tydlighet gör att ni når längre tillsammans!

","topic_ids":[],"html_title":null,"rss_summary":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n","campaign_utm":null,"post_summary":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n","published_at":1628069700854,"campaign_name":null,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Utrycknigsfordon%20med%20bla%CC%8Aljus%20pa%CC%8A,%20parkerade%20med%20en%20regnig%20fo%CC%88rgrund.jpg","published_by_id":6694722,"has_user_changes":true,"meta_description":"När olyckan är framme är det vitalt att alla vet vad som gäller. Nyckeln är transparens, kommunikation och goda råd från de som är experter i ämnet.","use_featured_image":true,"last_edit_update_id":null,"publish_immediately":false,"attached_stylesheets":[],"last_edit_session_id":null,"link_rel_canonical_url":null,"featured_image_alt_text":"Utrycknigsfordon med blåljus på, parkerade med en regnig förgrund.","blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","enable_google_amp_output_override":false},"meta_description":"När olyckan är framme är det vitalt att alla vet vad som gäller. Nyckeln är transparens, kommunikation och goda råd från de som är experter i ämnet.","name":"Safety first - preppa dina anställda så här!","page_redirected":false,"page_title":"Safety first - preppa dina anställda så här!","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n

Med god förkunskap kommer de kunna fokusera på det som rör lönsamheten i verksamheten till, snarare än att oroa sig för sådant som eventuellt kan tänkas hända.

\n

Utrymning
Ha tydliga genomgångar kring utrymningsplan, kundfokus, pengafrågor samt övrigt som förväntas av medarbetarna om utrymningslarm går. Glöm inte att genomföra gemensamma utrymningsövningar ofta och regelbundet! Läs mer om vad Arbetsmiljöverket anser viktigt när det kommer till utrymning.

\n

Akut sjukfall
Beroende av vilken typ av sjukdom det rör är tillvägagångssättet olika, men det är av stor vikt att alla medarbetare får genomgå en HLR-utbildning samt att de vet vart den närmsta hjärtstartaren finns, om något skulle hända i butiken. Givetvis bör de vara medvetna om att de alltid kan ringa 1177, eller 112 vid fara för liv och hälsa.

\n

Mobbning
Mobbning på arbetsplatsen är betydligt vanligare än många tror. 1 av 10 uppger att de blivit utsatta för det någon gång under deras yrkesverksamma liv. Ofta ligger makt eller avundsjuka bakom beteendet, men oavsett drivkraft är det viktigt att det lyfts snarast. Här är chefens ansvar stort, men även medarbetarna som i sin tur förväntas rapportera om de märker att mobbning förekommer på arbetsplatsen.

\n

Blunda inte för mobbning – läs mer här om tecken och vart man kan vända sig beroende vem man är.

\n

Rån/stöld
Allt för ofta sker det rån i butiker, men det finns sätt att förebygga och göra det svårare för den potentiella gärningsmannen att begå brott. Fundera kring:

\n\n

Läs mer kring rån, hot och våld i butiker här!

\n

Glöm inte det enkla! Prata med dina anställda och kollegor för att hitta eventuella orosområden så att ni tillsammans kan fokusera samt arbeta fram rutiner och planer kring dessa händelser – transparens och tydlighet gör att ni når längre tillsammans!

","post_body_rss":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n

Med god förkunskap kommer de kunna fokusera på det som rör lönsamheten i verksamheten till, snarare än att oroa sig för sådant som eventuellt kan tänkas hända.

\n

Utrymning
Ha tydliga genomgångar kring utrymningsplan, kundfokus, pengafrågor samt övrigt som förväntas av medarbetarna om utrymningslarm går. Glöm inte att genomföra gemensamma utrymningsövningar ofta och regelbundet! Läs mer om vad Arbetsmiljöverket anser viktigt när det kommer till utrymning.

\n

Akut sjukfall
Beroende av vilken typ av sjukdom det rör är tillvägagångssättet olika, men det är av stor vikt att alla medarbetare får genomgå en HLR-utbildning samt att de vet vart den närmsta hjärtstartaren finns, om något skulle hända i butiken. Givetvis bör de vara medvetna om att de alltid kan ringa 1177, eller 112 vid fara för liv och hälsa.

\n

Mobbning
Mobbning på arbetsplatsen är betydligt vanligare än många tror. 1 av 10 uppger att de blivit utsatta för det någon gång under deras yrkesverksamma liv. Ofta ligger makt eller avundsjuka bakom beteendet, men oavsett drivkraft är det viktigt att det lyfts snarast. Här är chefens ansvar stort, men även medarbetarna som i sin tur förväntas rapportera om de märker att mobbning förekommer på arbetsplatsen.

\n

Blunda inte för mobbning – läs mer här om tecken och vart man kan vända sig beroende vem man är.

\n

Rån/stöld
Allt för ofta sker det rån i butiker, men det finns sätt att förebygga och göra det svårare för den potentiella gärningsmannen att begå brott. Fundera kring:

\n\n

Läs mer kring rån, hot och våld i butiker här!

\n

Glöm inte det enkla! Prata med dina anställda och kollegor för att hitta eventuella orosområden så att ni tillsammans kan fokusera samt arbeta fram rutiner och planer kring dessa händelser – transparens och tydlighet gör att ni når längre tillsammans!

","post_email_content":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Utrycknigsfordon%20med%20bla%CC%8Aljus%20pa%CC%8A,%20parkerade%20med%20en%20regnig%20fo%CC%88rgrund.jpg","post_list_content":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Utrycknigsfordon%20med%20bla%CC%8Aljus%20pa%CC%8A,%20parkerade%20med%20en%20regnig%20fo%CC%88rgrund.jpg","post_rss_content":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Utrycknigsfordon%20med%20bla%CC%8Aljus%20pa%CC%8A,%20parkerade%20med%20en%20regnig%20fo%CC%88rgrund.jpg","post_summary":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n","post_summary_rss":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"ndRdMBrR","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1628069700000,"publish_date_local_time":1628069700000,"publish_date_localized":{"date":1628069700000,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":false,"published_at":1628069700854,"published_by_id":6694722,"published_url":"https://www.spintr.com/blogg/safety-first-preppa-dina-medarbetare","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n

Med god förkunskap kommer de kunna fokusera på det som rör lönsamheten i verksamheten till, snarare än att oroa sig för sådant som eventuellt kan tänkas hända.

\n

Utrymning
Ha tydliga genomgångar kring utrymningsplan, kundfokus, pengafrågor samt övrigt som förväntas av medarbetarna om utrymningslarm går. Glöm inte att genomföra gemensamma utrymningsövningar ofta och regelbundet! Läs mer om vad Arbetsmiljöverket anser viktigt när det kommer till utrymning.

\n

Akut sjukfall
Beroende av vilken typ av sjukdom det rör är tillvägagångssättet olika, men det är av stor vikt att alla medarbetare får genomgå en HLR-utbildning samt att de vet vart den närmsta hjärtstartaren finns, om något skulle hända i butiken. Givetvis bör de vara medvetna om att de alltid kan ringa 1177, eller 112 vid fara för liv och hälsa.

\n

Mobbning
Mobbning på arbetsplatsen är betydligt vanligare än många tror. 1 av 10 uppger att de blivit utsatta för det någon gång under deras yrkesverksamma liv. Ofta ligger makt eller avundsjuka bakom beteendet, men oavsett drivkraft är det viktigt att det lyfts snarast. Här är chefens ansvar stort, men även medarbetarna som i sin tur förväntas rapportera om de märker att mobbning förekommer på arbetsplatsen.

\n

Blunda inte för mobbning – läs mer här om tecken och vart man kan vända sig beroende vem man är.

\n

Rån/stöld
Allt för ofta sker det rån i butiker, men det finns sätt att förebygga och göra det svårare för den potentiella gärningsmannen att begå brott. Fundera kring:

\n\n

Läs mer kring rån, hot och våld i butiker här!

\n

Glöm inte det enkla! Prata med dina anställda och kollegor för att hitta eventuella orosområden så att ni tillsammans kan fokusera samt arbeta fram rutiner och planer kring dessa händelser – transparens och tydlighet gör att ni når längre tillsammans!

","rss_summary":"

Det är av stor betydelse att dina anställda känner sig trygga, lyssnade till och medvetna om att när något eventuellt händer på arbetsplatsen så är de väl förberedda och vet vem de kan vända sig till, vare sig det handlar om en brand, någon som blir akut sjuk, mobbning eller någon i personalstyrkan som blir utsatt för rån.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Utrycknigsfordon%20med%20bla%CC%8Aljus%20pa%CC%8A,%20parkerade%20med%20en%20regnig%20fo%CC%88rgrund.jpg","screenshot_preview_taken_at":1628069701246,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/08/04/c14ebf7e-7fdb-45b4-bc2a-65b26cc7a0e4.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/safety-first-preppa-dina-medarbetare","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Safety first - preppa dina anställda så här!","topic_ids":[],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1628069700860,"updated_by_id":100,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/safety-first-preppa-dina-medarbetare","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/alla-butiker-borde-ha-en-kundklubb","analytics_page_id":"49767570726","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1624951948596,"created_by_id":6694722,"created_time":1624951948596,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Rosalila%20VIP-kort%20med%20stja%CC%88rnor%20och%20VIP%20samt%20special%20guest%20skrivet%20pa%CC%8A%20det.jpg","featured_image_alt_text":"Rosa/lila VIP-kort med stjärnor och VIP samt special guest skrivet på det.","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1627371720000,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Därför bör alla butiker ha en kundklubb!","id":49767570726,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Därför bör alla butiker ha en kundklubb!","language":"en-us","layout_sections":{},"list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"attached_stylesheets":[],"post_summary":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n","has_user_changes":true,"last_edit_session_id":null,"last_edit_update_id":null,"html_title":null,"tag_ids":[],"topic_ids":[],"campaign_name":null,"campaign_utm":null,"enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Rosalila%20VIP-kort%20med%20stja%CC%88rnor%20och%20VIP%20samt%20special%20guest%20skrivet%20pa%CC%8A%20det.jpg","featured_image_alt_text":"Rosa/lila VIP-kort med stjärnor och VIP samt special guest skrivet på det.","head_html":null,"link_rel_canonical_url":null,"meta_description":"Kundklubben ökar inte bara engagemanget hos dina kunder utan även lönsamheten ökar. Dessutom lär era medarbetare känna era kunder och deras köpmönster.","post_body":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n

När ni erbjuder kunder att glänta på dörren och kliva på in i er unika klubb, där den specifika kunden är utvald att finnas med, sker många positiva saker i kunden, som också påverkar verksamheten i sig.

\n\n

På vilka sätt engagerar ni era kunder? Vilken VIP-känsla får de när de besöker er?

\n

Glöm inte att kommunicera kring de här frågorna med medarbetarna. Kanske sitter de på enkla men ändå effektiva idéer kring hur ni kan nå nya nivåer genom att involvera era kunder på nya sätt i er verksamhet.

","publish_immediately":false,"use_featured_image":true,"published_by_id":6694722,"published_at":1635150510098,"rss_body":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n

När ni erbjuder kunder att glänta på dörren och kliva på in i er unika klubb, där den specifika kunden är utvald att finnas med, sker många positiva saker i kunden, som också påverkar verksamheten i sig.

\n\n

På vilka sätt engagerar ni era kunder? Vilken VIP-känsla får de när de besöker er?

\n

Glöm inte att kommunicera kring de här frågorna med medarbetarna. Kanske sitter de på enkla men ändå effektiva idéer kring hur ni kan nå nya nivåer genom att involvera era kunder på nya sätt i er verksamhet.

","rss_summary":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n","blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT"},"meta_description":"Kundklubben ökar inte bara engagemanget hos dina kunder utan även lönsamheten ökar. Dessutom lär era medarbetare känna era kunder och deras köpmönster.","name":"Därför bör alla butiker ha en kundklubb!","page_redirected":false,"page_title":"Därför bör alla butiker ha en kundklubb!","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n

När ni erbjuder kunder att glänta på dörren och kliva på in i er unika klubb, där den specifika kunden är utvald att finnas med, sker många positiva saker i kunden, som också påverkar verksamheten i sig.

\n\n

På vilka sätt engagerar ni era kunder? Vilken VIP-känsla får de när de besöker er?

\n

Glöm inte att kommunicera kring de här frågorna med medarbetarna. Kanske sitter de på enkla men ändå effektiva idéer kring hur ni kan nå nya nivåer genom att involvera era kunder på nya sätt i er verksamhet.

","post_body_rss":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n

När ni erbjuder kunder att glänta på dörren och kliva på in i er unika klubb, där den specifika kunden är utvald att finnas med, sker många positiva saker i kunden, som också påverkar verksamheten i sig.

\n\n

På vilka sätt engagerar ni era kunder? Vilken VIP-känsla får de när de besöker er?

\n

Glöm inte att kommunicera kring de här frågorna med medarbetarna. Kanske sitter de på enkla men ändå effektiva idéer kring hur ni kan nå nya nivåer genom att involvera era kunder på nya sätt i er verksamhet.

","post_email_content":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Rosalila%20VIP-kort%20med%20stja%CC%88rnor%20och%20VIP%20samt%20special%20guest%20skrivet%20pa%CC%8A%20det.jpg","post_list_content":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Rosalila%20VIP-kort%20med%20stja%CC%88rnor%20och%20VIP%20samt%20special%20guest%20skrivet%20pa%CC%8A%20det.jpg","post_rss_content":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Rosalila%20VIP-kort%20med%20stja%CC%88rnor%20och%20VIP%20samt%20special%20guest%20skrivet%20pa%CC%8A%20det.jpg","post_summary":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n","post_summary_rss":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"krcperWS","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1627371720000,"publish_date_local_time":1627371720000,"publish_date_localized":{"date":1627371720000,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":false,"published_at":1635150510098,"published_by_id":6694722,"published_url":"https://www.spintr.com/blogg/alla-butiker-borde-ha-en-kundklubb","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n

När ni erbjuder kunder att glänta på dörren och kliva på in i er unika klubb, där den specifika kunden är utvald att finnas med, sker många positiva saker i kunden, som också påverkar verksamheten i sig.

\n\n

På vilka sätt engagerar ni era kunder? Vilken VIP-känsla får de när de besöker er?

\n

Glöm inte att kommunicera kring de här frågorna med medarbetarna. Kanske sitter de på enkla men ändå effektiva idéer kring hur ni kan nå nya nivåer genom att involvera era kunder på nya sätt i er verksamhet.

","rss_summary":"

Vare sig ni är en liten nystartad butik eller en organisation med hundratals anställda så finns det en sak som definitivt gäller båda ytterligheterna, och allt där emellan. Kundklubben.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Rosalila%20VIP-kort%20med%20stja%CC%88rnor%20och%20VIP%20samt%20special%20guest%20skrivet%20pa%CC%8A%20det.jpg","screenshot_preview_taken_at":1635150538459,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/10/25/c60efa47-7341-4142-99ae-9770ae98208e.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/alla-butiker-borde-ha-en-kundklubb","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Därför bör alla butiker ha en kundklubb!","topic_ids":[],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1635150510103,"updated_by_id":6694722,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/alla-butiker-borde-ha-en-kundklubb","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/en-mer-lukrativ-verksamhet-genom-enkla-metoder","analytics_page_id":"49658113973","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","author":"","author_name":"Hubspot System","author_username":"","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1624823419562,"created_by_id":6694722,"created_time":1624823419562,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-2.jpg","featured_image_alt_text":"Grön planta som växer uppåt på en bädd av mynt.","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1626674760000,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Öka lönsamheten genom enkla frågor!","id":49658113973,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Öka lönsamheten genom enkla frågor!","language":"en-us","layout_sections":{},"list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"attached_stylesheets":[],"post_summary":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n","has_user_changes":true,"last_edit_session_id":null,"last_edit_update_id":null,"html_title":null,"tag_ids":[],"topic_ids":[],"campaign_name":null,"campaign_utm":null,"enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-2.jpg","featured_image_alt_text":"Grön planta som växer uppåt på en bädd av mynt.","head_html":null,"link_rel_canonical_url":null,"meta_description":"Enkla tillvägagångssätt för att öka den ekonomiska vinsten i verksamheten direkt på butiksgolvet när kund tror sig vara färdig med sitt inköp. ","post_body":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n

Fraserna som triggar
Visa att du bryr dig. När kund väl landat vid kassan och det är dags att betala för kalaset är det din tur att bjuda på några fraser som kan locka till en extra produkt i påsen.

\n\n

Erbjudanden som lockar
Visst är det frestande att köpa något som passar med det som ursprungligen var tanken att köpa – som till exempel en tillhörande blus till kjolen, dip till chipsen eller varför inte kuddar till soffan?

\n\n


OBS!
Var dock sparsam med erbjudanden så kund inte blir invaggad i att ni alltid har erbjudanden och hen lika gärna kan vänta att köpa de produkter hen vill ha till dess att de kommer på kampanj.

\n

Paketera vid skyltning och marknadsföring
Vilken typ av organisation du än må arbeta i finns det garanterat varor som ni säljer som passar ihop.

\n\n

Det lilla genererar mer än du tror
När kund väl ska betala finns det stor chans att hen plockar på sig en, eller ett par, varor vid kassan. Välj ut lockvarorna med omsorg!

\n\n


Väv också in frågan om kunden är medlem i er kundklubb innan betalning för att enkelt bjuda in hen och fixa det hela på plats – ytterligare en aspekt som genererar i en känsla av service, omtanke och ett välkomnande tillbaks.

\n

Till sist, glöm för allt i världen inte att fråga om kunden behöver en klimatsmart påse – som ni givetvis tar betalt för.

","publish_immediately":false,"use_featured_image":true,"published_by_id":6694722,"published_at":1626674760770,"rss_body":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n

Fraserna som triggar
Visa att du bryr dig. När kund väl landat vid kassan och det är dags att betala för kalaset är det din tur att bjuda på några fraser som kan locka till en extra produkt i påsen.

\n\n

Erbjudanden som lockar
Visst är det frestande att köpa något som passar med det som ursprungligen var tanken att köpa – som till exempel en tillhörande blus till kjolen, dip till chipsen eller varför inte kuddar till soffan?

\n\n


OBS!
Var dock sparsam med erbjudanden så kund inte blir invaggad i att ni alltid har erbjudanden och hen lika gärna kan vänta att köpa de produkter hen vill ha till dess att de kommer på kampanj.

\n

Paketera vid skyltning och marknadsföring
Vilken typ av organisation du än må arbeta i finns det garanterat varor som ni säljer som passar ihop.

\n\n

Det lilla genererar mer än du tror
När kund väl ska betala finns det stor chans att hen plockar på sig en, eller ett par, varor vid kassan. Välj ut lockvarorna med omsorg!

\n\n


Väv också in frågan om kunden är medlem i er kundklubb innan betalning för att enkelt bjuda in hen och fixa det hela på plats – ytterligare en aspekt som genererar i en känsla av service, omtanke och ett välkomnande tillbaks.

\n

Till sist, glöm för allt i världen inte att fråga om kunden behöver en klimatsmart påse – som ni givetvis tar betalt för.

","rss_summary":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n","blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","unpublished_at":1625834072524},"meta_description":"Enkla tillvägagångssätt för att öka den ekonomiska vinsten i verksamheten direkt på butiksgolvet när kund tror sig vara färdig med sitt inköp. ","name":"Öka lönsamheten genom enkla frågor!","page_redirected":false,"page_title":"Öka lönsamheten genom enkla frågor!","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n

Fraserna som triggar
Visa att du bryr dig. När kund väl landat vid kassan och det är dags att betala för kalaset är det din tur att bjuda på några fraser som kan locka till en extra produkt i påsen.

\n\n

Erbjudanden som lockar
Visst är det frestande att köpa något som passar med det som ursprungligen var tanken att köpa – som till exempel en tillhörande blus till kjolen, dip till chipsen eller varför inte kuddar till soffan?

\n\n


OBS!
Var dock sparsam med erbjudanden så kund inte blir invaggad i att ni alltid har erbjudanden och hen lika gärna kan vänta att köpa de produkter hen vill ha till dess att de kommer på kampanj.

\n

Paketera vid skyltning och marknadsföring
Vilken typ av organisation du än må arbeta i finns det garanterat varor som ni säljer som passar ihop.

\n\n

Det lilla genererar mer än du tror
När kund väl ska betala finns det stor chans att hen plockar på sig en, eller ett par, varor vid kassan. Välj ut lockvarorna med omsorg!

\n\n


Väv också in frågan om kunden är medlem i er kundklubb innan betalning för att enkelt bjuda in hen och fixa det hela på plats – ytterligare en aspekt som genererar i en känsla av service, omtanke och ett välkomnande tillbaks.

\n

Till sist, glöm för allt i världen inte att fråga om kunden behöver en klimatsmart påse – som ni givetvis tar betalt för.

","post_body_rss":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n

Fraserna som triggar
Visa att du bryr dig. När kund väl landat vid kassan och det är dags att betala för kalaset är det din tur att bjuda på några fraser som kan locka till en extra produkt i påsen.

\n\n

Erbjudanden som lockar
Visst är det frestande att köpa något som passar med det som ursprungligen var tanken att köpa – som till exempel en tillhörande blus till kjolen, dip till chipsen eller varför inte kuddar till soffan?

\n\n


OBS!
Var dock sparsam med erbjudanden så kund inte blir invaggad i att ni alltid har erbjudanden och hen lika gärna kan vänta att köpa de produkter hen vill ha till dess att de kommer på kampanj.

\n

Paketera vid skyltning och marknadsföring
Vilken typ av organisation du än må arbeta i finns det garanterat varor som ni säljer som passar ihop.

\n\n

Det lilla genererar mer än du tror
När kund väl ska betala finns det stor chans att hen plockar på sig en, eller ett par, varor vid kassan. Välj ut lockvarorna med omsorg!

\n\n


Väv också in frågan om kunden är medlem i er kundklubb innan betalning för att enkelt bjuda in hen och fixa det hela på plats – ytterligare en aspekt som genererar i en känsla av service, omtanke och ett välkomnande tillbaks.

\n

Till sist, glöm för allt i världen inte att fråga om kunden behöver en klimatsmart påse – som ni givetvis tar betalt för.

","post_email_content":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-2.jpg","post_list_content":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-2.jpg","post_rss_content":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-2.jpg","post_summary":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n","post_summary_rss":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"lgNOWrNN","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1626674760000,"publish_date_local_time":1626674760000,"publish_date_localized":{"date":1626674760000,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":false,"published_at":1626674760770,"published_by_id":6694722,"published_url":"https://www.spintr.com/blogg/en-mer-lukrativ-verksamhet-genom-enkla-metoder","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n

Fraserna som triggar
Visa att du bryr dig. När kund väl landat vid kassan och det är dags att betala för kalaset är det din tur att bjuda på några fraser som kan locka till en extra produkt i påsen.

\n\n

Erbjudanden som lockar
Visst är det frestande att köpa något som passar med det som ursprungligen var tanken att köpa – som till exempel en tillhörande blus till kjolen, dip till chipsen eller varför inte kuddar till soffan?

\n\n


OBS!
Var dock sparsam med erbjudanden så kund inte blir invaggad i att ni alltid har erbjudanden och hen lika gärna kan vänta att köpa de produkter hen vill ha till dess att de kommer på kampanj.

\n

Paketera vid skyltning och marknadsföring
Vilken typ av organisation du än må arbeta i finns det garanterat varor som ni säljer som passar ihop.

\n\n

Det lilla genererar mer än du tror
När kund väl ska betala finns det stor chans att hen plockar på sig en, eller ett par, varor vid kassan. Välj ut lockvarorna med omsorg!

\n\n


Väv också in frågan om kunden är medlem i er kundklubb innan betalning för att enkelt bjuda in hen och fixa det hela på plats – ytterligare en aspekt som genererar i en känsla av service, omtanke och ett välkomnande tillbaks.

\n

Till sist, glöm för allt i världen inte att fråga om kunden behöver en klimatsmart påse – som ni givetvis tar betalt för.

","rss_summary":"

Merförsäljning är antagligen en av de mest lönsamma delarna av försäljningsprocessen. Kund är ofta på jakt efter en specifik vara och kan därmed glömma bort att vissa saker kan fixas samtidigt, när de ändå är på en plats som tillhandahåller även de artiklarna. Hjälp kunden, se det som en chans till komplement och möjligheten att visa att du och dina medarbetare vill förenkla kundens liv när hen ändå är på plats i er butik.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-2.jpg","screenshot_preview_taken_at":1626674761045,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/07/19/0aedee04-3429-4e6b-bbb2-05caa005fa8b.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/en-mer-lukrativ-verksamhet-genom-enkla-metoder","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Öka lönsamheten genom enkla frågor!","topic_ids":[],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":1625834072524,"updated":1626674760775,"updated_by_id":100,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/en-mer-lukrativ-verksamhet-genom-enkla-metoder","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/tips-som-motverkar-en-varm-butik-och-en-uttorkad-medarbetare","analytics_page_id":"50438221625","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1625772825456,"created_by_id":6694722,"created_time":1625772825456,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Termometer%20som%20visar%2024,1%20grader%20celsius%20i%20temperatur%20samt%2044%25%20luftfuktighet.jpg","featured_image_alt_text":"Termometer som visar 24,1 grader celsius i temperatur samt 44% luftfuktighet.","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1626165720000,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Skydda medarbetaren från värmeböljan i butiken så här!","id":50438221625,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Skydda medarbetaren från värmeböljan i butiken så här!","language":"en-us","layout_sections":{},"list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"attached_stylesheets":[],"post_summary":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n","has_user_changes":true,"last_edit_session_id":null,"last_edit_update_id":null,"html_title":null,"tag_ids":[],"topic_ids":[],"campaign_name":null,"campaign_utm":null,"enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Termometer%20som%20visar%2024,1%20grader%20celsius%20i%20temperatur%20samt%2044%25%20luftfuktighet.jpg","featured_image_alt_text":"Termometer som visar 24,1 grader celsius i temperatur samt 44% luftfuktighet.","head_html":null,"link_rel_canonical_url":null,"meta_description":"Skydda medarbetarna - och era kunder - från en butik som är för varm för deras hälsa. Tips och råd för ett drägligt inomhusklimat.","post_body":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n

Håll koll på temperaturen i butiken!
Vid stående arbete med normal klädsel, det vill säga ingen skyddsutrustning, termoklädsel eller liknande, är en temperatur på 13–19 grader standard. Dock kan temperaturer upp till 26 grader accepteras under sommarmånaderna.

\n

Tänk på att temperaturerna i en livsmedelsbutik bör vara ännu lägre!

\n

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om olika temperaturer, vad som är lämpligt i vilken typ av verksamhet och vad arbetsgivaren kontra fastighetsägaren är ytterst ansvariga för.

\n

Barbenens vara eller icke vara
Var noga med att prata igenom klädpolicyn, om en sådan existerar, samt informera om huruvida kortbyxor och kjol är accepterat i er organisation eller inte. För många kan det vara en självklarhet att visa knän och ben, samt att det är något som svalkar under de varma perioderna, men se till att det är klart och tydligt vad som gäller.

\n

Om policyn involverar långbyxor kan det vara klokt att investera i fläktar eller liknande som kan svalka medarbetaren som behöver ha på sig de här klädesplaggen under arbetsdagen.

\n

Vatten, vatten, bara vanligt vatten!
Se till att medarbetaren dricker ordentligt, och vid tillfälle kan det även vara en poäng att erbjuda kunder en vattenstation för att få dem att komma in i just er butik och spendera mer tid där.

\n

Tips! Här kan du läsa mer om vad medarbetaren kan äta och dricka för att hålla engagemanget uppe.

\n

Glöm inte att uppmuntra medarbetaren att ta lite fler pauser om möjligt för att vila när värmen når riktigt höga nivåer. Ingen vill råka ut för huvudvärk, irritation eller illamående i onödan.

","publish_immediately":false,"use_featured_image":true,"published_by_id":6694722,"published_at":1635228284622,"rss_body":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n

Håll koll på temperaturen i butiken!
Vid stående arbete med normal klädsel, det vill säga ingen skyddsutrustning, termoklädsel eller liknande, är en temperatur på 13–19 grader standard. Dock kan temperaturer upp till 26 grader accepteras under sommarmånaderna.

\n

Tänk på att temperaturerna i en livsmedelsbutik bör vara ännu lägre!

\n

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om olika temperaturer, vad som är lämpligt i vilken typ av verksamhet och vad arbetsgivaren kontra fastighetsägaren är ytterst ansvariga för.

\n

Barbenens vara eller icke vara
Var noga med att prata igenom klädpolicyn, om en sådan existerar, samt informera om huruvida kortbyxor och kjol är accepterat i er organisation eller inte. För många kan det vara en självklarhet att visa knän och ben, samt att det är något som svalkar under de varma perioderna, men se till att det är klart och tydligt vad som gäller.

\n

Om policyn involverar långbyxor kan det vara klokt att investera i fläktar eller liknande som kan svalka medarbetaren som behöver ha på sig de här klädesplaggen under arbetsdagen.

\n

Vatten, vatten, bara vanligt vatten!
Se till att medarbetaren dricker ordentligt, och vid tillfälle kan det även vara en poäng att erbjuda kunder en vattenstation för att få dem att komma in i just er butik och spendera mer tid där.

\n

Tips! Här kan du läsa mer om vad medarbetaren kan äta och dricka för att hålla engagemanget uppe.

\n

Glöm inte att uppmuntra medarbetaren att ta lite fler pauser om möjligt för att vila när värmen når riktigt höga nivåer. Ingen vill råka ut för huvudvärk, irritation eller illamående i onödan.

","rss_summary":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n","blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT"},"meta_description":"Skydda medarbetarna - och era kunder - från en butik som är för varm för deras hälsa. Tips och råd för ett drägligt inomhusklimat.","name":"Skydda medarbetaren från värmeböljan i butiken så här!","page_redirected":false,"page_title":"Skydda medarbetaren från värmeböljan i butiken så här!","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n

Håll koll på temperaturen i butiken!
Vid stående arbete med normal klädsel, det vill säga ingen skyddsutrustning, termoklädsel eller liknande, är en temperatur på 13–19 grader standard. Dock kan temperaturer upp till 26 grader accepteras under sommarmånaderna.

\n

Tänk på att temperaturerna i en livsmedelsbutik bör vara ännu lägre!

\n

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om olika temperaturer, vad som är lämpligt i vilken typ av verksamhet och vad arbetsgivaren kontra fastighetsägaren är ytterst ansvariga för.

\n

Barbenens vara eller icke vara
Var noga med att prata igenom klädpolicyn, om en sådan existerar, samt informera om huruvida kortbyxor och kjol är accepterat i er organisation eller inte. För många kan det vara en självklarhet att visa knän och ben, samt att det är något som svalkar under de varma perioderna, men se till att det är klart och tydligt vad som gäller.

\n

Om policyn involverar långbyxor kan det vara klokt att investera i fläktar eller liknande som kan svalka medarbetaren som behöver ha på sig de här klädesplaggen under arbetsdagen.

\n

Vatten, vatten, bara vanligt vatten!
Se till att medarbetaren dricker ordentligt, och vid tillfälle kan det även vara en poäng att erbjuda kunder en vattenstation för att få dem att komma in i just er butik och spendera mer tid där.

\n

Tips! Här kan du läsa mer om vad medarbetaren kan äta och dricka för att hålla engagemanget uppe.

\n

Glöm inte att uppmuntra medarbetaren att ta lite fler pauser om möjligt för att vila när värmen når riktigt höga nivåer. Ingen vill råka ut för huvudvärk, irritation eller illamående i onödan.

","post_body_rss":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n

Håll koll på temperaturen i butiken!
Vid stående arbete med normal klädsel, det vill säga ingen skyddsutrustning, termoklädsel eller liknande, är en temperatur på 13–19 grader standard. Dock kan temperaturer upp till 26 grader accepteras under sommarmånaderna.

\n

Tänk på att temperaturerna i en livsmedelsbutik bör vara ännu lägre!

\n

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om olika temperaturer, vad som är lämpligt i vilken typ av verksamhet och vad arbetsgivaren kontra fastighetsägaren är ytterst ansvariga för.

\n

Barbenens vara eller icke vara
Var noga med att prata igenom klädpolicyn, om en sådan existerar, samt informera om huruvida kortbyxor och kjol är accepterat i er organisation eller inte. För många kan det vara en självklarhet att visa knän och ben, samt att det är något som svalkar under de varma perioderna, men se till att det är klart och tydligt vad som gäller.

\n

Om policyn involverar långbyxor kan det vara klokt att investera i fläktar eller liknande som kan svalka medarbetaren som behöver ha på sig de här klädesplaggen under arbetsdagen.

\n

Vatten, vatten, bara vanligt vatten!
Se till att medarbetaren dricker ordentligt, och vid tillfälle kan det även vara en poäng att erbjuda kunder en vattenstation för att få dem att komma in i just er butik och spendera mer tid där.

\n

Tips! Här kan du läsa mer om vad medarbetaren kan äta och dricka för att hålla engagemanget uppe.

\n

Glöm inte att uppmuntra medarbetaren att ta lite fler pauser om möjligt för att vila när värmen når riktigt höga nivåer. Ingen vill råka ut för huvudvärk, irritation eller illamående i onödan.

","post_email_content":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Termometer%20som%20visar%2024,1%20grader%20celsius%20i%20temperatur%20samt%2044%25%20luftfuktighet.jpg","post_list_content":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Termometer%20som%20visar%2024,1%20grader%20celsius%20i%20temperatur%20samt%2044%25%20luftfuktighet.jpg","post_rss_content":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Termometer%20som%20visar%2024,1%20grader%20celsius%20i%20temperatur%20samt%2044%25%20luftfuktighet.jpg","post_summary":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n","post_summary_rss":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"ULqUgjnQ","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1626165720000,"publish_date_local_time":1626165720000,"publish_date_localized":{"date":1626165720000,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":false,"published_at":1635228284622,"published_by_id":6694722,"published_url":"https://www.spintr.com/blogg/tips-som-motverkar-en-varm-butik-och-en-uttorkad-medarbetare","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n

Håll koll på temperaturen i butiken!
Vid stående arbete med normal klädsel, det vill säga ingen skyddsutrustning, termoklädsel eller liknande, är en temperatur på 13–19 grader standard. Dock kan temperaturer upp till 26 grader accepteras under sommarmånaderna.

\n

Tänk på att temperaturerna i en livsmedelsbutik bör vara ännu lägre!

\n

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om olika temperaturer, vad som är lämpligt i vilken typ av verksamhet och vad arbetsgivaren kontra fastighetsägaren är ytterst ansvariga för.

\n

Barbenens vara eller icke vara
Var noga med att prata igenom klädpolicyn, om en sådan existerar, samt informera om huruvida kortbyxor och kjol är accepterat i er organisation eller inte. För många kan det vara en självklarhet att visa knän och ben, samt att det är något som svalkar under de varma perioderna, men se till att det är klart och tydligt vad som gäller.

\n

Om policyn involverar långbyxor kan det vara klokt att investera i fläktar eller liknande som kan svalka medarbetaren som behöver ha på sig de här klädesplaggen under arbetsdagen.

\n

Vatten, vatten, bara vanligt vatten!
Se till att medarbetaren dricker ordentligt, och vid tillfälle kan det även vara en poäng att erbjuda kunder en vattenstation för att få dem att komma in i just er butik och spendera mer tid där.

\n

Tips! Här kan du läsa mer om vad medarbetaren kan äta och dricka för att hålla engagemanget uppe.

\n

Glöm inte att uppmuntra medarbetaren att ta lite fler pauser om möjligt för att vila när värmen når riktigt höga nivåer. Ingen vill råka ut för huvudvärk, irritation eller illamående i onödan.

","rss_summary":"

När solens strålar hittar in i butiken finns det en risk att den varma luften blir kvar i butiken, och slutligen bidrar till ett arbetsmiljöproblem. Förebygg och preppa dina medarbetare så de har god kunskap kring hur de enklast tacklar värmeböljan när den slår till.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Termometer%20som%20visar%2024,1%20grader%20celsius%20i%20temperatur%20samt%2044%25%20luftfuktighet.jpg","screenshot_preview_taken_at":1635228284722,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/10/26/dac00037-9b8b-49e1-b8ca-583c267583ce.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/tips-som-motverkar-en-varm-butik-och-en-uttorkad-medarbetare","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Skydda medarbetaren från värmeböljan i butiken så här!","topic_ids":[],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1635228284627,"updated_by_id":6694722,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/tips-som-motverkar-en-varm-butik-och-en-uttorkad-medarbetare","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/en-enkel-och-engagerande-kommunikation-som-inkluderar-alla","analytics_page_id":"48842995864","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1623752540429,"created_by_id":6694722,"created_time":1623752540429,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-1.jpg","featured_image_alt_text":"Barn som skriker eller sjunger in i en mikrofon.","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1625641380000,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Är er butiks kommunikation enkel, engagerande och till för alla?","id":48842995864,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Är er butiks kommunikation enkel, engagerande och till för alla?","language":"en-us","layout_sections":{},"list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"attached_stylesheets":[],"post_summary":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n","has_user_changes":true,"last_edit_session_id":null,"last_edit_update_id":null,"html_title":null,"tag_ids":[],"topic_ids":[],"campaign_name":null,"campaign_utm":null,"enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-1.jpg","featured_image_alt_text":"Barn som skriker eller sjunger in i en mikrofon.","head_html":null,"link_rel_canonical_url":null,"meta_description":"Hur uppnår en verksamhet en kommunikation som är enkel och engagerande för alla - Spintr tipsar om hur bästa resultat kan nås på arbetsplatsen.","post_body":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n\n

Investera i en gemensam plattform 
När medarbetaren har möjlighet att nå all information, alla kollegor och ta del av exempelvis uppdateringar i ett socialt flöde samt verksamhetens nyckeltal som uppdateras i realtid sporras hen att engagera sig ytterligare – vilket i det långa loppet leder till en mer lönsam organisation på många plan.  

\n

Verksamheter som använder sig av en gemensam plattform följer de gemensamma riktlinjerna ännu bättre. Enligt KOM uppnås 99,9% efterlevnad när en organisation har sin kommunikation på en och samma plats. 

\n

Uppdatera existerande information ofta 
För att säkerställa att dina medarbetare tar del av information som rör verksamheten är det vitalt att ständigt publicera nytt material, men också uppdatera redan publicerat material så det inte blir förlegat. Det förenklar även för kollegan då hen vet att informationen är att lita på och er gemensamma kunskapsbas har svar på alla hens frågor som rör arbetsplatsen. 

\n

Dock är det enkelt att glömma bort att uppdatera. Gör såhär för att påminna dig själv och dina kollegor! 

\n\n

När alla medarbetare dessutom kan nå informationen, vare sig den är ny, gammal eller uppdaterad, vart de än befinner sig så ökar chanserna att alla känner sig inkluderade. Genom exempelvis en applikation kan alla, oavsett om de är tillsvidareanställda eller medarbetare som arbetar några timmar i månaden, ta del av det som händer via sina egna plattformar när de själva har tid. Då blir startsträckan kortare när de kommer till arbetsplatsen och redan innehar den senaste informationen som rör verksamheten.  

\n

Läs mer om våran digitala lösning till en smidigare internkommunikation här! 

","publish_immediately":false,"use_featured_image":true,"published_by_id":6694722,"published_at":1625834022081,"rss_body":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n\n

Investera i en gemensam plattform 
När medarbetaren har möjlighet att nå all information, alla kollegor och ta del av exempelvis uppdateringar i ett socialt flöde samt verksamhetens nyckeltal som uppdateras i realtid sporras hen att engagera sig ytterligare – vilket i det långa loppet leder till en mer lönsam organisation på många plan.  

\n

Verksamheter som använder sig av en gemensam plattform följer de gemensamma riktlinjerna ännu bättre. Enligt KOM uppnås 99,9% efterlevnad när en organisation har sin kommunikation på en och samma plats. 

\n

Uppdatera existerande information ofta 
För att säkerställa att dina medarbetare tar del av information som rör verksamheten är det vitalt att ständigt publicera nytt material, men också uppdatera redan publicerat material så det inte blir förlegat. Det förenklar även för kollegan då hen vet att informationen är att lita på och er gemensamma kunskapsbas har svar på alla hens frågor som rör arbetsplatsen. 

\n

Dock är det enkelt att glömma bort att uppdatera. Gör såhär för att påminna dig själv och dina kollegor! 

\n\n

När alla medarbetare dessutom kan nå informationen, vare sig den är ny, gammal eller uppdaterad, vart de än befinner sig så ökar chanserna att alla känner sig inkluderade. Genom exempelvis en applikation kan alla, oavsett om de är tillsvidareanställda eller medarbetare som arbetar några timmar i månaden, ta del av det som händer via sina egna plattformar när de själva har tid. Då blir startsträckan kortare när de kommer till arbetsplatsen och redan innehar den senaste informationen som rör verksamheten.  

\n

Läs mer om våran digitala lösning till en smidigare internkommunikation här! 

","rss_summary":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n","blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT"},"meta_description":"Hur uppnår en verksamhet en kommunikation som är enkel och engagerande för alla - Spintr tipsar om hur bästa resultat kan nås på arbetsplatsen.","name":"Är er butiks kommunikation enkel, engagerande och till för alla?","page_redirected":false,"page_title":"Är er butiks kommunikation enkel, engagerande och till för alla?","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n\n

Investera i en gemensam plattform 
När medarbetaren har möjlighet att nå all information, alla kollegor och ta del av exempelvis uppdateringar i ett socialt flöde samt verksamhetens nyckeltal som uppdateras i realtid sporras hen att engagera sig ytterligare – vilket i det långa loppet leder till en mer lönsam organisation på många plan.  

\n

Verksamheter som använder sig av en gemensam plattform följer de gemensamma riktlinjerna ännu bättre. Enligt KOM uppnås 99,9% efterlevnad när en organisation har sin kommunikation på en och samma plats. 

\n

Uppdatera existerande information ofta 
För att säkerställa att dina medarbetare tar del av information som rör verksamheten är det vitalt att ständigt publicera nytt material, men också uppdatera redan publicerat material så det inte blir förlegat. Det förenklar även för kollegan då hen vet att informationen är att lita på och er gemensamma kunskapsbas har svar på alla hens frågor som rör arbetsplatsen. 

\n

Dock är det enkelt att glömma bort att uppdatera. Gör såhär för att påminna dig själv och dina kollegor! 

\n\n

När alla medarbetare dessutom kan nå informationen, vare sig den är ny, gammal eller uppdaterad, vart de än befinner sig så ökar chanserna att alla känner sig inkluderade. Genom exempelvis en applikation kan alla, oavsett om de är tillsvidareanställda eller medarbetare som arbetar några timmar i månaden, ta del av det som händer via sina egna plattformar när de själva har tid. Då blir startsträckan kortare när de kommer till arbetsplatsen och redan innehar den senaste informationen som rör verksamheten.  

\n

Läs mer om våran digitala lösning till en smidigare internkommunikation här! 

","post_body_rss":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n\n

Investera i en gemensam plattform 
När medarbetaren har möjlighet att nå all information, alla kollegor och ta del av exempelvis uppdateringar i ett socialt flöde samt verksamhetens nyckeltal som uppdateras i realtid sporras hen att engagera sig ytterligare – vilket i det långa loppet leder till en mer lönsam organisation på många plan.  

\n

Verksamheter som använder sig av en gemensam plattform följer de gemensamma riktlinjerna ännu bättre. Enligt KOM uppnås 99,9% efterlevnad när en organisation har sin kommunikation på en och samma plats. 

\n

Uppdatera existerande information ofta 
För att säkerställa att dina medarbetare tar del av information som rör verksamheten är det vitalt att ständigt publicera nytt material, men också uppdatera redan publicerat material så det inte blir förlegat. Det förenklar även för kollegan då hen vet att informationen är att lita på och er gemensamma kunskapsbas har svar på alla hens frågor som rör arbetsplatsen. 

\n

Dock är det enkelt att glömma bort att uppdatera. Gör såhär för att påminna dig själv och dina kollegor! 

\n\n

När alla medarbetare dessutom kan nå informationen, vare sig den är ny, gammal eller uppdaterad, vart de än befinner sig så ökar chanserna att alla känner sig inkluderade. Genom exempelvis en applikation kan alla, oavsett om de är tillsvidareanställda eller medarbetare som arbetar några timmar i månaden, ta del av det som händer via sina egna plattformar när de själva har tid. Då blir startsträckan kortare när de kommer till arbetsplatsen och redan innehar den senaste informationen som rör verksamheten.  

\n

Läs mer om våran digitala lösning till en smidigare internkommunikation här! 

","post_email_content":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-1.jpg","post_list_content":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-1.jpg","post_rss_content":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-1.jpg","post_summary":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n","post_summary_rss":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"pFrgaLsL","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1625641380000,"publish_date_local_time":1625641380000,"publish_date_localized":{"date":1625641380000,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":false,"published_at":1625834022081,"published_by_id":6694722,"published_url":"https://www.spintr.com/blogg/en-enkel-och-engagerande-kommunikation-som-inkluderar-alla","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n\n

Investera i en gemensam plattform 
När medarbetaren har möjlighet att nå all information, alla kollegor och ta del av exempelvis uppdateringar i ett socialt flöde samt verksamhetens nyckeltal som uppdateras i realtid sporras hen att engagera sig ytterligare – vilket i det långa loppet leder till en mer lönsam organisation på många plan.  

\n

Verksamheter som använder sig av en gemensam plattform följer de gemensamma riktlinjerna ännu bättre. Enligt KOM uppnås 99,9% efterlevnad när en organisation har sin kommunikation på en och samma plats. 

\n

Uppdatera existerande information ofta 
För att säkerställa att dina medarbetare tar del av information som rör verksamheten är det vitalt att ständigt publicera nytt material, men också uppdatera redan publicerat material så det inte blir förlegat. Det förenklar även för kollegan då hen vet att informationen är att lita på och er gemensamma kunskapsbas har svar på alla hens frågor som rör arbetsplatsen. 

\n

Dock är det enkelt att glömma bort att uppdatera. Gör såhär för att påminna dig själv och dina kollegor! 

\n\n

När alla medarbetare dessutom kan nå informationen, vare sig den är ny, gammal eller uppdaterad, vart de än befinner sig så ökar chanserna att alla känner sig inkluderade. Genom exempelvis en applikation kan alla, oavsett om de är tillsvidareanställda eller medarbetare som arbetar några timmar i månaden, ta del av det som händer via sina egna plattformar när de själva har tid. Då blir startsträckan kortare när de kommer till arbetsplatsen och redan innehar den senaste informationen som rör verksamheten.  

\n

Läs mer om våran digitala lösning till en smidigare internkommunikation här! 

","rss_summary":"

En nyckel till en arbetsplats där medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade är att informationen som kommer från chefer och ledning når alla. Det gäller all typ av information, vare sig det rör nya kampanjer i butiken, verksamhetens välmående, nästa AW eller kanske att en nyrekrytering är på gång. Här är några tips på hur ni kan maximera möjligheterna till en mer välmående arbetsmiljö där alla är inkluderade: 

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/ezgif.com-gif-maker-1.jpg","screenshot_preview_taken_at":1625834022174,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/07/09/9ba7cd92-a9ae-4202-af10-e9ddac124d55.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/en-enkel-och-engagerande-kommunikation-som-inkluderar-alla","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Är er butiks kommunikation enkel, engagerande och till för alla?","topic_ids":[],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1625834022086,"updated_by_id":6694722,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/en-enkel-och-engagerande-kommunikation-som-inkluderar-alla","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}},{"ab":false,"ab_variation":false,"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg/hur-stor-del-av-er-organisation-kan-vara-mekanisk","analytics_page_id":"49658095988","analytics_page_type":"blog-post","archived":false,"archived_in_dashboard":false,"are_comments_allowed":false,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","blog_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_author_id":5669383167,"blog_post_author":{"avatar":"https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2624188/favicon-96x96.png","bio":"","created":1522309523517,"deleted_at":0,"display_name":"Spintr","email":"admin@gmail.com","facebook":"","full_name":"Spintr","gravatar_url":"https://app.hubspot.com/settings/avatar/75d23af433e0cea4c0e45a56dba18b30","has_social_profiles":false,"id":5669383167,"linkedin":"","name":"Spintr","portal_id":2624188,"slug":"spintr","translations":{},"twitter":"","twitter_username":"","updated":1526562951613,"username":"admin","website":""},"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT","blueprint_type_id":0,"category":3,"category_id":3,"composition_id":0,"content_access_rule_ids":[],"content_access_rule_types":[],"content_group":5608536166,"content_group_id":5608536166,"content_type_category":3,"content_type_category_id":3,"created":1624822608259,"created_by_id":6694722,"created_time":1624822608259,"css":{},"css_text":"","current_state":"PUBLISHED","currently_published":true,"deleted_at":0,"domain":"","enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Vit%20robot%20som%20assisterar%20bakom%20en%20disk.jpg","featured_image_alt_text":"Vit robot som assisterar bakom en disk.","featured_image_height":0,"featured_image_length":0,"featured_image_width":0,"flex_areas":{},"freeze_date":1625212260000,"generate_json_ld_enabled_override":true,"has_content_access_rules":false,"has_user_changes":true,"html_title":"Hur stor del av er organisation har råd att vara mekanisk?","id":49658095988,"is_captcha_required":true,"is_draft":false,"is_instant_email_enabled":true,"is_published":true,"is_social_publishing_enabled":true,"keywords":[],"label":"Hur stor del av er organisation har råd att vara mekanisk?","language":"en-us","layout_sections":{},"list_template":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","mab":false,"mab_master":false,"mab_variant":false,"meta":{"attached_stylesheets":[],"post_summary":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n","has_user_changes":true,"last_edit_session_id":null,"last_edit_update_id":null,"html_title":null,"tag_ids":[],"topic_ids":[],"campaign_name":null,"campaign_utm":null,"enable_google_amp_output_override":false,"featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Vit%20robot%20som%20assisterar%20bakom%20en%20disk.jpg","featured_image_alt_text":"Vit robot som assisterar bakom en disk.","head_html":null,"link_rel_canonical_url":null,"meta_description":"Mekanisk försäljning eller inte? Det finns olika teorier men Spintr tror på en balans där ni plockar godbitar från båda håll för att öka lönsamheten.","post_body":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n

Andra menar på att den mekaniska försäljningen kostar mer än den smakar och i det långa loppet tappar de verksamheter som väljer den här inriktningen kunder. Du kan tänka det som en statisk kommunikation som endast nyttjas en väg, du får ingen respons, ingen personlig vägledning och när du behöver hjälp för att hitta den perfekta produkten som du är ute efter så står du där med ett frågetecken över huvudet.

\n

Dock finns det en hel del potentiella vinster med mekanisk försäljning:

\n\n

Men varje mynt har en baksida och de potentiella förluster som mekanisk försäljning kan medföra är att:

\n\n

Utesluter dock det ena det andra? Känslan av service, värme och en hjälpande hand kommer antagligen vara A och O under en lång tid framöver, för att vinna över en kund som besöker den fysiska butiken på sin sida. Dock kanske den mekaniska försäljningen kan vara ett bra komplement när det kommer till att synka den fysiska butiken med er webbshop?

\n

Tid = pengar, det vet vi, och många ser fördelarna med den mekaniska typen av försäljning. Var dock noggrann med hur ni bygger upp er verksamhet så ni inte förlorar kunden till fördel för tidseffektiviseringen – det är trots allt kunden som spenderar pengarna i slutet av dagen.

","publish_immediately":false,"use_featured_image":true,"published_by_id":6694722,"published_at":1635150939221,"rss_body":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n

Andra menar på att den mekaniska försäljningen kostar mer än den smakar och i det långa loppet tappar de verksamheter som väljer den här inriktningen kunder. Du kan tänka det som en statisk kommunikation som endast nyttjas en väg, du får ingen respons, ingen personlig vägledning och när du behöver hjälp för att hitta den perfekta produkten som du är ute efter så står du där med ett frågetecken över huvudet.

\n

Dock finns det en hel del potentiella vinster med mekanisk försäljning:

\n\n

Men varje mynt har en baksida och de potentiella förluster som mekanisk försäljning kan medföra är att:

\n\n

Utesluter dock det ena det andra? Känslan av service, värme och en hjälpande hand kommer antagligen vara A och O under en lång tid framöver, för att vinna över en kund som besöker den fysiska butiken på sin sida. Dock kanske den mekaniska försäljningen kan vara ett bra komplement när det kommer till att synka den fysiska butiken med er webbshop?

\n

Tid = pengar, det vet vi, och många ser fördelarna med den mekaniska typen av försäljning. Var dock noggrann med hur ni bygger upp er verksamhet så ni inte förlorar kunden till fördel för tidseffektiviseringen – det är trots allt kunden som spenderar pengarna i slutet av dagen.

","rss_summary":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n","blog_post_schedule_task_uid":null,"blog_publish_to_social_media_task":"DONE_NOT_SENT"},"meta_description":"Mekanisk försäljning eller inte? Det finns olika teorier men Spintr tror på en balans där ni plockar godbitar från båda håll för att öka lönsamheten.","name":"Hur stor del av er organisation har råd att vara mekanisk?","page_redirected":false,"page_title":"Hur stor del av er organisation har råd att vara mekanisk?","parent_blog":{"absolute_url":"https://www.spintr.com/blogg","allow_comments":false,"amp_body_color":"#22234a","amp_body_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_body_font_size":"16","amp_custom_css":"","amp_header_background_color":"#FBB5D4","amp_header_color":"#22234a","amp_header_font":"'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif","amp_header_font_size":"22","amp_link_color":"#00a578","amp_logo_alt":"Spintr symbol logo","amp_logo_height":400,"amp_logo_src":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/symbol_spintr_blue-2.svg","amp_logo_width":400,"analytics_page_id":5608536166,"attached_stylesheets":[],"audience_access":"PUBLIC","business_unit_id":0,"captcha_after_days":7,"captcha_always":false,"category_id":3,"close_comments_older":0,"comment_date_format":"medium","comment_form_guid":"40881a7f-8e91-46b7-897b-7d7ca2d434fe","comment_max_thread_depth":1,"comment_moderation":false,"comment_notification_emails":[],"comment_should_create_contact":false,"comment_verification_text":"","cos_object_type":"BLOG","created":1519881330099,"created_date_time":1519881330099,"daily_notification_email_id":"5608536192","date_formatting_language":"sv","default_group_style_id":"","default_notification_from_name":"","default_notification_reply_to":"","deleted_at":0,"description":"Vi tar ut kursen för morgondagens arbetsplats.","domain":"","domain_when_published":"www.spintr.com","email_api_subscription_id":4700034,"enable_google_amp_output":true,"enable_social_auto_publishing":true,"generate_json_ld_enabled":false,"html_footer":"","html_footer_is_shared":true,"html_head":"","html_head_is_shared":true,"html_keywords":[],"html_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","id":5608536166,"instant_notification_email_id":"5608536185","item_layout_id":46172413482,"item_template_is_shared":false,"item_template_path":"generated_layouts/46172413482.html","label":"Vägen till framtidens företagskultur
","language":"en-us","listing_layout_id":46053031544,"listing_template_path":"generated_layouts/46053031544.html","live_domain":"www.spintr.com","month_filter_format":"MMMM yyyy","monthly_notification_email_id":"5608536203","name":"Vägen till framtidens företagskultur
","portal_id":2624188,"post_html_footer":"","post_html_head":"","posts_per_listing_page":11,"posts_per_rss_feed":10,"public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"public_title":"Vägen till framtidens företagskultur
","publish_date_format":"medium","resolved_domain":"www.spintr.com","root_url":"https://www.spintr.com/blogg","settings_overrides":{"itemLayoutId":false,"itemTemplatePath":false,"itemTemplateIsShared":false,"listingLayoutId":false,"listingTemplatePath":false,"postsPerListingPage":false,"showSummaryInListing":false,"useFeaturedImageInSummary":false,"htmlHead":false,"postHtmlHead":false,"htmlHeadIsShared":false,"htmlFooter":false,"listingPageHtmlFooter":false,"postHtmlFooter":false,"htmlFooterIsShared":false,"attachedStylesheets":false,"postsPerRssFeed":false,"showSummaryInRss":false,"showSummaryInEmails":false,"showSummariesInEmails":false,"allowComments":false,"commentShouldCreateContact":false,"commentModeration":false,"closeCommentsOlder":false,"commentNotificationEmails":false,"commentMaxThreadDepth":false,"commentVerificationText":false,"socialAccountTwitter":false,"showSocialLinkTwitter":false,"showSocialLinkLinkedin":false,"showSocialLinkFacebook":false,"enableGoogleAmpOutput":false,"ampLogoSrc":false,"ampLogoHeight":false,"ampLogoWidth":false,"ampLogoAlt":false,"ampHeaderFont":false,"ampHeaderFontSize":false,"ampHeaderColor":false,"ampHeaderBackgroundColor":false,"ampBodyFont":false,"ampBodyFontSize":false,"ampBodyColor":false,"ampLinkColor":false,"generateJsonLdEnabled":false},"show_social_link_facebook":true,"show_social_link_linkedin":true,"show_social_link_twitter":true,"show_summary_in_emails":true,"show_summary_in_listing":true,"show_summary_in_rss":true,"slug":"blogg","social_account_twitter":"@Spintrme","subscription_contacts_property":"blog_blog_march_2018_5608536166_subscription","subscription_form_guid":"8690e951-ec39-4b99-8ff0-9c90d4bc3792","subscription_lists_by_type":{"daily":64,"instant":63,"monthly":66,"weekly":65},"translations":{},"updated":1649415065698,"updated_date_time":1649415065698,"url_base":"www.spintr.com/blogg","url_segments":{"all":"all","archive":"archive","author":"author","page":"page","tag":"tag"},"use_featured_image_in_summary":true,"uses_default_template":false,"weekly_notification_email_id":"5608536199"},"past_mab_experiment_ids":[],"personas":[],"placement_guids":[],"portal_id":2624188,"post_body":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n

Andra menar på att den mekaniska försäljningen kostar mer än den smakar och i det långa loppet tappar de verksamheter som väljer den här inriktningen kunder. Du kan tänka det som en statisk kommunikation som endast nyttjas en väg, du får ingen respons, ingen personlig vägledning och när du behöver hjälp för att hitta den perfekta produkten som du är ute efter så står du där med ett frågetecken över huvudet.

\n

Dock finns det en hel del potentiella vinster med mekanisk försäljning:

\n\n

Men varje mynt har en baksida och de potentiella förluster som mekanisk försäljning kan medföra är att:

\n\n

Utesluter dock det ena det andra? Känslan av service, värme och en hjälpande hand kommer antagligen vara A och O under en lång tid framöver, för att vinna över en kund som besöker den fysiska butiken på sin sida. Dock kanske den mekaniska försäljningen kan vara ett bra komplement när det kommer till att synka den fysiska butiken med er webbshop?

\n

Tid = pengar, det vet vi, och många ser fördelarna med den mekaniska typen av försäljning. Var dock noggrann med hur ni bygger upp er verksamhet så ni inte förlorar kunden till fördel för tidseffektiviseringen – det är trots allt kunden som spenderar pengarna i slutet av dagen.

","post_body_rss":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n

Andra menar på att den mekaniska försäljningen kostar mer än den smakar och i det långa loppet tappar de verksamheter som väljer den här inriktningen kunder. Du kan tänka det som en statisk kommunikation som endast nyttjas en väg, du får ingen respons, ingen personlig vägledning och när du behöver hjälp för att hitta den perfekta produkten som du är ute efter så står du där med ett frågetecken över huvudet.

\n

Dock finns det en hel del potentiella vinster med mekanisk försäljning:

\n\n

Men varje mynt har en baksida och de potentiella förluster som mekanisk försäljning kan medföra är att:

\n\n

Utesluter dock det ena det andra? Känslan av service, värme och en hjälpande hand kommer antagligen vara A och O under en lång tid framöver, för att vinna över en kund som besöker den fysiska butiken på sin sida. Dock kanske den mekaniska försäljningen kan vara ett bra komplement när det kommer till att synka den fysiska butiken med er webbshop?

\n

Tid = pengar, det vet vi, och många ser fördelarna med den mekaniska typen av försäljning. Var dock noggrann med hur ni bygger upp er verksamhet så ni inte förlorar kunden till fördel för tidseffektiviseringen – det är trots allt kunden som spenderar pengarna i slutet av dagen.

","post_email_content":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

","post_featured_image_if_enabled":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Vit%20robot%20som%20assisterar%20bakom%20en%20disk.jpg","post_list_content":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

","post_list_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Vit%20robot%20som%20assisterar%20bakom%20en%20disk.jpg","post_rss_content":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

","post_rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Vit%20robot%20som%20assisterar%20bakom%20en%20disk.jpg","post_summary":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n","post_summary_rss":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

","post_template":"generated_layouts/46172413482.html","preview_key":"wFhWMniT","processing_status":"PUBLISHED","public_access_rules":[],"public_access_rules_enabled":false,"publish_date":1625212260000,"publish_date_local_time":1625212260000,"publish_date_localized":{"date":1625212260000,"format":"medium","language":"sv"},"publish_immediately":false,"published_at":1635150939221,"published_by_id":6694722,"published_url":"https://www.spintr.com/blogg/hur-stor-del-av-er-organisation-kan-vara-mekanisk","resolved_domain":"www.spintr.com","resolved_language":"en-us","rss_body":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n

Andra menar på att den mekaniska försäljningen kostar mer än den smakar och i det långa loppet tappar de verksamheter som väljer den här inriktningen kunder. Du kan tänka det som en statisk kommunikation som endast nyttjas en väg, du får ingen respons, ingen personlig vägledning och när du behöver hjälp för att hitta den perfekta produkten som du är ute efter så står du där med ett frågetecken över huvudet.

\n

Dock finns det en hel del potentiella vinster med mekanisk försäljning:

\n\n

Men varje mynt har en baksida och de potentiella förluster som mekanisk försäljning kan medföra är att:

\n\n

Utesluter dock det ena det andra? Känslan av service, värme och en hjälpande hand kommer antagligen vara A och O under en lång tid framöver, för att vinna över en kund som besöker den fysiska butiken på sin sida. Dock kanske den mekaniska försäljningen kan vara ett bra komplement när det kommer till att synka den fysiska butiken med er webbshop?

\n

Tid = pengar, det vet vi, och många ser fördelarna med den mekaniska typen av försäljning. Var dock noggrann med hur ni bygger upp er verksamhet så ni inte förlorar kunden till fördel för tidseffektiviseringen – det är trots allt kunden som spenderar pengarna i slutet av dagen.

","rss_summary":"

En mekanisk försäljning är som den låter, mekanisk, och när försäljningen når detta stadie är det väldigt svårt, om inte omöjligt, att anpassa den till kunderna. Vissa organisationer tillåter och prioriterar mekanisk försäljning – de ser det som en nyckel till att spara pengar då personalen till exempel inte behöver gå säljutbildningar och tränas i hur de bör bemöta kunder.

\n","rss_summary_featured_image":"https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2624188/Vit%20robot%20som%20assisterar%20bakom%20en%20disk.jpg","screenshot_preview_taken_at":1635150967097,"screenshot_preview_url":"https://cdn2.hubspot.net/hubshot/21/10/25/110db709-768e-4553-8580-d3ebb8dda9b4.png","sections":{},"security_state":"NONE","slug":"blogg/hur-stor-del-av-er-organisation-kan-vara-mekanisk","state":"PUBLISHED","subcategory":"normal_blog_post","synced_with_blog_root":true,"tag_ids":[],"tag_list":[],"tag_names":[],"team_perms":[],"template_path":"","template_path_for_render":"generated_layouts/46172413482.html","theme_path":"","title":"Hur stor del av er organisation har råd att vara mekanisk?","topic_ids":[],"topic_list":[],"topic_names":[],"topics":[],"translated_content":{},"translations":{},"tweet_immediately":false,"unpublished_at":0,"updated":1635150939226,"updated_by_id":6694722,"upsize_featured_image":false,"url":"https://www.spintr.com/blogg/hur-stor-del-av-er-organisation-kan-vara-mekanisk","use_featured_image":true,"user_perms":[],"views":0,"widget_containers":{},"widgetcontainers":{},"widgets":{}}],"offset":0,"total":191}